Handiham-bulletiini 04/2002

Bulletiinit:   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008     uusin
Tämä bulletiini tekstitiedostona

Handiham-bulletiini 04/02 13.7.2002

SISÄLTÖ
SRAL:n vammaistoimikunta
IPHA
Puhesyntetisaattoreita radioamatöörilaitteisiin
Kerholle oma vammaisohjaaja
Kirjoituksia ja kuvia handiham-palstalle
Materiaalia handiham-bulletiiniin
Seuraava handiham-bulletiini

SRAL:n vammaistoimikunta

Suomen Radioamatööriliiton alaisuudessa toimii vammaistoimikunta,
joka kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Toimikunnan
tarkoitus on kehittää ja edistää handiham-toimintaa. Toimikunnan
puheenjohtaja on Jouko Rissanen, OH2HUO. Muut jäsenet ovat: Juho
Kojima, OH2HAS; Kari Kärkkäinen, OH3HDR; Reijo Lindevall, OH3WK;
Tomi Piela, OH2JRO; Antti Räisänen, OH2HGS; Tapio Soinsaari,
OH2HXT; Ari Talja, OH3JE ja sihteerinä Annika Wahlström, OH2HSJ.
Vammaistoimikunnalla on neljä työryhmää, jotka ovat: tekninen,
koulutus-, tiedotus- ja sosiaaliryhmät. Vammaistoimikunta ottaa
mielellään vastaan palautetta ja ideoita, joita voi lähettää
esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen: vammaistoimikunta@sral.fi.
Lisäksi yhteyttä voi ottaa toimikunnan jäseniin, joiden
yhteystiedot löytyvät helmikuun Radioamatööri-lehdestä ja
internet-osoitteesta: http://www.sral.fi/handiham.html.
Lisätietoja saa myös SRAL:n toimistosta, p. (09) 562 5988 tai
sähköposti: oh2hsj@sral.fi.
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita vammaistoimikunnan
kokouksiin. Kokouksista ilmoitetaan internetissä, Radioamatööri-
lehdessä ja SRAL:n bulletiineissa.

IPHA

IPHA on kansainvälinen IARU:n alainen handiham-yhteenliittymä.
IPHA julkaisee marraskuussa San Marinossa pidettävän IARU Region
1-konferenssin yhteydessä eri maiden handiham-toiminnasta kertovan
lehden. IPHA:n yhteyshenkilö on pyytänyt lehteä varten raporttia
handiham-toiminnasta jokaisesta region 1-maasta eli Euroopan ja
Afrikan maista. Suomen vastaus on lähetetetty IPHA:lle muutama
viikko sitten. Toivottavasti saamme lehden myös tänne Suomeen
luettavaksi. IPHA:n kotisivuilta löytyy vuoden 1999 lehden
raportteja sekä muuta tietoa järjestön toiminnasta. Sivut löytyvät
osoitteesta: http://www.users.bigpond.com/tobbe/iphahtm.htm.

Puhesyntetisaattoreita radioamatöörilaitteisiin

Vammmaistoimikunnan teknisellä työryhmällä on meneillään projekti,
jonka tarkoituksena on saada puhesyntetisaattoreita
radioamatöörilaitteisiin. Muutamiin radioihin on jo saatu huolto-
ohjeet, joista selviää muun muassa radioiden käyttämä protokolla.
Teknistä ryhmää on muun muassa avustanut SRAL:n tekninen neuvoja
Timo Kuhmonen, OH7HMS. Apua aiotaan pyytää myös Näkövammaisten
Keskusliitosta.
Puhesyntetisaattoreiden lisäksi on tutkittu radioiden ohjaamista
tietokoneella, jolloin apuna voi käyttää tietokoneen
puhesyntetisaattoriohjelmaa.
Apua ja teknistä tietämystä sekä neuvoja ja vinkkejä otetaan
mielellään vastaan. Yhteyttä voi ottaa Antti Räisäseen, OH2HGS, p.
0400 440 399 tai sähköposti: oh2hgs@sral.fi.

Kerholle oma vammaisohjaaja

Valtakunnallisella tasolla SRAL:lla on kaksi vammaisohjaajaa Tomi
Piela, OH2JRO ja Juho Kojima, OH2HAS. Tämän lisäksi kerhot voivat
valita itselleen vammaisohjaajan. Kerhon oma ohjaaja voi toimia
kerhon handiham-jäsenten yhteyshenkilönä. Lisäksi hän voi
esimerkiksi olla yhteistyössä paikallisiin vammaisjärjestöihin ja
tehdä radioamatööritoimintaa tunnetuksi niiden jäsenten
keskuudessa. Toivotaankin, että yhä useampi kerho valitsisi oman
vammaisohjaajan.

Kirjoituksia ja kuvia handiham-palstalle

Radioamatööri-lehdessä on handiham-palsta, jolle otetaan
mielellään vastaan kirjoituksia ja kuvia. Materiaalia voi lähettää
SRAL:n toimistoon, jonka osoite on PL 44, 00441 Helsinki. Pieniä
tiedostoja voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen ra-
lehti@sral.fi. Lisätietoja esimerkiksi kuvien tallennusmuodoista
saa SRAL:n toimistosta Annikalta, OH2HSJ, p. (09) 562 5988 tai
sähköposti: oh2hsj@sral.fi.

Materiaalia handiham-bulletiiniin

Handiham-bulletiiniin tarkoitettuja tiedotteita voi lähettää
sähköpostiosoitteeseen: oh2hsj@sral.fi. Materiaalia voi lähettää
myös postitse SRAL:n toimistoon. Tiedotteiden pitäisi olla perillä
viimeistään handiham-bulletiinia edeltävänä perjantaina.

Seuraava handiham-bulletiini

Seuraava handiham-bulletiini lähetetään lauantaina 10.8. klo.
14.30 Suomen aikaa taajuudella 3685 kHz.

Tämän kertainen bulletiini on luettavissa SRAL:n kotisivuilta
alkuviikosta.
Takaisin