Kyselytunti

Kyselytuntilistan arkisto - Kyselytunti

[Edellinen] [Seuraava] [Luettelo]

[Kyselytunti] Re: Kysymyksiä SRAL ry:n hallitukselle


 • To: Pasi Luoma-aho <pasi.luoma-aho@sysopen.fi>
 • Subject: [Kyselytunti] Re: Kysymyksiä SRAL ry:n hallitukselle
 • From: Riku Kalinen - OH2RK OH2LWO KR2RK <oh2rk@sral.fi>
 • Date: Mon, 28 Oct 2002 18:24:58 +0200 (EET)
 • Cc: kyselytunti@sral.fi, <oh2br@sral.fi>
 • In-reply-to: <77254BD25B23D140A6C03F7E520B07851B7784@lanturn.ge1.sysopen.fi>

Kiitoksia Pasi kysymyksistä, ohessa viime keskiviikkoisen hallituksen 
kokouksen vastaukset:

> 1)
> Miten SRAL ry:n jäsenen (tai jäsenkerhon tai yhteistyökumppanin) tulee 
> toimia, jotta hänen esittämänsä (tai sen esittämä) kysymys tai asia 
> pääsee SRAL ry:n hallituksen käsittelyyn? 

Lähettää hallitukselle osoitettu kirje joko SRALin toimistoon tai 
sähköpostilla osoitteeseen hallitus@sral.fi .

> 2)
> Miten SRAL ry:n hallituksen jäsenen tulee toimia, jotta hänen 
> esittämänsä kysymys tai asia pääsee SRAL ry:n hallituksen käsittelyyn? 

Katso vastaus 1)

> 3)
> Miten SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) saa tietää, 
> milloin hänen esittämänsä (tai sen esittämä) kysymys tai asia tullaan 
> käsittelemään SRAL ry:n hallituksessa? 

Tiedustelemalla asiaa joko hallituksen sihteeriltä tai puheenjohtajalta.

> 4)
> Miten SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) saa tietää, 
> että hänen esittämänsä (tai sen esittämä) kysymys tai asia on käsitelty 
> SRAL ry:n hallituksessa?

Puhelimitse tai sopivalla tavalla (kuten kirjeellä tai sähköpostilla).

> 5)
> Pyydetäänkö SRAL ry:n hallituksen kokoukseen (säännölliseen tai 
> mahdollisesti ylimääräisenä kokoonkutsuttuun) saapumasta estyneitä 
> hallituksen jäseniä osallistumaan kokouksen päätöksentekoon ja siihen 
> liittyviin mahdollisiin äänestyksiin esimerkiksi puhelimitse? Jos ei, 
> miksi ei?

Ei. Päätökset tehdään päätösvaltaisessa hallituksen kokouksessa.

> 6)
> Osallistuvatko SRAL ry:n hallituksen kokouksesta (säännöllisestä tai 
> mahdollisesti ylimääräisenä akuutisti kokoonkutsutusta) poissa olevat, 
> mutta kokouksen aikaan esimerkiksi puhelimitse tavoitettavissa olevat 
> hallituksen jäsenet kokouksen päätöksentekoon ja siihen liittyviin 
> äänestyksiin? Jos eivät, miksi eivät? 

Katso vastaus 5)

> 7)
> Kirjataanko kaikki SRAL ry:n hallituksen tekemät päätökset aina 
> hallituksen kokouksen pöytäkirjaan tai johonkin muuhun verifioitavissa 
> olevaan asiakirjaan tai dokumenttiin - mihin?

Päätökset kirjataan pöytäkirjaan.

> 8) 
> Miten SRAL ry:n hallituksessa käsiteltyyn kysymykseen annettu 
> hallituksen vastaus tai käsitellyn asian suhteen tehty hallituksen 
> päätös tiedotetaan kysymyksen tai asian esittäjälle ja muille 
> mahdollisille asianosaisille?

Katso vastaus 4)

> 9)
> Saako SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) 
> kirjallisesti esittämäänsä SRAL ry:n hallituksessa käsiteltyyn 
> kysymykseen tai asiaan aina myös kirjallisen vastauksen. Jos ei, miksi 
> ei?

Pyydettäessä kyllä. Katso vastaus 4)

> 10)
> Saako SRAL ry:n hallituksen edustaja esittää SRAL ry:n hallituksen 
> kantana asiaa, jota ei ole hallituksen hyväksymänä kirjattu hallituksen 
> kokouksen pöytäkirjaan tai johonkin muuhun verifioitavissa olevaan 
> asiakirjaan tai dokumenttiin?

Ei.

> 11)
> Miten SRAL ry:n jäsen (tai jäsenkerho tai yhteistyökumppani) saa tietää, 
> että hänen esittämäänsä (tai sen esittämää) asiaa ei oteta hallituksen 
> käsittelyyn, ja tälle perustelut?

Katso vastaus 4)

> 12)
> Voiko SRAL ry:n hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja niin 
> halutessaan yksin estää SRAL ry:n hallitukselle osoitetun kysymyksen tai 
> asian käsittelyn SRAL ry:n hallituksessa?

Ei voi estää, mutta perustellusta syystä asia voidaan siirtää myöhempään 
kokoukseen.

> 13)
> Voiko SRAL ry:n hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja niin 
> halutessaan yksin estää SRAL ry:n hallituksessa käsitellyn kysymyksen 
> tai asian ja siihen liittyvien näkökulmien kirjaamisen hallituksen 
> kokouksen pöytäkirjaan? 

Ei voi estää, eriävän mielipiteen voi kirjauttaa. Päätökset kirjataan 
pöytäkirjaan.

-- 
Riku "the octet" Kalinen <oh2rk@sral.fi> http://www.oh2rk.net
Mobile: +358 400 439 952 Ham: OH2RK, OH2LWO, KR2RKLuettelo