Partiobulletiini 01/2003

Bulletiinit:   2002   2003   2004   2015   2016     uusin
Tämä bulletiini tekstitiedostona

Suomen Partiolaiset ry:n radiopartiotiedotus numero 1/2003
Annettiin Suomen Partiolaiset ry:n asemalta OH2SUF (1.2.2003).
Operaattorina Hessu/OH3IF
QTH: Vantaa

1. VIPEPA-ryhmä kokoontui
Suomen Partiolaisten viesti- ja pelastuspalveluryhmä kokoontui Riihimäellä 14.1. Ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jussi Vaittinen ja varapuheenjohtajaksi Simo Hallikainen. Mukana oli myös koulutussihteeri Merja Leinonen, joka on ryhmän uusi yhteyshenkilö Partiotalossa. Kokouksessa arvioitiin kuluneen vuoden tapahtumia, toimintasuunnitelman toteutumista ja päätettiin kuluvan vuoden toimintaan liittyvistä asioista. Viesti- ja pelastuspalvelutoiminnan tämän vuoden tavoitteena on liittää mahdollisimman monet aktiviteetit luontoon, sillä Suomen Partiolaisten kuluvan vuoden toimintateema on "Metsään". Seuraava kokous pidetään Helsingissä 13.pnä helmikuuta.

2. Viesti- ja pelastuspalveluseminaari
Suomen Partiolaisten viesti- ja pelastuspalveluseminaari pidetään 25.-26.4.2003. Seminaarissa on tarkoitus suunnitella ja kehittää radiopartiotoimintaa ja erityisesti JOTA/JOTI-tapahtumia sekä pohtia pelastuspalvelutoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Seminaariin kutsutaan kaikista partiopiireistä viesti- ja pelastuspalveluohjaajat. Lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Nyt kannattaa seminaarin ajankohta merkitä allakkaan. Paikka ilmoitetaan seuraavassa partiobulletiinissa. Seminaarista tulee lisäinfoa myös viesti- ja pelastuspalveluryhmän kotisivuille www.partio.fi/vipepa <http://www.partio.fi/vipepa>.

3. Euroopan radiopartioseminaari
Kuudes Euroopan radiopartioseminaari järjestetään Saksassa 19.-22. kesäkuuta 2003. Seminaari paikka on Burg Rieneckissä, joka sijaitsee sadan kilometrin etäisyydellä Frankfurtista. Työskentelykielenä on englanti. Seminaarin tavoitteena on oppia eri maiden käytännöistä, kehittää radiopartiotoimintaa ja päättää erilaisista suosituksista.
Euroopan seminaarit järjestetään kolmen tai neljän vuoden välein. Suomen Partiolaisten virallisina edustajina lähtee Simo Hallikainen, oh3hmm ja Markus Hamro-Drotz, oh2kmt. Varalla Jussi Vaittinen. Seminaari on avoin kaikille radiopartiolaisille. Lisätietoja tästä ja edellisestä seminaarista löydät Partiopoikien Maailmanliiton kotisivuilta osoitteesta www.scout.org/jota <http://www.scout.org/jota>.

4. SUF-asemat ääneen partioviikolla
Viime vuoden tapaan on partioviikolla 21.-27.4. aktivoida Suomen Partiolaisten SUF -asemia. Toivomme, että mahdollisimman monet radioamatöörit voisivat ilmoittautua operaattoreiksi. Operointi tapahtuu radioamatöörien omilta tai kerhoasemilta. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Aukusti oh3if, sähköpostitse oh3if@sral.fi.

5. Terveiset maailmanjamboreelta
Kahdeskymmenes Partiolaisten Maailmanjamboree järjestettiin Thaimaassa 28.12.2002-7.1.2003. Leirillä oli noin 40.000 osanottajaa eri puolilta maailmaa. Leirin radioamatööriasema työskentelee kutsulla E20AJ. Suomalaisista partioradioamatööreistä leirille osallistui Hannu Rättö, OH7GIG. (Tässä yhteydessä Banda itse kertoi kuulumiset matkaltaan).

6. OH1SUF talviriehassa
Suomen Partiolaisten radioamatööriasema OH1SUF on mukana Iso-Röyhiön talviriehassa 16.pnä helmikuuta. Asemalla esitellään sekä partio että radioamatööritoimintaa.

7. JOTA 2003
46:s Jamboree-On-The-Air toteutetaan tänä vuonna 18.-19. lokakuuta eli perinteiseen tapaan lokakuun kolmantena viikonloppuna. Ajankohta kannattaa kirjata ylös jo nyt ja samalla ryhtyä suunnittelemaan, miten JOTAn avulla voisi parhaiten aktivoida oman alueen partiolaisia. Hyvä suunnittelu on onnistumisen tärkein edellytys. Jos haluatte työskennellä järjestön SUF-kutsulla, niin ottakaa yhteyttä Aukustiin, oh3if tai Markukseen, oh2kmt.

8. VIPEPA -sivujen päivitys
Suomen Partiolaisten viesti- ja pelastuspalveluryhmän kotisivut on tällä hetkellä tärkein tiedonlähde Suomen radiopartiotoimintaan liittyvistä asioista. Sieltä löytyy mm. Radio Scouting -esite, awardien sääntöjä, JOTA-tapahtumaan liittyviä ohjeita, yhteystietoja jne. Sivuilla on tällä hetkellä paljon vanhaa ja turhaakin. Tulevan viikon tiistaina eli 4.pnä helmikuuta on tarkoitus päivittää sivut ja tehdä sinne tarpeellisia muutoksia. Nyt on mahdollista vaikuttaa. Jos haluat esittää toivomuksia, niin lähetä ehdotuksesi Jussi Vaittiselle sähköpostitse osoitteella suikka@iki.fi <mailto:suikka@iki.fi>.

9. Seuraava partiobulletiini
Seuraava partiobulletiini annetaan lauantaina 8. päivänä maaliskuuta klo 1545 SA taajuudella 3740 KHz. Aineiston voi lähettää osoitteella oh3if@sral.fi.