Miten radioamatööriksi pääsee?


Miten pääsen alkuun?

Radioamatööriksi päästäkseen on suoritettava Viestintävirastolle (entinen Telehallintokeskus) pätevyystutkinto. Tutkinto koostuu osakokeista eli moduleista. Moduleita voi suorittaa niin halutessaan vaikka yhden kerrallaan. Se mitä moduleita pitää suorittaa, riippuu sitä mihin radioamatööriluokkaan radioamatööriksi haluava tähtää. Helpointa on aloittaa perusluokasta, jota varten on suoritettava liikennöintiä ja määräyksiä käsittelevä K-moduuli ja radio- sekä sähkötekniikan alkeita sisältävä T1-moduuli.

Tutkintoon voi opiskella radioamatöörikerhojen järjestämillä kursseilla, omatoimisesti tai tutun radioamatöörin opastuksella. Kurssit alkavat yleensä syksyisin, mutta kannattaa kysellä kerhoilta tarkempia tietoja. Vaikka lähimmällä kerholla ei alkaisikaan kurssia, kerholta saa kuitenkin apua opiskeluun ja vastauksia kysymyksiin.

Vaikka radioamatöörin pitääkin suorittaa pätevyystutkinto, kuka tahansa voi pitää yhteyksiä radioamatööriasemalta radioamatöörin valvonnassa. Kannattaa siis mennä kerholle tai tutun radioamatöörin luo kokeilemaan.

Radioamatööriharrastukseen voi myös tutustua kuuntelija-amatöörinä. Kuuntelija kuuntelee radioamatöörien liikennöintiä, kirjoittaa ylös niin sanottuun lokikirjaan kuka piti yhteyttä kenenkin kanssa ja milloin ja lähettää yhteydestä niin sanotun kuittaus- eli QSL-kortin. Kuuntelijalla on myös oma kuuntelijatunnus. Lisätietoa kuuntelija-amatööritoiminnasta saa Veijo Saariselta, OH3-911, oh3-911@sral.fi

Mihin luokkaan?

Radioamatööriluokkia on kaksi: perus- ja yleisluokka. Se mitä moduuleita suoritat riippuu siitä kumpaan luokkaan haluat.

Perusluokka

Perusluokkaan vaaditaan liikennöintiä ja määräyksiä käsittelevä K-moduuli ja radio- sekä sähkötekniikan alkeita sisältävä T1-moduuli. Perusluokassa saa käyttää muutamia HF- eli lyhytaaltoalueita sekä joitakin VHF-, UHF- ja SHF-taajuuksia. HF-alueet mahdollistavat yhteydet ympäri maailmaa. Muilla perusluokan taajuuksilla yhteydet kantavat antenneista ja olosuhteista riippuen muutamista kymmenistä muutamiin satoihin kilometreihin. Suurin sallittu lähetysteho on perusluokassa 120 W.

Yleisluokka

Yleisluokkaan vaaditaan liikennöintiä ja määräyksiä käsittelevä K-moduuli ja radio- sekä sähkötekniikan soveltamista käsittelevä T2-moduuli.Yleisluokkalainen saa käyttää kaikkia radioamatööreille osoitettuja taajuusalueita. HF-alueilla lähetystehoa saa olla jopa 1000 Wattia.

Huomaa, että moduulit ovat elinikäisiä. Kerran suoritettu moduuli pysyy voimassa. Kun siirryt perusluokasta yleisluokkaan, ei jo kerran suoritettua K-moduulia tarvitse suorittaa uudestaan, vaan riittää kun suoritat T2-moduulin. Moduulit voi suorittaa vaikka yksi kerrallan tai yhdellä kertaa kaikki.

Millaisia tutkinnot ovat?

K-moduuli koostuu määräys- ja liikennekysymyksistä. Tutkinnossa on 60 väittämää, joissa sinun tulee valita kunkin väittämän kohdalla, onko väittämä oikein (merkitset plusmerkin tutkintolomakkeeseen) vai onko väittämä väärin (merkitset miinusmerkin tutkintolomakkeeseen). Tutkinto jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Tärkein on hätä- ja turvallisuusasioita käsittelevä osa. Tutkinnon maksimipistemäärä on 60 ja läpäisyraja on 45 pistettä.

T1-moduuli koostuu viidestätoista radio- ja sähkötekniikan perusteisiin sekä sähköturvallisuuteen liittyvästä kysymyksestä. Jokaiseen kysymykseen on annettu neljä valmista vastausvaihtoehtoa, joista 1 - 4 vaihtoehtoa on oikein. Sinun tehtävänäsi on jälleen merkitä oikeat vaihtoehdot plusmerkillä ja väärät vaihtoehdot miinusmerkillä. Tutkinnon maksimipistemäärä on 60 ja läpäisyraja on 45 pistettä.

T2-moduuli käsittelee radiotekniikan soveltamista, esim. virityspiirien mitoittamista, monielementtisten antennien mitoittamista, erilaisten lähetyslajien vertailua, sähköturvallisuutta ym. Jokaiseen kysymykseen on annettu neljä valmista vastausvaihtoehtoa, joista 1 - 4 vaihtoehtoa on oikein. Sinun tehtävänäsi on jälleen merkitä oikeat vaihtoehdot plusmerkillä ja väärät vaihtoehdot miinusmerkillä. Osaan kysymyksistä sisältyy myös lohko- tai kytkentäkaaviotason piirroksien tunnistamista. Tutkinnon maksimipistemäärä 60 ja läpäisyraja on 45 pistettä.

Tutkinnosta aiheutuvat kustannukset

Osallistuessasi pätevyystutkintoon Viestintävirasto veloittaa sinua jokaisesta tutkintomoduulista 12,95 euroa. Viestintävirasto veloittaa tutkintomaksun jälkikäteen.

Saadaksesi oikeuden käyttää radioamatööriasemaa itse ilman valvontaa, sinun on lisäksi lunastettava pätevyystodistus (vertaa auton ajokorttiin), joka maksaa 43,75 euroa. Jos lisäksi haluat pystyttää oman aseman, ja saada henkilökohtaisen kutsumerkin, sinun pitää vielä hakea asemalupaa (vertaa auton rekisteriotteeseen), joka maksaa 16 euroa/vuosi.

Miten ilmoittaudun tutkintoon?

Tutkintoon haluava voi itse sopia tutkinnon vastaanottajan kanssa missä ja milloin suorittaa tutkinnon. Tutkinnon vastaanottajia on eri puolilla maata. Kerhot järjestävät myös toisinaan suurempia tutkintotilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen.

Lista tutkinnon vastaanottajista

Radioamatööritutkintoon opiskelu

Radioamatööritutkintoon opiskelemista varten on olemassa perus- ja yleisluokan opiskelupaketit. Perusluokan opiskelupaketti sisältää:

 • Materiaalin K-moduuliin
  • Liikennevihko: perustiedot liikennöinnistä, taajuusalueet, sähkötyslyhenteet, hätäliikenne.
  • Radioamatöörimääräykset
  • RATUTKIN-tietokoneohjelma, joka sisältää K-moduulin kysymykset.
 • Materiaalin T1-moduuliin
  • Heikki E. Heinosen, OH3RU, kirja Tiimissä hamssiksi
  • RATUTKIN-tietokoneohjelma, joka sisältää T1-moduulin kysymykset
 • Materiaalia T2-moduuliin
  • RATUTKIN-tietokoneohjelma, joka sisältää T2-moduulin kysymykset

  Yleisluokan opiskelupaketissa on Tiimiissä Hamssiksi-kirjan tilalla T2-moduulin opaskirja Tiimissä Hamssiksi 2.

  Perusluokan opiskelupaketti maksaa toimituskuluineen 32 euroa ja yleisluokan paketti 36 euroa. Kaikkea pakettiin sisältyvää opiskelumateriaalia voi myös tilata erikseen. Voit tilata opiskelupaketin SRAT Oy:stä.

  Opiskeluohjelmia voi myös imuroida netistä.

  Muuta

  Muita ohjelmia

  • MuMi - lyhenteiden, maatunnusten yms. harjoitteluohjelma

  Ulkomaisia sähkötyksen harjoitteluohjelmia ja -sivuja Huom. nämä eivät osaa å-, ä- ja ö-kirjaimia.

  Kouluttajalle

  Heikki Lahtivirran T1-kurssimateriaali radioamatöörikursseille (materiaali on hiukan keskeneräinen)