Miten radioamatööriksi pääsee?


Miten pääsen alkuun?

Radioamatööriksi pääsee suorittamalla pätevyystutkinnon. Tutkinto koostuu osakokeista eli moduuleista. Moduuleita voi suorittaa niin halutessaan vaikka yhden kerrallaan. Se mitä moduuleita pitää suorittaa, riippuu siitä mihin radioamatööriluokkaan radioamatööriksi haluava tähtää. Helpointa on aloittaa perusluokasta, jota varten on suoritettava liikennöintiä ja määräyksiä käsittelevä K-moduuli ja radio- sekä sähkötekniikan alkeita sisältävä T1-moduuli.

Tutkintoon voi opiskella radioamatöörikerhojen järjestämillä kursseilla, omatoimisesti tai tutun radioamatöörin opastuksella. Kurssit alkavat yleensä syksyisin, mutta kannattaa kysellä kerhoilta tarkempia tietoja. Vaikka lähimmällä kerholla ei alkaisikaan kurssia, kerholta saa kuitenkin apua opiskeluun ja vastauksia kysymyksiin.

Vaikka radioamatöörin pitääkin suorittaa pätevyystutkinto, kuka tahansa voi pitää yhteyksiä radioamatööriasemalta radioamatöörin valvonnassa. Kannattaa siis mennä kerholle tai tutun radioamatöörin luo kokeilemaan.

Radioamatööriharrastukseen voi myös tutustua kuuntelija-amatöörinä. Kuuntelija kuuntelee radioamatöörien liikennöintiä, kirjoittaa ylös niin sanottuun lokikirjaan kuka piti yhteyttä kenenkin kanssa ja milloin ja lähettää yhteydestä niin sanotun kuittaus- eli QSL-kortin. Kuuntelijalla on myös oma kuuntelijatunnus. Lisätietoa kuuntelija-amatööritoiminnasta saa Suomen Kuuntelija-amatöörit ry:n sivuilta.

Mihin luokkaan?

Radioamatööriluokkia on kaksi: perus- ja yleisluokka. Se mitä moduuleita suoritat riippuu siitä kumpaan luokkaan haluat. Ainoa luokkien välinen ero on lähetysteho (120 ja 1500 W).

Perusluokka

Perusluokkaan vaaditaan liikennöintiä ja määräyksiä käsittelevä K-moduuli ja radio- sekä sähkötekniikan alkeita sisältävä T1-moduuli. Perusluokassa saa käyttää radioamatöörikäyttöön myönnettyjä HF-, VHF-, UHF- ja SHF-taajuuksia. HF-alueet eli ns. lyhyet aallot mahdollistavat yhteydet ympäri maailmaa. Muilla taajuuksilla yhteydet kantavat antenneista ja olosuhteista riippuen muutamista kymmenistä muutamiin satoihin kilometreihin. Suurin sallittu lähetysteho on perusluokassa 120 W. Perusluokkalainen saa käyttää kaikkia radioamatörikäyttöön myönnettyjä taajuusalueita.

Yleisluokka

Yleisluokkaan vaaditaan liikennöintiä ja määräyksiä käsittelevä K-moduuli ja radio- sekä sähkötekniikan soveltamista käsittelevä T2-moduuli.Yleisluokkalainen saa käyttää kaikkia radioamatööreille osoitettuja taajuusalueita. HF-alueilla lähetystehoa saa olla jopa 1500 Wattia.

Huomaa, että moduulit ovat elinikäisiä. Kerran suoritettu moduuli pysyy voimassa. Kun siirryt perusluokasta yleisluokkaan, ei jo kerran suoritettua K-moduulia tarvitse suorittaa uudestaan, vaan riittää kun suoritat T2-moduulin. Moduulit voi suorittaa vaikka yksi kerrallan tai kaikki yhdellä kertaa.

Millaisia tutkinnot ovat?

K-moduuli koostuu määräys- ja liikennekysymyksistä. Tutkinnossa on 60 väittämää, joissa sinun tulee valita kunkin väittämän kohdalla, onko väittämä oikein (merkitset plusmerkin tutkintolomakkeeseen) vai onko väittämä väärin (merkitset miinusmerkin tutkintolomakkeeseen). Tutkinto jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Tärkein on hätä- ja turvallisuusasioita käsittelevä osa. Tutkinnon maksimipistemäärä on 60 ja läpäisyraja on 45 pistettä.

T1-moduuli koostuu viidestätoista radio- ja sähkötekniikan perusteisiin sekä sähköturvallisuuteen liittyvästä kysymyksestä. Jokaiseen kysymykseen on annettu neljä valmista vastausvaihtoehtoa, joista 1 - 4 vaihtoehtoa on oikein. Sinun tehtävänäsi on jälleen merkitä oikeat vaihtoehdot plusmerkillä ja väärät vaihtoehdot miinusmerkillä. Tutkinnon maksimipistemäärä on 60 ja läpäisyraja on 45 pistettä.

T2-moduuli käsittelee radiotekniikan soveltamista, esim. virityspiirien mitoittamista, monielementtisten antennien mitoittamista, erilaisten lähetyslajien vertailua, sähköturvallisuutta ym. Jokaiseen kysymykseen on annettu neljä valmista vastausvaihtoehtoa, joista 1 - 4 vaihtoehtoa on oikein. Sinun tehtävänäsi on jälleen merkitä oikeat vaihtoehdot plusmerkillä ja väärät vaihtoehdot miinusmerkillä. Osaan kysymyksistä sisältyy myös lohko- tai kytkentäkaaviotason piirroksien tunnistamista. Tutkinnon maksimipistemäärä 60 ja läpäisyraja on 45 pistettä.

Tutkinnosta aiheutuvat kustannukset

Tutkinto maksaa 18 euroa/moduuli. Maksu suoritetaan AR-X-tutkintojärjestelmän kautta rekisteröitymällä järjestelmään ja kirjautumalla sen jälkeen käyttäjäksi. Tutkintojärjestelmässä kohdassa "Tutkintomaksut" valitaan halutut moduulit ja tulostetaan lasku maksamista varten. Maksu suoritetaan ennen tutkintoon menoa ja mukaan tutkintoon otetaan maksutosite suoritetusta maksusta.

Saadaksesi oikeuden käyttää radioamatööriasemaa itse ilman valvontaa, sinun on lisäksi lunastettava pätevyystodistus (vertaa auton ajokorttiin). Jos lisäksi haluat pystyttää oman aseman, ja saada henkilökohtaisen kutsumerkin, sinun pitää vielä hakea asemalupaa (vertaa auton rekisteriotteeseen), joka maksaa 18,14 euroa/vuosi. Viestintävirasto lähettää pätevyystodistuksesta ja asemaluvasta laskun.

Varusmiesten tutkintomaksut

Varusmiesten tutkintomoduuli- ja pätevyystodistusmaksut on Puolustusvoimissa siirretty vuoden 2008 alusta joukko-osastojen vastuulle. (Aikaisemmin Pääesikunta vastasi kootusti tutkintoon liittyvistä maksuista.) Lisätietoja.

Puolustusvoimien palkatun henkilökunnan johtamien varusmiesten radioamatöörikurssien osalta on tutkinto- ja pätevyystodistusmaksuihin liittyvät laskutuksen yksityiskohdat selvitettävä joukko-osastosta ennen kurssiin liittyvän tutkintotilaisuuden järjestämistä. Johdettujen kurssien ulkopuolella tapahtuvissa varusmiesten radioamatööritutkinnoissa on tutkinnon suorittavan varusmiehen selvitettävä etukäteen omasta joukko-osastostaan maksuihin liittyvät osoitetiedot tutkinnon vastaanottajalle.

Varusmiehen on itse kustannettava asemalupamaksu (taajuusmaksu), mikäli haluaa hankkia itselleen oman radioamatööritunnuksen (kutsumerkin).

Miten ilmoittaudun tutkintoon?

Tutkintoon haluava voi itse sopia tutkinnon vastaanottajan kanssa missä ja milloin suorittaa tutkinnon. Tutkinnon vastaanottajia on eri puolilla maata. Kerhot järjestävät myös toisinaan suurempia tutkintotilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen. Tietoa suuremmista tutkintotilaisuuksista löydät ajankohtaista-sivulta.

Lista tutkinnon vastaanottajista

Radioamatööritutkintoon opiskelu

Opiskele verkossa

Radioamatööritutkintoon opiskelemista varten on olemassa opiskelumateriaalia.

PERUSLUOKKAAN:

Materiaali K-moduuliin

Materiaali T1-moduuliin

Workkimisen arvomaailma (pdf), opas workkimiseen (ostettavissa erikseen).

YLEISLUOKKAAN:

Materiaali K-moduuliin

Katso kohdasta perusluokan materiaali.

Materiaali T2-moduuliin

Workkimisen arvomaailma (pdf), opas workkimiseen (ostettavissa erikseen).

Voit tilata opiskelumateriaalia Suomen Radioamatööriliitosta. Tilauslomake

Muuta

Muita ohjelmia

  • MuMi - lyhenteiden, maatunnusten yms. harjoitteluohjelma
  • HamSphere - virtuaalinen mahdollisuus harjoitella yhteyksien pitämistä

Sähkötyksen opiskelu

Koulutusmateriaalin uusiminen

Vuonna 2016 SRAL:n koulutustoimikunta keskittyy koulutusmateriaalin uudistamiseen. Uudistukseen liittyy myös SRAL:n virallisen koulutusstrategian päivittäminen.

Osa strategiaa on se että koulutusta pyritään yhtenäistämään koko maassa siten, että kaikissa kerhoissa ja kursseilla on saatavilla SRAL:n tuottama oppimateriaali ja että SRAL suosittelee käytettäväksi ko. materiaalia.

SRAL:n koulutusmateriaalin uudistaminen ja päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi mm. uuden AR-X tutkintotyökalun, EU:n mukanaan tuomien sähköturvallisuusohjeiden ja ?määräysten mukaan ottamisen ja uunituoreen CEPT:n HAREC suosituksen T/R 61?02 muutosten huomioimisen vuoksi.

Päivitettävää materiaalia on paljon ja ensimmäinen jo päivitetty dokumentti on K- moduuliin kuuluva liikennevihko. Vihkoon on päivitetty K- moduulin liikennöintiosan asiat. Tämä päivitys oli kiireellisin, vanhassa versiossa oli paljon vanhoja sähköpostiosoitteita, nimiä ja puhelinnumeroita. Myös asioiden painotusta ja järjestystä on muutettu loogisuuden saavuttamiseksi.

Uusia EU:n sähköturvallisuusohjeita ja ? määräyksiä ja CEPT:n HAREC suosituksen T/R 61?02 uusimman version (helmikuu 2016) muutoksia ei julkaistussa liikennevihossa ole vielä huomioitu, joten liikennevihkoa tullaan vielä päivittämään vuoden 2016 aikana.

Kouluttajalle
Heikki Lahtivirran T1-kurssimateriaali radioamatöörikursseille (materiaali on hiukan keskeneräinen)