Kyselytunti

Kyselytuntilistan arkisto - Kyselytunti

[Edellinen] [Seuraava] [Luettelo]

[Kyselytunti] RE: [Hallitus] Kysymyksiä SRAL ry:n hallitukselle - uusinta


 • To: "Jari Jussila" <Jari.Jussila@oh2bu.pp.fi>, <kyselytunti@sral.fi>, <oh2br@sral.fi>
 • Subject: [Kyselytunti] RE: [Hallitus] Kysymyksiä SRAL ry:n hallitukselle - uusinta
 • From: "Pasi Luoma-aho" <pasi.luoma-aho@sysopen.fi>
 • Date: Mon, 7 Oct 2002 21:14:27 +0300
 • Cc: <hallitus@sral.fi>

Hei,

En ole vielä saanut pitkää tai lyhyttä sähköpostivastausta yhteenkään kysymyksistäni. Voisinko nyt siis tässä vaiheessa saada Juhan OH8CW/OH8BQT jo vajaa kuukausi sitten antamat hyvän ja asianmukaisen, joskin "epävirallisen" vastaukset tietooni, jotta toimitaan samaan tapaan kuin bandillakin. Kiitos.

Hienoa, että työvaliokunnassa on samasta aihepiiristä keskusteltu. RA-lehteen laadittava kirjoitus kysymysteni aihealueesta on niinikään hieno ja kannatettava asia. RA-kirjoitus kysymysteni aihealueesta ei kuitenkaan ole vastaus kysymyksiini, eikä noudata kyselytunnin kysymysten käsittelyyn ja kysymyksiin vastaamisen osalta sovittua menettelyä.

Odotan edelleen saavani selkeät vastaukset esittämiini kysymyksiin viimeistään seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen, kuten kyselytunnin menettelytavoissa on kerrottu.

73 de Pasi OH2IW/OH6UM> -----Original Message-----
> From: Jari Jussila [mailto:Jari.Jussila@oh2bu.pp.fi]
> Sent: 7. lokakuuta 2002 20:40
> To: Pasi Luoma-aho; kyselytunti@sral.fi; oh2br@sral.fi
> Cc: hallitus@sral.fi
> Subject: Re: [Hallitus] Kysymyksiä SRAL ry:n hallitukselle - uusinta
> 
> 
> 
> Pasi,
> 
>     "Hallituksen kyselytunti" toimii sähköpostilla 
> samaan tapaan kuin 
> kyselytunti bandillakin; vastaukset eivät ole "virallisia" 
> hallituksen 
> vastauksia vaan joku hallituksen jäsenistä antaa vastauksen - 
> pitkän tai 
> lyhyen - jäsenen kysymykseen. Tällaisen vastauksen antoi Juha, 
> OH8CW/OH8BQT, sähköpostilla lähes välittömästi kysymyksesi jälkeen.
> 
>     Juhan hyvästä ja asianmukaisesta vastauksesta huolimatta 
> työvaliokunta päätti edellisessä kokouksessaan, että - koska 
> kysymyksilläsi 
> on laajempaakin mielenkiintoa - Radioamatööri-lehteen 
> laaditaan kirjoitus 
> kysymyksiesi aihealueesta. Kirjoitus tulee joko marraskuun 
> tai joulukuun 
> lehteen.
> 
>     Ystävällisin terveisin
> 
>     Jari, OH2BU
> 
> 
> At 19:46 7.10.2002 Monday +0300, Pasi Luoma-aho wrote:
> >Hyvät SRAL ry:n hallituksen edustajat,
> >
> >Lähetin allaolevat kysymykseni SRAL:n hallituksen kyselytunnille 1 
> >kuukausi (4 viikkoa) sitten. Käsittääkseni kysymykset on lähetetty 
> >riittävän hyvissä ajoin, jotta ne olisivat olleet 
> käsittelyssä viimeistään 
> >viime lauantain 5.10. kyselytunnilla. Näin ei kuitenkaan syystä tai 
> >toisesta tapahtunut - miksi ei?
> >
> >Toistan kaikki allaolevat aiemmat kysymykseni - viitaten samalla mm. 
> >kysymyksiini nrot: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ja 11.
> >
> >
> >Espoossa, 7.10.2002
> >
> >Pasi Luoma-aho, OH2IW/OH6UM
> >
> >
> >
> >-----Original Message-----
> >From: Pasi Luoma-aho
> >Sent: 10. syyskuuta 2002 21:18
> >To: 'kyselytunti@sral.fi'; 'oh2br@sral.fi'
> >Subject: Kysymyksiä SRAL ry:n hallitukselle
> >
> >
> >Hyvät SRAL ry:n hallituksen edustajat,
> >
> >SRAL ry:n hyväksyttyjen toimintamallien ja käytäntöjen 
> varmistamiseksi ja 
> >selkiyttämiseksi kysyn:
> >
> >1)
> >Miten SRAL ry:n jäsenen (tai jäsenkerhon tai 
> yhteistyökumppanin) tulee 
> >toimia, jotta hänen esittämänsä (tai sen esittämä) kysymys 
> tai asia pääsee 
> >SRAL ry:n hallituksen käsittelyyn?
> >
> >2)
> >Miten SRAL ry:n hallituksen jäsenen tulee toimia, jotta 
> hänen esittämänsä 
> >kysymys tai asia pääsee SRAL ry:n hallituksen käsittelyyn?
> >
> >3)
> >Miten SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) 
> saa tietää, 
> >milloin hänen esittämänsä (tai sen esittämä) kysymys tai 
> asia tullaan 
> >käsittelemään SRAL ry:n hallituksessa?
> >
> >4)
> >Miten SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) 
> saa tietää, 
> >että hänen esittämänsä (tai sen esittämä) kysymys tai asia 
> on käsitelty 
> >SRAL ry:n hallituksessa?
> >
> >5)
> >Pyydetäänkö SRAL ry:n hallituksen kokoukseen (säännölliseen tai 
> >mahdollisesti ylimääräisenä kokoonkutsuttuun) saapumasta estyneitä 
> >hallituksen jäseniä osallistumaan kokouksen päätöksentekoon 
> ja siihen 
> >liittyviin mahdollisiin äänestyksiin esimerkiksi 
> puhelimitse? Jos ei, 
> >miksi ei?
> >
> >6)
> >Osallistuvatko SRAL ry:n hallituksen kokouksesta (säännöllisestä tai 
> >mahdollisesti ylimääräisenä akuutisti kokoonkutsutusta) 
> poissa olevat, 
> >mutta kokouksen aikaan esimerkiksi puhelimitse 
> tavoitettavissa olevat 
> >hallituksen jäsenet kokouksen päätöksentekoon ja siihen liittyviin 
> >äänestyksiin? Jos eivät, miksi eivät?
> >
> >7)
> >Kirjataanko kaikki SRAL ry:n hallituksen tekemät päätökset aina 
> >hallituksen kokouksen pöytäkirjaan tai johonkin muuhun 
> verifioitavissa 
> >olevaan asiakirjaan tai dokumenttiin - mihin?
> >
> >8)
> >Miten SRAL ry:n hallituksessa käsiteltyyn kysymykseen 
> annettu hallituksen 
> >vastaus tai käsitellyn asian suhteen tehty hallituksen 
> päätös tiedotetaan 
> >kysymyksen tai asian esittäjälle ja muille mahdollisille 
> asianosaisille?
> >
> >9)
> >Saako SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) 
> kirjallisesti 
> >esittämäänsä SRAL ry:n hallituksessa käsiteltyyn kysymykseen 
> tai asiaan 
> >aina myös kirjallisen vastauksen. Jos ei, miksi ei?
> >
> >10)
> >Saako SRAL ry:n hallituksen edustaja esittää SRAL ry:n 
> hallituksen kantana 
> >asiaa, jota ei ole hallituksen hyväksymänä kirjattu 
> hallituksen kokouksen 
> >pöytäkirjaan tai johonkin muuhun verifioitavissa olevaan 
> asiakirjaan tai 
> >dokumenttiin?
> >
> >11)
> >Miten SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) 
> saa tietää, 
> >että hänen esittämäänsä (tai sen esittämää) asiaa ei oteta 
> hallituksen 
> >käsittelyyn, ja tälle perustelut?
> >
> >12)
> >Voiko SRAL ry:n hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja niin 
> >halutessaan yksin estää SRAL ry:n hallitukselle osoitetun 
> kysymyksen tai 
> >asian käsittelyn SRAL ry:n hallituksessa?
> >
> >13)
> >Voiko SRAL ry:n hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja niin 
> >halutessaan yksin estää SRAL ry:n hallituksessa käsitellyn 
> kysymyksen tai 
> >asian ja siihen liittyvien näkökulmien kirjaamisen 
> hallituksen kokouksen 
> >pöytäkirjaan?
> >
> >
> >
> >Espoossa, 10.9.2002
> >
> >Pasi Luoma-aho, OH2IW/OH6UM
> >
> >--
> >Hallitus@sral.fi
> >http://www.foo.fi/mailman/listinfo/hallitus
> 
> 
> 


Luettelo