K.S. Sainion muistokilpailu 2007

Kilpailun järjestää Contest Club Finland (CCF).

Kilpailuaika: Sunnuntai 20.5.2007, SSB 0800–0959 UTC, CW 1100–1259 UTC.

Alueet: CW: 3510–3550 kHz ja 7010–7040 kHz. SSB: 3650–3750 kHz ja 7040–7095 kHz.

Jaksot: Sekä SSB, että CW-kilpailussa on kaksi jaksoa. Jakson pituus on 60 min. Kukin jakso alkaa tasatunnista minuutilla 00 ja päättyy minuutin 59 päättyessä. Saman aseman saa työskennellä kerran kummankin tunnin jakson aikana molemmilla bandeilla eli yhteensä neljä kertaa.

Sarjat: Kilpailussa on kuusi eri sarjaa CW:llä ja SSB:llä: Yleisluokka, Yleisluokka max. 100W, Perusluokka, JUMA-luokka ja Kerholuokka (Multi/Multi) sekä SWL-luokka. JUMA-luokassa joko lähettimen, vastaanottimen tai molempien tulee olla JUMA-sarjaa. JUMA-luokan asemien suurin sallittu lähetysteho on 5W. Luokkaan osallistuvia kehotetaan käyttämään kutsumerkissään /J-tunnusta (esim. OH2PM/J).

Kerholuokkaan osallistutaan kerhon tunnuksella. Kerholuokkaan osallistujalla voi olla asema sekä 3.5 että 7 MHz:n alueille. Myös yhden lähettimen ja yhden työskentelijän kerhoasema voi osallistua kerholuokkaan.

Yhden työskentelijän kerhoasema voi osallistua kerhoasemaluokan sijasta esimerkiksi perusluokkaan tai yleisluokkaan työskennellen operaattorin omasta pätevyysluokasta ja ilmoituksesta riippuen.

Multi/Multi-asemalla saa olla yksi signaali per bandi. Operaattoreiden määrää ei ole rajoitettu. M/M-asemien tulee sijaita samassa QTH:ssa (=samassa osoitteessa), esim. kerhotilat.

Huom. OH-liikennekiertopalkinnon pisteitä laskettaessa JUMA-luokan tulokset kilpailevat Yleisluokka max.100 W -sarjassa.

Lokit, joiden lähettäjä ei ole ilmoittanut kilpailusarjaansa, käsitellään tarkastuslokeina.

Sanomat: RS(T) + kuntanumero + viisikirjaiminen kiertosana, esim. 599 901 KILPA. Kiertosana keksitään ensimmäiseen yhteyteen itse, jonka jälkeen lähetetään aina edellinen täydellisenä vastaanotettu kiertosana edelleen. Kiertosanavirhe vastaa sanomavirhettä lokintarkastuksessa. Kiertosanassa saa käyttää suomalaisten aakkosten kirjaimia, mutta ei kirjaimia Å, Ä ja Ö. Puuttuva tai vaillinainen kiertosana korvataan edellisellä täydellisesti vastaanotetulla kiertosanalla.

Pisteet: Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 10 pistettä. Jos välitetyssä sanomassa on virhe, niin yhteyden arvo on 5 pistettä kummallekin osapuolelle. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden kummaltakin. Yhteydestä vasta-asemaan, joka ei ole lähettänyt lokiaan tarkastettavaksi, saa 5 pistettä edellytyksellä, että kyseessä oleva asema löytyy vähintään kymmenestä tarkastukseen saapuneesta lokista.

Hyvitykset: Hyvitysperuste on vastaanotetun sanoman kuntanumeron ensimmäinen numero (0–9). Jokaisesta ensimmäisestä työskennellystä hyvitykseen oikeuttavasta yhteydestä saa 40 hyvityspistettä. Yhteyksistä, joiden sanomassa on oma kuntanumero tai oman kuntanumeron ensimmäisellä numerolla alkava kuntanumero, ei anneta hyvityspisteitä. (Esim. OH2PM, jonka oma kuntanumero on 222, ei saa hyvityspisteitä mistään yhteydestä, jonka sanoman kuntanumero alkaa numerolla 2.)

Hyvitykset lasketaan kummaltakin jaksolta ja kummaltakin taajuusalueelta. Siten maksimihyvitykset ovat 9+9 80 metrillä ja 9+9 40 metrillä. Yhteydestä asemaan, jolta ei ole saatu lokia tai jonka kutsu ei esiinny vähintään kymmenessä tarkastukseen saapuneessa lokissa, ei saa hyvityspisteitä.

Palkinnot: Kunkin sarjan parhaat palkitaan pokaalilla. SWL-luokan parhaalle plakaatti. Lokinsa lähettäneiden kesken arvotaan perinteisesti SRAL:n sponsoroima CQ-lehden vuosikerta. Lisäksi kaikkien JUMA-luokkaan osallistuneiden kesken arvotaan SRAT:n lahjoittama lahjakortti.

Lokiohjeita: Kilpailun järjestäjä suosittelee sähköisen lokin käyttöä tuloslaskennan nopeuttamiseksi ja syöttövirheiden minimoimiseksi. Sähköisen lokin tulee olla ASCII-muodossa ja jonkin yleisen lokiformaatin mukainen. Osallistuminen ja yhteyksien pitäminen ei edellytä lokien lähettämistä. Lisätietoja lokiasioista saa CCF:n kotirintamasivuilta (www.qsl.net/ccf/kotimaa.htm).

Sähköisten lokien nimeämisessä tulee huomioida, ettei tiedoston nimessä saa olla kauttaviivaa (/). Esim. OH2PM/J:n tulee nimetä lokitiedosto esimerkiksi OH2PM_J_CW.log.

Lokiosoitteet: sähköposti kss.cw ät sral.fi ja kss.ssb ät sral.fi tai postitse (korppu, CD tai paperiloki) Jussi-Pekka Sampola, Tölbyn niittytie 238, 65460 Tölby.

Lokien viimeinen postituspäivä on 31.5.2007.

Yleistä: Yhteyksien tarkistaminen ja lokien korjailu vasta-asemien kanssa kilpailun ulkopuolella on kielletty. Kilpailusuoritus voidaan hylätä sääntöjen vastaisen toiminnan, epäurheilijamaisen käytöksen, tiettyjen asemien suosimisen, tahallisen häirinnän, lokien vilpillisen manipuloinnin tms. seikan takia. Lopullisista tuloksista vastaa kilpailun järjestäjä.

Kuntaluettelo