Partiobulletiini 01/2002

Bulletiinit:   2002   2003   2004   2015   2016     uusin
Tämä bulletiini tekstitiedostona

Suomen Partiolaiset ry:n radiopartiotiedotus numero
1/2002

annettiin OH2SUF:n asemalta Vantaalta 9.2.2002. Operaattorina
"Aukusti" OH3IF.

1. Suomen Partiolaiset ry:n viesti- ja pelastuspalveluryhmän
uusi kokoonpano

Suomen Partiolaisten pepa-ryhmä piti vuoden ensimmäisen
kokouksen Helsingissä 16.1.2002. Ryhmän kokoonpanoksi
vahvistettiin seuraavat henkilöt ja heidän tehtävänsä:

Juha "Jerry" Tomberg, ryhmän puheenjohtaja

Markus Hamro-Drotz, OH2KMT, valtakunnallinen Jamboree-On-The-
Air organisaatio,
yhteydenpito JOTA-asioissa Partiopoikien Maailmanliittoon,
SRAL partioyhteyshenkilö, pohjoismainen
radiopartioyhdyshenkilö ja Suomen Partiolaisten
radioamatööriasemien vastuuhenkilö

Heikki "Aukusti" Rantanen, OH3IF, vanhojen radiopartiolaisten
aktivointi, partiobulletiinit ja muu tiedotus,
partiolaisten viesti- ja pepatoimintaan liittyvät taitomerkit
sekä partiovhf -kutsumerkkijärjestelmän kehittäminen sen
hallinnointi

Simo Hallikainen, OH3HMM, ryhmän pepa-asiantuntija ja Suomen
Partiolaisten radioamatööriasemien aktivointi

Esa Vastamaa, ensiapuasiantuntija, koulutuksen
kehittäminen

Suvi "Tassu" Tasanko, partiolaisten pepa-koulutuksen
kehittäminen

Liina-Maija "Liinu" Raittila, valtakunnallinen JOTI-
organisoija

Jussi "Suikka" Vaittinen, ryhmän sihteeri ja
varapuheenjohtaja, partiolaisten vapepa-yhteyshenkilö, pepa-
ryhmän tiedotuksen hallinnointi

tiimit: (tiivistä yhteydenpitoa keskenään oman tehtäväalueen
kehittämiseksi)
koulutustiimi: Suikka, Esa, Tassu
radiopartiotiimi: Aukusti, Hamro, Simo

ryhmää avustavat:

Markus Ilvonen, OH3RM: QSL-manageri, SUF-awardimanageri
Leena "Orvokki" Vilpo: tekninen asiantuntija ensihuolto- ja
muonitusasioissa

Viesti- ja pelastuspalveluryhmän seuraava kokous pidetään
Riihimäellä 11.3.2002 klo 1800. Simo, oh3hmm, toimii
kokouksen isäntänä.

2. Lippukuntakysely

Partiolaisten viesti- ja pelastuspalvelutoimintaan liittyvä
lippukuntakysely lähetetään kaikille lippukunnille. Kyselyn
tarkoituksena on kartoittaa erityisesti koulutukseen
liittyviä tarpeita. Tulokset vaikuttavat osaltaan myös
viesti- ja pelastuspalvelukoulutuksen uudistamiseen.

3. Pohjoismainen radiopartiokonferenssi

Pohjoismainen radiopartioseminaari pidetään Tanskassa kuluvan
vuoden toukokuussa. Suomen Partiolaisten virallisena
edustajana lähtee Markus Hamro-Drotz, OH2KMT. Muutkin
asiasta kiinnostuneet voivat osallistua seminaariin.
Lisätietoja saa Markukselta e-mail-osoitteella
oh2kmt@sral.fi.

4. Thinking Day On the Air

Partioliikkeen perustajan ja hänen puolisonsa yhteinen
syntymäpäivä 22.helmikuuta, on partiolaisten kansainvälinen
Thinking Day, joskus myös BP-päiväksi kutsuttu merkkipäivä.
Se ei ole vain Baden Powellin muistelemispäivä, vaan lähinnä
partiolaisten kansainvälinen hyvän tekemisen päivä. Useina
vuosina tyttöpartiolaiset eri puolilla maailmaa ovat
muistelemispäivänä tai sitä lähinnä olevana viikonloppuna
olleet äänessä myös radioamatööribandeilla. TDOTA eli
Thinking Day on the Air on tavallaan tyttöpartiolaisten
vastine JOTA -tapahtumalle.
TDOTA-tapahtuman tarkoitus on JOTAn tavoin tutustuttaa
partiolaisia radioamatööritoimintaan. TDOTA -tapahtuma
tullaan jatkossa järjestämään joka vuosi helmikuun kolmantena
täytenä viikonloppuna. Tänä vuonna TDOTA järjestetään 16.-
17.2. Ensi viikonloppuna on siis odotettavissa partioasemia
ääneen. Väärinkäsitysten välttämiseksi on todettava, että
lokakuun kolmantena viikonloppuna järjestettävä JOTA -
tapahtuma ei missään tapauksessa ole vain partiopoikien
radiotapahtuma. JOTAn partiopoikamaisuus liittyy lähinnä
siihen, että sen järjestelyistä vastaa Partiopoikien
Maailmanliitto Genevessä. Vuosittain JOTAssa on ollut mukana
yhä runsaampi joukko myös tyttöpartiolaisia.

5. Radioasemien aktivointi partioviikolla

Suomen Partiolaiset ry:n kaikkia SUF- ja SGF- asemia on
tarkoitus aktivoida partioviikolla 22.-28. huhtikuuta 2002.
Kaikki partiolaisten radioamatööriasemien aktivoinnista
kiinnostuneet ottakoon yhteyttä Simoon, OH3HMM, e-mail
osoitteella oh3hmm@sral.fi. Partioviikkoon liittyen pyritään
OH-radioamatöörejä hankkimaan itselleen Suomen Partiolaisten
SUF-awardi.

6. Ryhmän kotisivu

Suomen Partiolaiset ry:n viesti- ja pelastuspalveluryhmän
kotisivu löytyy osoitteesta: www.partio.fi/vipepa. Sieltä
löytyy ajankohtaista tietoa partiolaisten viesti- ja pepa-
asioista.
Suomen Partiolaisten radiopartiotiedotus on myös luettavissa
ryhmän kotisivulta ja myös Suomen
Radioamatööriliiton sivuilta. Tämä bulletiini löytyy
sivuilta tulevan viikon alkupuolella. Seuraava
radiopartiotiedotus annetaan 2.pnä maaliskuuta tällä samalla
taajuudella 3740 KHz klo 15.45 SA.
Operoinnista kiinnostuneet ottakoon yhteyttä Simoon, oh3hmm.
Bulletiiniin tulevat tiedotukset lähetetään osoitteella
sähköpostiosoitteella oh3if@sral.fi. Lisätietoja
ajankohtaisista tapahtumista saa myös sähköisestä
postiverkosta. Jos haluat liittyä partiolaisten viesti- ja
pelastuspalvelun sähköiseen postitukseen, niin ilmoittaudu
Jussi "Suikka" Vaittiselle e-mail osoitteella: suikka@iki.fi.

7. Satahanka leiri

Suomen Partiolaisten valtakunnallinen merileiri pidetään
Syndalenissa 24.-30.7. Leirin radioamatööriaseman toimii
OH2S. Leirin radioamatööriaseman operoinnista kiinnostuneet
voivat ottaa Aukustiin, OH3IF, e-mail-osoitteella
oh3if@sral.fi. Leirin viestipäällikkönä toimii viesti- ja
pepa-ryhmän puheenjohtaja Juha Tomberg.

8. Titari -tiedottaa

Tampereen Eräpoikien radiokerho Titarin, OH3SAP, jäsenten
skediaika on muuttunut. Uusi tapaamisaika on joka kuukauden
ensimmäisenä lauantaina partiotaajuudella 3740 KHz. Jos
partiobulletiini annetaan samana päivänä, niin skedi on
bulletiinin jälkeen. Titari-vartion radiotapaaminen on avoin
kaikille partiolaisille.