Handiham-bulletiini 02/2002

Bulletiinit:   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008     uusin
Tämä bulletiini tekstitiedostona

Handiham-bulletiini 02/02 11.5.2002

SISÄLTÖ
SRAL:n vammaistoimikunta
Vammaistoimikunnan seuraava kokous
Handiham-tapaaminen kesäleirillä
Kesäleirin pimeä caf‚ peruttu
Puhesyntetisaattoreita radioamatöörilaitteisiin
Kirjoituksia ja kuvia handiham-palstalle
Kerholle oma vammaisohjaaja
Seuraava handiham-bulletiini

SRAL:n vammaistoimikunta

Suomen Radioamatööriliiton alaisuudessa toimii
vammaistoimikunta, joka kokoontuu keskimäärin kerran
kuukaudessa. Toimikunnan tarkoitus on kehittää ja edistää
handiham-toimintaa. Toimikunnan puheenjohtaja on Jouko
Rissanen, OH2HUO. Muut jäsenet ovat: Juho Kojima, OH2HAS;
Reijo Lindevall, OH3WK; Tomi Piela, OH2JRO; Antti
Räisänen, OH2HGS; Tapio Soinsaari, OH2HXT; Ari Talja,
OH3JE ja sihteerinä Annika Wahlström, OH2HSJ.
Varajäsenenä on Kari Kärkkäinen, OH3HDR.
Vammaistoimikunnalla on neljä työryhmää, jotka ovat:
tekninen, koulutus-, tiedotus- ja sosiaaliryhmät.
Vammaistoimikunta ottaa mielellään vastaan palautetta ja
ideoita, joita voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse
osoitteeseen: vammaistoimikunta@sral.fi. Lisäksi yhteyttä
voi ottaa toimikunnan jäseniin, joiden yhteystiedot
löytyvät helmikuun Radioamatööri-lehdestä ja internet-
osoitteesta: http://www.sral.fi/handiham.html.
Lisätietoja saa myös SRAL:n toimistosta, p. (09) 562
5988, sähköposti: oh2hsj@sral.fi.
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita
vammaistoimikunnan kokouksiin.

Vammaistoimikunnan seuraava kokous

Vammaistoimikunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14.
toukokuuta Tuusulan Rantatien varrella Onnelassa. Kokous
alkaa klo. 16.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat
tervetulleita mukaan. Ajo-ohjeita saa tarvittaessa SRAL:n
toimistosta, p. (09) 562 5988, sähköposti:
oh2hsj@sral.fi.

Handiham-tapaaminen kesäleirillä

Himoksen kesäleirin ohjelmassa on perinteiseen tapaan
handiham-tapaaminen. Alustavassa leiriohjelmassa
tapaaminen on sijoitettu lauantaiaamupäivään.
Tapaamisessa jutellaan ajankohtaisista asioista ja
vaihdetaan kuulumisia. Handiham-tapaamiseen toivotaan
mahdollisimman suurta osaanottoa. Tervetuloa mukaan.

Kesäleirin pimeä café‚ peruttu

Himoksen kesäleirille oli suunnitteilla pimeä caf‚-
tapahtuma. Pimeä café‚ on pimeä kahvila, jossa
näkövammaiset toimivat näkevien oppaina. Kahvilaa
järjestämään oli tarkoitus saada muun muassa
Arlainstituutin oppilaita, jotka olisivat saaneet
projektista opintoviikkoja. Tarpeeksi järjestäjiä ei
kuitenkaan löytynyt, joten pimeä café‚ jouduttiin
perumaan.

Puhesyntetisaattoreita radioamatöörilaitteisiin

Vammmaistoimikunnan teknisellä työryhmällä on meneillään
projekti, jonka tarkoituksena on saada
puhesyntetisaattoreita radioamatöörilaitteisiin.
Muutamiin radioihin on jo saatu huolto-ohjeet, joista
selviää muun muassa radioiden käyttämä protokolla.
Teknistä ryhmää on muun muassa avustanut SRAL:n tekninen
neuvoja Timo Kuhmonen, OH7HMS. Puhesyntetisaattoreiden
lisäksi on tutkittu radioiden ohjaamista tietokoneella,
jolloin apuna voi käyttää tietokoneen
puhesyntetisaattoriohjelmaa.
Apua ja teknistä tietämystä sekä neuvoja ja vinkkejä
otetaan mielellään vastaan. Yhteyttä voi ottaa Antti
Räisäseen, OH2HGS, p. 0400 440 399 tai sähköposti:
oh2hgs@sral.fi.

Kirjoituksia ja kuvia handiham-palstalle

Radioamatööri-lehdessä on handiham-palsta, jolle otetaan
mielellään vastaan kirjoituksia ja kuvia. Materiaalia voi
lähettää SRAL:n toimistoon, jonka osoite on PL 44, 00441
Helsinki. Pieniä tiedostoja voi lähettää sähköpostilla
osoitteeseen ra-lehti@sral.fi. Lisätietoja esimerkiksi
kuvien tallennusmuodoista saa SRAL:n toimistosta Annika
Wahlströmiltä, OH2HSJ, p. (09) 562 5988 tai sähköposti:
oh2hsj@sral.fi.

Kerholle oma vammaisohjaaja

Valtakunnallisella tasolla SRAL:lla on kaksi
vammaisohjaajaa Tomi Piela, OH2JRO ja Juho Kojima,
OH2HAS. Tämän lisäksi kerhot voivat valita itselleen
vammaisohjaajan. Kerhon oma ohjaaja voi toimia kerhon
handiham-jäsenten yhteyshenkilönä. Lisäksi hän voi
esimerkiksi olla yhteistyössä paikallisiin
vammaisjärjestöihin ja tehdä radioamatööritoimintaa
tunnetuksi niiden jäsenten keskuudessa. Toivotaankin,
että yhä useampi kerho valitsisi oman vammaisohjaajan.

Seuraava handiham-bulletiini

Seuraava handiham-bulletiini lähetetään lauantaina 8.6.
klo. 14.30 Suomen aikaa taajuudella 3685 kHz.

Tämän kertainen bulletiini on luettavissa SRAL:n
kotisivuilta alkuviikosta.

Takaisin