Tekniset lyhenteet

A ampeeri
ac Alternating Current/ vaihtovirta
A/D Analog to Digital / analogisesta digitaaliseen
AF Audio Frequency / äänitaajuus
AFC Automatic Frequency Control / automaattinen taajuuden säätö
AFSK Audio Frequency Shift Keying / äänitaajuinen vaihtotaajuusavainnus
AGC Automatic Gain Control / automaattinen vahvistuksen säätö
Ah ampeeritunti
ALC Automatic Level Control / automaattinen tason säätö
AM amplitudimodulaatio
AMTOR Amateur Teletype Over Radio / virheenkorjaavan kaukokirjoituskoodin amatööriversio
ANT antenni
APF Audio Peak Filter / pientaajuinen huippusuodin (imusuotimen vastakohta)
ASCII American National Standard Code for Information Interchange / tietokoneiden ja kirjoittimien merkkikoodisto
ATV amatööritelevisio
AVC Automatic Volume Control / automaattinen voimakkuuden säätö
AWG American Wire Gauge / amerikkalainen langan vahvuuden mittajärjestelmä
az/el azimuth/elevation / suunta ja korkeuskulma
B bel (= 10 dB)
Balun balanced to unbalanced (transformer) / epäsymmetrisen ja symmetrisen linjan välinen muuntaja
BC Broadcast / yleisradio
BCD Binary-Coded Decimal
BCI Broadcast Interference / yleisradiohäiriö
Bd baud (bittiä sekunnissa)
BER Bit Error Rate / bittien virhemäärä
BFO Beat Frequency Oscillator / sivuäänioskillaattori
Bit binääriluvun yksikkö
bit/s bits per second / bittiä sekunnissa
BPF Band Pass Filter / kaistasuodin
BPL Brass Pounders League
BT Battery / paristo
BW Bandwitdth / kaistaleveys
C coulomb / sähköisen varauksen mittayksikkö, tarkoittaa myös kondensaattoria
CATV Cable Television / kaapelitelevisio
CATVI Cable Television Interference / kaapelitelevisiohäiriö
CB Citizens Band / LA-puhelinalue (27 MHz)
cctv Closed Circuit Television / suljetun piirin televisio
CCW Coherent CW
Ccw counterclockwise / vastapäivään
CMOS Complementary-symmetry Metaloxide Semiconductor
Coax koaksiaalikaapeli
COR Carrier Operated Relay / kantoaallosta käynnistyvä rele
CPU Central Processing Unit / keskusyksikkö eli suoritin
CRT Cathode Ray Tube / katodisädeputki
Cw Center 'rap / keskiulosotto
CW clcockwise / myötäpäivään, Continuous Wave / (sähkötys)
D Diode / diodi
D/A Digital -to -Analog / digitaalisesta analogiseen
DAC Digital-to-Analog Converter / D/A-konvertteri
Db decibel / desibeli (0,1 beliä)
Dbi desibeliä verrattuna isotrooppiseen antenniin
Dbd desibeliä verrattuna dipoliin
Dbm desibeliä verrattuna 1 milliwattiin
DBM Doubly Balanced Mixer / kaksoisbalansoitu sekoittaja
Dc direct current / tasavirta
D-C Direct Conversion / suora sekoitus
Deg degree / aste
DPST Double-Pole Single-Throw / kaksinapainen, yksiasentoinen (kytkin)
DSB Double Side Band / kaksisivunauha (lähetys)
DET Detector / ilmaisija
DF Direction Finding / suuntiminen
DIP Dual in Line / mikropiirin kotelotyyppi
DPDT Double-Pole Double-Throw / kaksinapainen, kaksiasentoinen (kytkin)
DPSK Differential Phase-Shift Keying / differentiaalinen taajuusavainnus
DTMF Dual Tone Multifrequency / kaksiääni-signalointilaji
DVM Digital Voltmeter / digitaalinen volttimittari
DX Distant X / kaukoyhteys; Duplex
DXCC DX Century Club /"sadan DX:n kerho" - yli 100 maata workkineille (USA)
E jännite amerikkalaisessa kirjallisuudessa, Suomessa kuvaa sähkömotorista voimaa
ECL Emitter Coupled Logic / emitterikytketty logiikka
EHF Extremely High Frequency / erittäin korkea taajuus (30-300 GHz)
EIRP Effective Isotropic Radiated Power / isotrooppinen säteilyteho
ELF Extremely Low Frequency / erittäin matala taajuus
EME Earth-Moon-Earth (Moonbounce) / kuuheijastus
EMP Electro-Magnetic Pulse / elektromagneettinen pulssi
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory / uudelleenohjelmoimiskelpoinen muisti
f frequency / taajuus
F faradi (kapasitanssin yksikkö); fuse / sulake
FAX Facsimile / (kuvalähetys)
FD Field Day / leiri
FET Field Effect Transistor / kanavatransistori
FL Filter / suodin
FM Frequency Modulation / taajuusmodulaatio
FSK Frequency-Shift Keying / taajuusavainnus
Ft foot / jalka (pituusmitta)
GaAs Gallium Arsenide
GDO Grid Dip Oscillator / dippioskillaattori
GHz Gigahertz
GND Ground / maa
H Henry (induktanssin yksikkö)
HF High Frequency (3-30 MHz) (ruots. HF = RF)
HFO High Frequency Oscillator
HPF High Pass Filter / ylipäästösuodatin
Hz hertz (taajuuden yksikkö)
I Current / virta
IC Integratecl Circuit / mikropiiri
ID Identification / tunnistus, Inside Diameter / sisäläpimitta
IF Intermediate Frequency / välitaajuus
IMD Intermodulation Distortion / keskeismodulaatiosärö
In inch / tuuma (pituusmitta)
I/0 Input/Output / tulo/lähtö
IRC International Reply Coupon / kansainvälinen postimaksukuponki
j kompleksiluvun merkki, ilmaisee myös impedanssin reaktiivisen osan (+j=induktiivinen, -j = kapasitiivinen)
J joule
JFET Junction Field Effect Transistor
k kilo; Boltzmanin vakio
K Kelvin (lämpötila-asteikko)
kBd kilobaud (= 1000 baudia)
kbit 1024 bittiä
kbyte 1024 bytes / 1024 tavua
l litra
L induktanssi
lb pound (painomitta)
LC inductance-capacitance
LCD Liquid Crystal Display / nestekidenäyttö
LED Light Emitting Diode / valodiodi
LF Low Frequency / matala taajuus (30-300 kHz)
LHC Left Hand Circular (polarization) / vasenkätinen pyörivä polarisaatio
LO Local Oscillator / paikallisoskillaattori
LP Log-Periodic / logaritmiperiodinen
LS Loudspeaker / kaiutin
LSB Lower Sideband / alempi sivunauha
LSI Large-Scale Integration / suurtiheys integrointi
LUF Lowest Usable frequency / pienin käyttökelpoinen taajuus
mA milliampeeri
mAh milliampeeritunti
MF Medium Frequency / keskiaallot (300-3000 kHz)
mH millihenry
mho johtokyvyn mittayksikkö (myös siemens)
ml mile / maili
mic mikrofoni
min minuutti
MIX Mixer / sekoittaja
MOD Modulator / modulaattori
modem MOdulator/DEModulator / modeemi
MOS Metal Oxide Semiconductor
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
ms millisekunti
m/s metriä sekunnissa
MSI Medium Scale Integration / keskitiheysintegrointi
MTBF Mean Time Between Failllre / keskimääräinen vikatiheysaika
MUF Maximum Usable Frequency / suurin käyttökelpoinen taajuus
NBFM Narrow Band Frequency Modulation / kapeakaistainen taajuusmodulaatio
NC No Connection / ei kytkentää
NCS Net Control Station / National Communications System
nF nanofaradi
NF Noise Figure / kohinaluku
NH nanohenry
NiCd Nickel Cadmium
NM Net Manager
NMOS N-channel Metal-Oxide Silicon
NO Normally Open / normaalisti auki
NPN Negative-Positive-Negative (transistor)
NR Novice Roundup (kilpailu USA:ssa)
ns nanosekunti
NTS National Traffic System (USA)
OD Outside Diameter / ulkoläpimitta
op amp Operational Amplifier / operaatiovahvistin
OSC Oscillator / oskillaattori
OTC Old Timer's Club
OTS Official Traffic Station (USA)
oz Ounce / unssi
P Power / teho; plugi
PA Power Amplifier / tehovahvistin
PAM Pulse-Amplitude Modulation
PBT Pass-Band Tuning / välitaajuus(sivuun)viritys
PC Printed Circuit / painokytkentä; Personal Computer / henkilökohtainen tietokone
PEP Peak Envelope Power / huipputeho
PEV Peak Envelope Voltage / huippujännite
pF pikofaradi
pH pikohenry
PIN Positive-lntrinsic-Negative (transistori tai diodi)
PIV Peak Inverse Voltage / estojännitteen huippuarvo
PLL Phase-Locked Loop / vaihelukittu silmukka
PM Phase Modulation / vaihemodulaatio
PMOS P-channel Metal-Oxide Semiconductor
PNP Positive-Negative-Positive (transistor)
pot potentiometri
P-P Peak-to-Peak / huipusta huippuun
PROM Programmable Read-Only Memory / ohjelmoitava lukumuisti
PTO Permeability Tuned Oscillator / (yleensä rautajauhesydämellä säädettävä eskillaattori)
PTT Push-To-Talk / tangentti(kytkin)
Q (esim. piirin) hyvyysluku
R Resistor / vastus
RAM Random Access Memory / luku- ja kirjoitusmuisti
RC Resistance-Capacitance
R/C Radio Control / radio-ohjaus
RCC Rag Chewers' Club / "'Rätinpurijoiden" kerho
RF Radio Frequency / suurtaajuus
RFC Radio-Frequency Choke / suurtaajuuskuristin
RFI Radio-Frequnece Interference / suurtaajuushäiriö
RHC Right-Hand Circular (polarization) / oikeakätinen pyörivä polarisaatio
RIT Receiver Incremental Tuning / vastaanottimen sivuunviritys
RLC Resistance-lnductance-Capacitance
r/min Revolution per Minute / kierrosta minuutissa
RMS Root Mean Square / (tehollisarvo)
ROM Read-Only Memory / lukumuisti
R/O Radio Officer / radiosähköttäjä
r/$ Revolution per Second / kierrosta sekunnissa
RST Readability-Strenght-Tone / luettavuus, voimakkuus, äänenlaatu
RTTY Radioteletype / radiokaukokirjoitus
RX Receiver / vastaanotin
S siemens (johtokyvyn yksikkö)
s.a.e. Self Addressed Envelope / itselle osoitettu kirjekuori
s.a.s.e. Self Addressed Stamped Envelope / itselle osoitettu, postimerkein varustettu kirjekuori
SHF Super High Frequency (3-300 Hz)
SM Silver Mica (kondensaattori)
S/N Signal to Noise (ratio) / signaali/kohinasuhde
SPDT Single-Pole Double- Throw / yksinapainen kaksiasentoinen
SPLIT taajuusero RX;
SPST Single-Pole Single-Throw / yksinapainen yksiasentoinen
SSB Single Sideband / yksisivunauha(lähetys?
SSI Small-Scale Integration / pientiheysintegrointi
SSTV Slow Scan Television / hidaskuva-televisio, pysäytyskuva-TV
SX Simplex
Sync synchronous / synkroninen
SWL Short Wave Listener / Iyhytaaltokuuntelija
SWR Standing Wave Ratio / seisovan aallon suhde
Tfc traffic / liikenne
TR Transmit-Receive / lähetys-vastaanotto
TRX Transceiver / lähetinvastaanotin
1TL Transistor-Transistor Logic
Y Teletype / kaukokirjoitin
TV Television
TVI Television Interference / televisiohäiriö
TX Transmitter / lähetin
U Integrated Circuit / suom. kirjallisuudessa jännite
UHF Ultra High Frequency (300-3000 MHz)
USB Upper Sideband / ylempi sivunauha
UTC Universal Time Coordinated / myös pelkkä UT
uv Ultraviolet
v Volt
VCO Voltage Controlled Oscillator / jänniteohjattu oskillaattori
VCR Video Cassette Recorder / videonauhuri
VDT Video Display Terminal / videonäyttö
VFO Variable-Frequency Oscillator / säädettävätaajuinen oskillaattori
VHF Very High Frequency (30-300 MHz)
VLF Very Low Frequency (3-30 kHz)
VMOS Vertical Metal-Oxide Semiconductor
VOM Volt-Ohm Meter / yleismittari
VOX Voice Operated Switch / ääniohjattu kytkin
VR Voltage Regulator / jänniteregulaattori
VSWR Voltage Standing Wave Ratio / jännitteenä määritelty seisovan aallon suhde
VTVM Vacuum Tube Voltmeter / putkivolttimittari
VXO Variable Crystal Oscillator / säädettävä kideoskillaattori
WAC Worked All Continents
WARC World Administrative Radio Conference / maailman hallinnollinen radiokonferenssi
WAS Worked All States
WBFM Wide-Band Frequency Modulation / laajakaistainen taajuusmodulaatio
Wh wattia tunnissa
WPM Words Per Minute / sanaa minuutissa (= 5 merkkiä minuutissa)
W/O Wireless Operator / radiosähköttäjä
X reaktanssi
XCVR Transceiver / lähetinvastaanotin
XFMR Transformer / muuntaja
XIT Transmitter Incremental Tuning / lähettimen sivuunviritys
XO Crystal Oscillator / kideoskillaattori
XTAL Crystal / kide
XVTR Transverter / transvertteri
Z impedance / impedanssi; myös UTC