Handiham-bulletiini 06/2002

Bulletiinit:   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008     uusin
Tämä bulletiini tekstitiedostona

Handiham-bulletiini 06/02 14.9.2002

SISÄLTÖ
SRAL:n vammaistoimikunnan kokousuutisia
Seuraava vammaistoimikunnan kokous
Kerholle oma vammaisohjaaja
Kirjoituksia ja kuvia handiham-palstalle
Materiaalia handiham-bulletiiniin
Seuraava handiham-bulletiini

SRAL:n vammaistoimikunnan kokousuutisia

SRAL:n vammaistoimikunta kokoontui 21. elokuuta Arlainstituutissa
Espoossa. Kokous oli avoin, niin kuin vammaistoimikunnan kokoukset
yleensäkin. Paikalle saapui vammaistoimikunnan jäsenten lisäksi
myös muutamia muita asiasta kiinnostuneita. Lisääkin väkeä olisi
kokoustilaan mahtunut.
Kokouksessa juteltiin muun muassa moppeprojektista. Edellisessä
vammaistoimikunnan kokouksessa oli päätetty selvittää minkälainen
moppe sopisi näkövammaiselle. Olisi hyvä, jos kaikilla
näkövammaisilla olisi samanlainen moppe, sillä silloin voisi
pyytää mopen käyttämisessä apua toisilta. Päätettiin selvittää
vammaistoimikunnan seuraavaan kokoukseen mennessä minkälainen
moppe olisi hyvä ja miten siihen saisi aliäänen.
Lisäksi vammaistoimikunnasta ollaan oltu yhteydessä Näkövammaisten
Keskusliittoon puhesyntetisaattoriprojektista. Projektin
tavoitteena on saada erilaisiin rigeihin puhesyntetisaattoreita
joko niin että kyseessä olisi ulkoinen tai sisäänrakennettu
syntetisaattori. Näkövammaisten Keskusliitosta on luvattu teknistä
apua.
Vammaistoimikunnan kokouksessa käytiin myös läpi
vammaistenrahaston lainalaitetilanne. Lähes kaikki laitteet ovat
lainassa, mutta SRAL:n toimistolla on vapaana Nokia RD58 70 cm:n
moppe, kahden metrin TVL-moppe ja Golden Key-keyer. Laitteista
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä toimistolle.
Handiham-toimintaa on päätetty esitellä ensi syksynä
Apuvälinemessuilla. Messut pidetään Tampereen Pirkkahallissa 4.-
6.9.2003. Messujen handiham-osaston suunnittelutyöryhmän vetäjä
Juho Kojima, OH2HAS on soittanut handiham-osastosta
Invalidiliittoon. Invalidiliitossa oli innostuttu ja tarjottu
handiham-osastolle ilmaista tilaa liiton omalta messuosastolta.
Invalidiliitosta oli myös sanottu, että handiham-toiminnasta voisi
kertoa heidän julkaisuissaan.
Handiham-osaston suunnittelun lisäksi vammaistoimikunta voisi
syksyn aikana suunnitella myös handiham-kilpailua ja -palkintoa.
Vammaistoimikunta ottaa ideoita vastaan kaikilta kiinnostuneilta
sähköpostiosoitteeseen: vammaistoimikunta@sral.fi. tai SRAL:n
toimistoon Tulkaa kaikki ideoimaan vammaistoimikunnan seuraavaan
kokoukseen 19.9.
Vammaistoimikunnassa puhuttiin myös siitä, että handiham-
toiminnasta voitaisiin kertoa erilaisissa kerhotapahtumissa.
Esitelmöitsijöinä voisi olla vammaistoimikunnan jäseniä tai muita
halukkaita. Nyt kaikki suunnittelemaan omalle kerholleen handiham-
aiheista esitelmäiltaa.
Lisäksi puhuttiin uusien radioamatöörimääräysten
lukemisesta kasetille. Lukijaksi lupautui Heikki E. Heinonen,
OH3RU.

Seuraava vammaistoimikunnan kokous

Seuraava vammaistoimikunnan kokous pidetään ensi torstaina 19.9.
klo. 16.30. Kaikki handiham-asioista kiinnostuneet ovat
tervetulleita mukaan. Kokouspaikkana on joko Arlainstituutin
Leijonaluola Espoon Leppävaarassa tai SRAL:n toimisto Helsingin
Lassilassa. Kokouspaikka selviää luultavasti ensi maanantaina
16.9. Paikka ilmoitetaan SRAL:n internet-sivuilla, kun paikka
selviää. Kokouspaikkaa voi myös kysellä SRAL:n toimistosta, p.
(09) 562 5988 tai sähköposti: oh2hsj@sral.fi.

Kerholle oma vammaisohjaaja

Valtakunnallisella tasolla SRAL:lla on kaksi vammaisohjaajaa Tomi
Piela, OH2JRO ja Juho Kojima, OH2HAS. Tämän lisäksi kerhot voivat
valita itselleen vammaisohjaajan. Kerhon oma ohjaaja voi toimia
kerhon handiham-jäsenten yhteyshenkilönä. Lisäksi hän voi
esimerkiksi olla yhteistyössä paikallisiin vammaisjärjestöihin ja
tehdä radioamatööritoimintaa tunnetuksi niiden jäsenten
keskuudessa. Toivotaankin, että yhä useampi kerho valitsisi oman
vammaisohjaajan.

Kirjoituksia ja kuvia handiham-palstalle

Radioamatööri-lehdessä on handiham-palsta, jolle otetaan
mielellään vastaan kirjoituksia ja kuvia. Materiaalia voi lähettää
SRAL:n toimistoon, jonka osoite on PL 44, 00441 Helsinki. Pieniä
tiedostoja voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen ra-
lehti@sral.fi. Lisätietoja esimerkiksi kuvien tallennusmuodoista
saa SRAL:n toimistosta Annikalta, OH2HSJ, p. (09) 562 5988 tai
sähköposti: oh2hsj@sral.fi.

Materiaalia handiham-bulletiiniin

Handiham-bulletiiniin tarkoitettuja tiedotteita voi lähettää
sähköpostiosoitteeseen: oh2hsj@sral.fi. Materiaalia voi lähettää
myös postitse SRAL:n toimistoon. Tiedotteiden pitäisi olla perillä
viimeistään handiham-bulletiinia edeltävänä torstaina.

Seuraava handiham-bulletiini

Seuraava handiham-bulletiini lähetetään lauantaina 12.10. klo.
14.30 Suomen aikaa taajuudella 3685 kHz.

Tämän kertainen bulletiini on luettavissa SRAL:n kotisivuilta
alkuviikosta.
Takaisin