Kyselytunti

Kyselytuntilistan arkisto - Kyselytunti

[Edellinen] [Seuraava] [Luettelo]

[Kyselytunti] Re: [Hallitus] Kysymyksiä SRAL ry:n hallitukselle - uusinta


 • To: "Pasi Luoma-aho" <pasi.luoma-aho@sysopen.fi>, <kyselytunti@sral.fi>, <oh2br@sral.fi>
 • Subject: [Kyselytunti] Re: [Hallitus] Kysymyksiä SRAL ry:n hallitukselle - uusinta
 • From: Jari Jussila <Jari.Jussila@oh2bu.pp.fi>
 • Date: Mon, 07 Oct 2002 20:39:30 +0300
 • Cc: <hallitus@sral.fi>
 • In-reply-to: <77254BD25B23D140A6C03F7E520B0785ADA1C9@lanturn.ge1.sysopen .fi>

Pasi,

"Hallituksen kyselytunti" toimii sähköpostilla samaan tapaan kuin kyselytunti bandillakin; vastaukset eivät ole "virallisia" hallituksen vastauksia vaan joku hallituksen jäsenistä antaa vastauksen - pitkän tai lyhyen - jäsenen kysymykseen. Tällaisen vastauksen antoi Juha, OH8CW/OH8BQT, sähköpostilla lähes välittömästi kysymyksesi jälkeen.

Juhan hyvästä ja asianmukaisesta vastauksesta huolimatta työvaliokunta päätti edellisessä kokouksessaan, että - koska kysymyksilläsi on laajempaakin mielenkiintoa - Radioamatööri-lehteen laaditaan kirjoitus kysymyksiesi aihealueesta. Kirjoitus tulee joko marraskuun tai joulukuun lehteen.

    Ystävällisin terveisin

    Jari, OH2BU


At 19:46 7.10.2002 Monday +0300, Pasi Luoma-aho wrote:
Hyvät SRAL ry:n hallituksen edustajat,

Lähetin allaolevat kysymykseni SRAL:n hallituksen kyselytunnille 1 kuukausi (4 viikkoa) sitten. Käsittääkseni kysymykset on lähetetty riittävän hyvissä ajoin, jotta ne olisivat olleet käsittelyssä viimeistään viime lauantain 5.10. kyselytunnilla. Näin ei kuitenkaan syystä tai toisesta tapahtunut - miksi ei?

Toistan kaikki allaolevat aiemmat kysymykseni - viitaten samalla mm. kysymyksiini nrot: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ja 11.


Espoossa, 7.10.2002

Pasi Luoma-aho, OH2IW/OH6UM-----Original Message-----
From: Pasi Luoma-aho
Sent: 10. syyskuuta 2002 21:18
To: 'kyselytunti@sral.fi'; 'oh2br@sral.fi'
Subject: Kysymyksiä SRAL ry:n hallitukselle


Hyvät SRAL ry:n hallituksen edustajat,

SRAL ry:n hyväksyttyjen toimintamallien ja käytäntöjen varmistamiseksi ja selkiyttämiseksi kysyn:

1)
Miten SRAL ry:n jäsenen (tai jäsenkerhon tai yhteistyökumppanin) tulee toimia, jotta hänen esittämänsä (tai sen esittämä) kysymys tai asia pääsee SRAL ry:n hallituksen käsittelyyn?


2)
Miten SRAL ry:n hallituksen jäsenen tulee toimia, jotta hänen esittämänsä kysymys tai asia pääsee SRAL ry:n hallituksen käsittelyyn?


3)
Miten SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) saa tietää, milloin hänen esittämänsä (tai sen esittämä) kysymys tai asia tullaan käsittelemään SRAL ry:n hallituksessa?


4)
Miten SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) saa tietää, että hänen esittämänsä (tai sen esittämä) kysymys tai asia on käsitelty SRAL ry:n hallituksessa?


5)
Pyydetäänkö SRAL ry:n hallituksen kokoukseen (säännölliseen tai mahdollisesti ylimääräisenä kokoonkutsuttuun) saapumasta estyneitä hallituksen jäseniä osallistumaan kokouksen päätöksentekoon ja siihen liittyviin mahdollisiin äänestyksiin esimerkiksi puhelimitse? Jos ei, miksi ei?


6)
Osallistuvatko SRAL ry:n hallituksen kokouksesta (säännöllisestä tai mahdollisesti ylimääräisenä akuutisti kokoonkutsutusta) poissa olevat, mutta kokouksen aikaan esimerkiksi puhelimitse tavoitettavissa olevat hallituksen jäsenet kokouksen päätöksentekoon ja siihen liittyviin äänestyksiin? Jos eivät, miksi eivät?


7)
Kirjataanko kaikki SRAL ry:n hallituksen tekemät päätökset aina hallituksen kokouksen pöytäkirjaan tai johonkin muuhun verifioitavissa olevaan asiakirjaan tai dokumenttiin - mihin?


8)
Miten SRAL ry:n hallituksessa käsiteltyyn kysymykseen annettu hallituksen vastaus tai käsitellyn asian suhteen tehty hallituksen päätös tiedotetaan kysymyksen tai asian esittäjälle ja muille mahdollisille asianosaisille?


9)
Saako SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) kirjallisesti esittämäänsä SRAL ry:n hallituksessa käsiteltyyn kysymykseen tai asiaan aina myös kirjallisen vastauksen. Jos ei, miksi ei?


10)
Saako SRAL ry:n hallituksen edustaja esittää SRAL ry:n hallituksen kantana asiaa, jota ei ole hallituksen hyväksymänä kirjattu hallituksen kokouksen pöytäkirjaan tai johonkin muuhun verifioitavissa olevaan asiakirjaan tai dokumenttiin?


11)
Miten SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) saa tietää, että hänen esittämäänsä (tai sen esittämää) asiaa ei oteta hallituksen käsittelyyn, ja tälle perustelut?


12)
Voiko SRAL ry:n hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja niin halutessaan yksin estää SRAL ry:n hallitukselle osoitetun kysymyksen tai asian käsittelyn SRAL ry:n hallituksessa?


13)
Voiko SRAL ry:n hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja niin halutessaan yksin estää SRAL ry:n hallituksessa käsitellyn kysymyksen tai asian ja siihen liittyvien näkökulmien kirjaamisen hallituksen kokouksen pöytäkirjaan?
Espoossa, 10.9.2002

Pasi Luoma-aho, OH2IW/OH6UM

--
Hallitus@sral.fi
http://www.foo.fi/mailman/listinfo/hallitus
Luettelo