Q-lyhenteet

Lyhenne on kysymys jos sitä seuraa kysymysmerkki

* - erityinen radioamatöörikäytäntö

Lyhenteet QRA-QUZ ovat kaikkien radioliikenteiden käytössä.

Lyhenteet QAA-QNZ ovat ilmailuliikenteen käytössä.

Lyhenteet QOA-QQZ ovat meriliikenteen käytössä.

QDM magneettinen suunta lentokoneesta suuntimalle.
QDR magneettinen suunta suuntimalta lentokoneelleen
QFE korkeus kentän pinnasta
QFT jäätyminen
QMW nollaraja
QNE korkeus lentopintana
QNH korkeus keskimääräisestä merenpinnasta
QOA voin liikennöidä sähkötyksellä (500 kHz)
QOB voin liikennöidä puheella (2182 kHz)
QOC voin liikennöidä puheella (meri-VHF-kanava 16, 156.80 MHz)
QOD voin liikennöidä 0. hollanniksi 1. englanniksi 2. ranskaksi 3. saksaksi 4. kreikaksi 5. italiaksi 6. japaniksi 7. norjaksi 8. venäjäksi 9. espanjaksi
QOE olen vastaanottanut ...:n lähettämän turvallisuussignaalin
QOF signaalienne laatu on 1. epätasokas 2. osittain tasokas 3. hyvätasoinen
QOG minulla on ... nauhaa lähetettävänä
QOH lähettäkää vaiheistussignaalia ... sekuntia
QOI lähettäkää nauhanne
QOJ kuuntelen hätäpaikkaa osoittavien radiopoijujen signaaleja taajuudella
QOK olen vastaanottanut hätäpaikkaa osoittavan radiopoijun signaaleja taajuudella ...
QOL alukseni on varustettu selektiivikutsun vastaanottolaitteistolla. Selektiivikutsunumeroni on ..
QOL alukseni saa kiinni selektiivikutsulla seuraavilla taajuuksilla ...
QOT kuulen kutsunne, kestää noin ... minuuttia ennen kuin voimme välittää liikenteen
QRA asemani nimi on ... / mikä on asemanne nimi?* (espanjal.) OPERAATTORIN NIMI.
QRB asemiemme välinen etäisyys on noin ... / mikä on asemiemme välinen etäisyys?
QRC asemani radioliikennetilitykset hoitaa ...
QRD Olen matkalla ...stä ...n (mobilet) / mistä olette matkalla minne?
QRE arvioitu tuloaikani (...n) on ... / mikä on arvioitu tuloaikanne (...n)
QRF palaan ...:aan, palatkaa...n
QRG tarkka taajuutenne on ... kH7 (MHz) / mikä on tarkka taajuuteni? * TAAJUUS
QRH taajuutenne vaihtele / vaihteleeko) taajuuteni?
QRI lähetyksenne äänenlaatu on 1. hyvä 2. vaihteleva 3. huono) / millainen on lähetykseni äänenlaatu?
QRJ minulla on ... radiopuhelua / kuinka monta radiopuhelua haluatte?
QRK merkkienne (tai ...n merkkien) luettavuus on 1. erittäin huone 2. huono 3. kohtalainen 4. hyvä S. erittäin hyvä / mikä on merkkieni (tai ...n merkkien) luettavuus.
QRL työskentelen (tai työskentelen ...n kanssa), älkää häiritkö / työskentelettekö? * TAAJUUS VARATTU / ONKO TAAJUUS VAPAA?
QRM minua häiritään (1. ei lainkaan 2. jonkin verran 3. kohtalaisesti 4. paljon 5. erittäin paljon) / häiritäänkö teitä?
QRN minulla on ilmastohäiriöitä (1. ei lainkaan 2. jonkin verran 3. kohtalaisesti 4. paljon 5. erittäin paljon) / onko teillä ilmastohäiriöitä?
QRO Lisätkää lähetystehoa / lisäänkö tehoa? * ISOTEHOINEN ASEMA
QRP vähentäkää tehoa / vähennänkö tehoa? * PIENITEHOINEN ASEMA
QRQ lähettäkää nopeammin (... sanan tai merkkiä minuutissa) / lähetänkö nopeammin? * NOPEA CW
QRR olen valmis automaattiliikennöintiin, lähettäkää ... sanaa minuutissa
QRS lähettäkää hitaammin (... sanaa tai merkkiä minuutissa) / lähetänkö hitaammin? * HIDAS CW
QRT lopettakaa lähetys / lopetanko lähettämisen?
QRU minulla ei ole mitään teille / onko teillä mitään minulle?
QRV olen valmis vastaanottoon / oletteko valmis vastaanottoon?
QRW ilmoittakaa ...lle että kutsun häntä (taajuudella ...) / ilmoitanko ...lle että kutsutte häntä (taajuudella ...)?
QRX kutsun teitä uudelleen klo) .... (taajuudella ...) / milloin kutsutte minua uudelleen? * ODOTA.
QRY vuoronne on numero ... / mikä on vuoroni?
QRZ ... kutsuu teitä (taajuudella ...) / kuka kutsuu minua?
QSA lähetyksenne voimakkuus on 1. tuskin kuultava 2. heikko 3. kohtalainen 4. hyvä 5. erittäin hyvä / mikä on lähetykseni (tai ...n lähetyksen) voimakkuus?
QSB lähetyksenne voimakkuus vaihtelee / vaihteleeko lähetykseni voimakkuus?
QSC Olemme vähäliikenteinen laiva-asema.
QSD avainnuksessanne on vikaa / onko avainnuksessani vikaa?
QSE pelastuslautan arvioitu ajelehtiminen (suunta ja nopeus)
QSF Olen suorittanut pelastustyön ja matkalla ...:n (mukana ... henkilöä, jotka tarvitsevat ambulanssin).
QSG lähettäkää ... sanomaa kerrallaan
QSH pystyn käyttämään suuntimalaitetta kohtiajossa
QSI en ole pystynyt keskeyttämään liikennettänne.
QSJ sisäinen maksumme on ... frangia (ns. laivamaksu)
QSK pystyn kuuntelemaan merkkieni välissä, keskeyttäkää tarvittaessa antoni / pystyttekö kuuntelemaan merkkienne välissä jotta voin keskeyttää lähetyksenne? * TÄYSBREKKI
QSL kuittaan lähetyksenne / kuittaatteko lähetykseni? * QSL-KORTTI ~ YHTEYDEN KIRJALLINEN KUITTAUS
QSM toistakaa viimeksi lähettämänne sanoma
QSN kuulin teidät (tai ...:n) ... kHz/MHz:llä
QSO minulla on suora yhteys ...n kanssa / onko teillä yhteys ...n kanssa? * YHTEYS.
QSP välitän ...:lle / voitteko välittää ...:lle?
QSQ aluksellamme on lääkäri (tai ... on aluksella).
QSR toistakaa kutsunne kutsutaajuudella; en kuullut teitä
QSS siirryn työskentelemään taajuudelle / mille taajuudelle siirrytte?
QSU lähettäkää tällä taajuudella (tai ... kHz/MHz:llä).
QSV lähettäkää sarja V-kirjaimia tällä taajuudella (tai taajuudella ...) / lähetänkö sarjan V-kirjaimia tällä taajuudella (tai taajuudella ...)
QSW aion lähettää tällä tai ... taajuudella / lähetättekö tällä taajuudella vai taajuudella ...?
QSX kuuntelen taajuutta ... / kuunteletteko taajuutta ...?
QSY siirtykää lähettämään toiselle taajuudelle (tai taajuudelle ...) / siirrynkö lähettämään toiselle taajuudelle?
QSZ Lähetän jokaisen sanan tai ryhmän kahdesti (tai ... kertaa) / lähetänkö jokaisen sanan tai ryhmän kahdesti (tai ... kertaa)?
QTA peruutan sanoman nr ... / peruutanko sanoman nr ...? * PERUUTETTU
QTB laskemani sanoman sanaluku ei täsmää ilmoittamanne sanaluvun kanssa; toistan jokaisen sanan tai ryhmän ensimmäisen merkin / pitääkö ilmoittamani sanaluku paikkansa?
QTC minulla on ... sanomaa teille (tai ...lle) / montako sanomaa teillä on lähetettävänä? * SANOMA
QTD pelastusyksikkö ... on löytänyt 1. ... pelastunutta, 2. hylyn, 3. ... kuollutta.
QTE tosisuuntima minusta on ... astetta klo ...
QTF asemanne sijainti on ...lat ...long klo ... perustuen suorittamaamme suuntimiseen
QTG lähetän suuntimista varten kaksi kymmenen sekunnin viivaa ja kutsuni taajuudella ... / olen pyytänyt ...:a lähettämään
QTH asemani sijainti on ... / mikä on asemanne sijainti?
QTI todellinen kulkusuuntani on
QTJ nopeuteni on ...
QTK ilma-alukseni nopeus maanpintaan nähden on
QTL tosikurssini on ...
QTM magneettinen kurssini on ...
QTN lähdin ...:sta kello ...
QTO Olen lähtenyt satamasta/olen ilmassa
QTP saavun satamaan/laskeudun
QTQ aloitan liikennöinnin kanssanne käyttäen kansainvälistä signaalikoodia (International Code of Signals)
QTR oikea kellonaika on ... / mikä on oikea kellonaika?
QTS lähetän kutsuani viritystä varten, jotta tarkka taajuuteni voidaan mitata
QTT tunnistussignaalia seuraa toinen lähetys
QTU asemani on auki klo ...:stä klo ...n / milloin asemanne on auki?
QTV päivystäkää minua taajuudella ... klo ...
QTW pelastuneet ovat ... kunnossa ja tarvitsevat ...
QTX pidän asemani auki tulevaa liikennetarvetta varten toistaiseksi (tai ... asti)
QTY Olen matkalla tapahtumapaikalle ja laskettu saapumisaika on ...
QTZ jatkan ...:n (ilma-alus, laiva, pelastusvene, pelastuneet tai hylky) etsimistä
QUA minulla on uutisia ...stä (kutsumerkki) / onko teillä tietoa ...stä (kutsumerkki)?
QUB minulla on tietoja / Voitteko antaa seuraavat tiedot: tosisuuntima, pintatuulen suunta ja nopeus, näkyvyys, säätila, pilvien lukumäärä, tyyppi ja korkeus ....:ssa?
QUC viimeisen teiltä (tai ...:ltä) vastaanottamani sanoman numero on ...
QUD olen vastaanottanut ...n lähettämän pikamerkin klo ... / oletteko vastaanottanut ...n lähettämän pikamerkin?
QUE voin käyttää puhetta taajuudella ... / voitteko käyttää puhetta, millä taajuudella?
QUF Olen vastaanottanut ...n lähettämän hätäkutsun klo ... / oletteko vastaanottaneet ...n lähettämän hätäkutsun?
QUG joudun laskeutumaan välittömästi
QUH ilmanpaine merenpinnan tasolla on
QUI navigaatiovaloni toimivat
QUJ todellinen kulkusuunta meitä (tai ...:ää kohti) on ... astetta kello ...
QUK merenkäynti ... (paikka tai koordinaatit) on
QUL maininki ...:ssa on ...
QUM normaaliin liikennöintiin voidaan siirtyä / voinko siirtyä normaaliin liikennöintiin? (hätäliikenteen loputtua)
QUN paikkani, tosikurssini ja nopeuteni ovat
QUO etsikää 1. ilma-alusta, 2. Iaivaa, 3. pelastusvenettä paikasta ...
QUP ilmoitan paikkani 1. hakuvalolla, 2. mustan savun avulla, 3. avotulen avulla
QUQ suunnatkaa hakuvalonne pilveen ja jos lentokoneeni näkyy, heiluttakaa valokeilaa tuulen suuntaan ylös ja veteen laskeutumiseni avustamiseksi
QUR pelastuneet ovat 1. ...:n pudottamassa pelastuslautassa, 2. pelastusaluksella 3. maapelastusyksikön hallussa
QUS Olen löytänyt 1. haaksirikkoisia vedessä, 2. haaksirikkoisia lautoilla, 3. hylyn, paikassa
QUU johdatan laivan tai ilma-aluksen 1. teidän paikkaanne antamalla suuntimasignaaleja teidän kutsullanne, 2. lähettämällä suunlimasignaaleja jotta tosisuuntani saadaan selville
QUW olen etsintäalueella ...
QUY pelastusveneen tai -lautan paikka merkittiin klo ... 1. avotuli- tai savulautalla 2. merimerkillä, 3~ merkitsemisvärillä, 4....:llä.