Handiham-bulletiini 05/2002

Bulletiinit:   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008     uusin
Tämä bulletiini tekstitiedostona

Handiham-bulletiini 05/02 10.8.2002

SISÄLTÖ
SRAL:n vammaistoimikunnan kokousuutisia
Kesäleirin handiham-tapaamisen kuulumisia
Seuraava vammaistoimikunnan kokous
Kirjoituksia ja kuvia handiham-palstalle
Materiaalia handiham-bulletiiniin
Seuraava handiham-bulletiini

SRAL:n vammaistoimikunnan kokousuutisia

SRAL:n vammaistoimikunta kokoontui Himoksen kesäleirillä
perjantaina 12.7. Kokous oli avoin, niin kuin vammaistoimikunnan
kokoukset yleensäkin. Paikalle saapui vammaistoimikunnan jäsenten
lisäksi myös muutamia muita asiasta kiinnostuneita. Lisääkin väkeä
olisi kokoustilaan mahtunut.
Toimikunnan kokouksessa puhuttiin muun muassa näkövammaisille
sopivista radioamatöörilaitteista. Paikalla olleet monimutkaisia
ja pieninäppäimisiä käsikoneita käyttävät näkövammaiset olivat
sitä mieltä, että varsinkin moppe olisi hyvä rigi näkövammaiselle.
Moppea on helppo käyttää ja siinä ei ole ylimääräisiä ja turhia
lisätoimintoja. Joihinkin moppeihin saa myös aliäänen.
Aliääniasiaa päätettiin tutkia lisää.
Kokouksessa puhuttiin myös handiham-toiminnan esittelemisestä
suurelle yleisölle. Juho, OH2HAS ehdotti että handiham-toiminta
esittäytyisi Tampereella ensi vuonna pidettävillä
Apuvälinemessuilla. Ajatusta pidettiin hyvänä ja messuosastoa
suunnittelemaan perustettiin työryhmä, johon valittiin Juho,
OH2HAS; Seppo, OH2JPR ja Toni, OH2GAT. Työryhmä piti jo
kesäleirillä ensimmäisen kokouksensa. Jos joku haluaa auttaa
messuosaston suunnittelussa ja toteutuksessa tai antaa ideoita,
Juhoon voi ottaa yhteyttä. Juhon yhteystiedot ovat: sp.
oh2has@sral.fi tai p. 050 549 0047.
Vammaistoimikunnan kokouksessa todettiin myös, että IARU:n
alaiselle kansainväliselle handiham-yhteenliittymälle IPHA:lle on
lähetetty sen pyytämä raportti Suomen handiham-toiminnasta.
Viralliseksi SRAL:n IPHA-yhdyshenkilöksi päätettiin ehdottaa Satu
Oksasta, OH2GEX, joka on innostunut asiasta ja osaa useita kieliä.

Kesäleirin handiham-tapaamisen kuulumisia

Kesäleirin handiham-tapaaminen keräsi kymmenkunta osaanottajaa,
mutta taas voi todeta, että kokoushuoneeseen olisi mahtunut
useampikin. Tapaamisessa kuultiin vammaistoimikunnan kuulumisia
sekä yleisön ideoita toiminnan kehittämiseksi. Uusina ajatuksina
voisi harkita muun muassa handiham-palkinnon jakamista ja
handiham-kilpailun pitämistä vaikka SRAL:n Peruskisan yhteydessä.
Uusia ajatuksia ja ideoita kaivataan koko ajan, sillä
vammaistoimikunta on usein "liian lähellä", eikä näe kaikkia uusia
mahdollisuuksia. Laittakaa siis kaikki palautetta osoitteeseen:
vammaistoimikunta@sral.fi tai SRAL:n toimistoon ja tulkaa mukaan
vammaistoimikunnan kokouksiin.
Handiham-tapaamisesssa mietittiin myös miten saataisiin lisää
väkeä mukaan, jottei tapaamisissa aina olisi samat naamat.
Pohdittiin onko kynnys tulla mukaan liian korkea.
Myös kerhojen vammaisohjaajista puhuttiin. Olisi hyvä jos
kerhoilla olisi ohjaaja, joka voisi toimia kerhon handiham-
jäsenten yhteyshenkilönä ja apuna ja pitää yhteyttä paikallisiin
vammaisjärjestöihin tehden radioamatööritoimintaa tunnetuksi
niiden jäsenten keskuudessa. Tästä voisi joskus pitää esitelmän
kerhojen leireillä tai SRAL:n tapahtumien kerhotapaamisessa.

Seuraava vammaistoimikunnan kokous

Seuraava vammaistoimikunnan kokous pidetään keskiviikkona 21.8.
klo. 18.30 Espoossa Arlainstituutin Leijonaluolassa. Aika on
alustava ja riippuu siitä saadaanko kokoustila käyttöön. Ajo-
ohjeita ja lisätietoja voi kysellä SRAL:n toimistosta. Tervetuloa.

Kirjoituksia ja kuvia handiham-palstalle

Radioamatööri-lehdessä on handiham-palsta, jolle otetaan
mielellään vastaan kirjoituksia ja kuvia. Materiaalia voi lähettää
SRAL:n toimistoon, jonka osoite on PL 44, 00441 Helsinki. Pieniä
tiedostoja voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen ra-
lehti@sral.fi. Lisätietoja esimerkiksi kuvien tallennusmuodoista
saa SRAL:n toimistosta Annikalta, OH2HSJ, p. (09) 562 5988 tai
sähköposti: oh2hsj@sral.fi.

Materiaalia handiham-bulletiiniin

Handiham-bulletiiniin tarkoitettuja tiedotteita voi lähettää
sähköpostiosoitteeseen: oh2hsj@sral.fi. Materiaalia voi lähettää
myös postitse SRAL:n toimistoon. Tiedotteiden pitäisi olla perillä
viimeistään handiham-bulletiinia edeltävänä perjantaina.

Seuraava handiham-bulletiini

Seuraava handiham-bulletiini lähetetään lauantaina 14.9. klo.
14.30 Suomen aikaa taajuudella 3685 kHz.

Tämän kertainen bulletiini on luettavissa SRAL:n kotisivuilta
alkuviikosta.
Takaisin