Kyselytunti

Kyselytuntilistan arkisto - Kyselytunti

[Edellinen] [Seuraava] [Luettelo]

[Kyselytunti] [Fin-ham] Toimiston tiedote 32/02, 24.8.2002 (fwd)


 • To: kyselytunti@sral.fi, oh5lk@sral.fi
 • Subject: [Kyselytunti] [Fin-ham] Toimiston tiedote 32/02, 24.8.2002 (fwd)
 • From: Pentti Gronlund <benjamin@ele.tut.fi>
 • Date: Mon, 14 Oct 2002 20:33:53 +0300 (EET DST)

24.8. bulletiinissa kirjoitettiin:

> > * PLC-järjestelmien aiheuttamien häiriöiden kartoitus *
> > 
> > Eri PLC-testiverkkojen radiotaajuuksille aiheuttamista
> > häiriöistä saatu kokemus on vähäistä, koska koeverkkojen
> > sijainnista ja käyttöajoista ei ole riittävästi tiedotettu. Nyt
> > Turussa on aloitettu PLC-järjestelmien myynti. Koska laitteet
> > tulevat jatkuvaan käyttöön, on häiriöiden seuraaminenkin
> > helpompaa.

Koska VHF-toimikunta kokoontuu piakkoin, nyt onkin hyvä tiedustella
toimikunnalta ja hallitukselta, miten seuraava 27.8. sähköpostitse 
tekemäni esitys on otettu vastaan:

> Esitän SRAL:n hallitukselle, että luvasta vapautettujen laitteiden
> aiheuttamista häiriöistä erityisesti 70 cm ja 13 cm alueille järjes-
> tetään vastaava kartoitus.

Lisäisin listaan vielä 23 cm alueen, jossa taajuuskaista 1270-1295 
MHz on annettu hiljakkoin - tosin luvanvaraisille - tuulikeilaimille. 
Koska keilaimia valmistaa tiettävästi myös suomalainen teollisuus, 
häiriöiden testaamiseen olisi erittäin hyvät mahdollisuudet jo ennen 
laitteiden varsinaista käyttöönottoa.

Pena OH3BK
-- 
  Pentti "Benjamin" Gronlund              benjamin@ele.tut.fi
   The OH3TR Nokia/Mobira/Benefon/Kyodo Amateur Radio Conversion Pages
       http://oh3tr.ele.tut.fi/english/modifications.html


Luettelo