Radioamatöörejä koskevia määräyksiä


SRAL:n suosituksia

Päiväkirjan pito

Loki- eli asemapäiväkirjan pito ei ole enää pakollista. Suomen Radioamatööriliitto ry suosittelee, että suomalaiset radioamatöörit pitävät edelleen päiväkirjaa vapaaehtoiselta pohjalta silloin, kun se on suinkin mahdollista. Päiväkirjasta tulisi löytyä seuraavat tiedot:

  • Yhteyden päiväys sekä alkamis- ja päättymisaika (UTC)
  • Vasta-aseman tunnus
  • Käytetty taajuusalue
  • Käytetty lähetelaji (esim. SSB, CW, FM, SSTV, jne.)
  • Radioamatööriaseman sijaintipaikka, jos se poikkeaa tavanomaisesta sijaintipaikasta
  • Radioamatööriaseman käyttäjän nimi tai kutsumerkki, mikäli käyttäjä ei ole asemaluvan haltija

Kilpailuissa ja awardihakemuksissa tulee lisäksi noudattaa näistä annettuja erillisiä sääntöjä.

Portableasemat

Suomen Radioamatööriliitto ry suosittelee, että suomalaiset ja ahvenanmaalaiset radioamatöörit käyttävät /P -lisämerkkiä kutsunsa jälkeen seuraavissa tilanteissa:

  • asema on kannettava
  • asemalla on kiinteän aseman antennivarustus mutta se ei ole kytketty kiinteään sähkönjakeluverkkoon.

Lisätietoja SRAL:n antamista suosituksista saat liiton toimistosta sähköpostitse toimisto@sral.fi tai puhelimitse (09) 562 5973.