Kyselytunti

Kyselytuntilistan arkisto - Kyselytunti

[Edellinen] [Seuraava] [Luettelo]

[Kyselytunti] Uudet radioamatöörimääräykset


  • To: toimisto@sral.fi, <hallitus@sral.fi>, <kyselytunti@sral.fi>
  • Subject: [Kyselytunti] Uudet radioamatöörimääräykset
  • From: Jarkko Vaaraniemi <jvaarani@ees2.oulu.fi>
  • Date: Wed, 2 Jan 2002 18:51:33 +0200 (EET)
  • Cc: Jarkko Vaaraniemi <jvaarani@ees2.oulu.fi>

Huomenta.

Vuoden alusta voimaan tulleissa radioamatöörimääräyksissä jäi pistämään
silmään erityisesti pykälä 5, jossa mainitaan "Radioamatööriaseman
kutsumerkin perään on liitettävä kauttaviiva ja yksi lisämerkki."

Onko tälle pakolliselle lisämerkille jotain järkeviä perusteluita, ja onko
käytäntö voimassa kansainvälisesti muissa maissa?

Mikäli ei ole, niin onko SRAL pyytänyt uusia määräyksiä kommentoidessaan
Viestintävirastoa muuttamaan ao. kohdan semmoiseen muotoon, että sitä
kauttaviivaa ja yhtä lisämerkkiä ei välttämättä tarvitse lisätä?

Varmaan ennen kuin Viestintävirasto saa korjattua määräykset, on itse
kunkin workittava esim. OH8HQL/X:nä, jos määräyksiä kirjaimellisesti
noudatetaan?

Myöskin 7. pykälän ilmaus "Kansainväliset koodit" kaivannee tarkemman
määrittelyn. Nykyisellään tuo ilmaus on hieman turhan ympäripyöreä, jättäen
liikaa tulkinnanvaraa.

Nämä muutosehdotukset hoitunevat Viestintävirastolle SRAL:n kautta?

Jarkko, OH8HQL

-- 
Jarkko Vääräniemi (GSM O4O7365064 FAX O4O783O829 ICBM 65°3'42"N 25°29'20"E)
jvaarani@ee.oulu.fi http://stekt.oulu.fi/~jvaarani OH8HQL loc. KP25RB84PT91
PGP key at http://stekt.oulu.fi/~jvaarani/pgp.asc
Luettelo