Kerhotiedot - No Traps Radio Contest Team ry

@-merkillä merkityillä toimihenkilöillä ja kerhoilla on sähköpostiosoite, joka on muotoa henkilön tai kerhon kutsu@sral.fi, esim. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

No Traps Radio Contest Team ry
c/o Marko Holmavuo, Liito-oravankatu 11, 70840 KUOPIO
OH4R@ 
 
paikkakunta:KUOPIO

puheenjohtaja:Marko Holmavuo, OH4JFN


kerhon tiedot päivitetty 01.09.2015

kerhosivulle