QSL-korttien lajitteluohjeet

SRAL:n QSL-toimisto välittää SRAL:n jäsenten lähtevät QSL-kortit muiden maiden QSL-toimistoihin ja OH-piirimanagereille sekä jäsenille tulevat kortit OH-piirimanagereille.

Lähtevät kortit

SRAL:n jäsen toimittaa lähtevät korttinsa QSL-toimistoon, osoite:
SRAL QSL Bureau, PL 73, 11111 RIIHIMÄKI.
(Ulkomailta lähetettäessä P.O.Box 73, FI 11111 RIIHIMÄKI, Finland).

Jäsenellä on neljä mahdollisuutta toimittaa kortit QSL-toimistoon: 1) lähettää ne itse tai 2) viedä ne omalle kerholleen, joka lähettää ne QSL-toimistoon tahi 3) tuoda ne SRAL:n toimistoon taikka 4) tuoda ne Syyspäiville tai kesäleirille.

Korttien lajittelu

QSL-toimistoon lähetettävät kortit järjestetään prefiksien aakkosjärjestyksen mukaiseen (DXCC-maaluettelon) järjestykseen. Joissakin maissa on käytössä useita prefiksejä (esim. G, M, 2E ja UA, RA, RX jne.), tällöin on kaikki ko. maahan menevät kortit koottava yhteen nippuun, joka sijoitetaan maan yleisimmän prefiksin mukaiseen väliin.

Lajiteltaessa on huomattava seuraavat erityiset vaatimukset:

  • Opiskele hyvin Venäjän ja Ukrainan käytössä olevat prefiksit, jotta osaat laittaa kortit varmasti oikean maan nippuun.
  • USA:n kortit lajitellaan piirijärjestykseen piirinumeron mukaan toisistaan erillisiksi nipuiksi: esim. AA1, KB1, N1, WA1, W1 ovat ykköspiiriä, AA2, KB2, N2, WA2, W2 ovat kakkospiiriä jne. Lisäksi nelospiirissä erotellaan kaksi nippua, yksikirjaimiset prefiksit K4, N4 ja W4 erilleen kaksikirjaimisista prefikseistä (AA4, KB4, NW4, WA4, WB4 jne.). USA:n kortit voi sijoittaa esim. aakkosjärjestyksen K-kirjaimen kohdalle.
  • OH-kortit lajitellaan piireittäin.
  • OH2-piirissä lajitellaan yksi- ja kaksikirjaimiset suffiksit yhteen nippuun, kolmikirjaimiset A- ja B-alkuiset suffiksit toiseen nippuun ja muut kolmikirjaimiset kolmanteen nippuun.
  • Jos asemalla on QSL-manageri, lajittelu tapahtuu managerin kutsumerkin mukaan. Jos asema on työskennelty /-kutsulla, lajittelu tapahtuu kotikutsun mukaan, esim. OH0/SM0YZX SM-korttien nippuun ja K6SS/VE3 USA:n 6-piirin nippuun.
  • Kaikissa maissa ei ole toimivaa QSL-toimistoa. Jos SRAL:n QSL-toimisto ei pysty toimittamaan kortteja tällaisiin maihin jonkin managerin välityksellä, ne saatetaan joutua palauttamaan lähettäjälle. Mikäli manageri on tiedossasi, kirjoita se varmuuden vuoksi korttiisi.

Lajittelemattomat ja pahasti väärin lajitellut lähetykset palautetaan jäsenelle.

Jos vastaanottaa kortin asemalta, jonka kanssa ei ole pitänyt yhteyttä, ja haluaa palauttaa sen, korttiin on kirjoitettava sana RETURN ja ympyröitävä se sekä vedettävä sanasta nuoli lähettäjän kutsuun. Lisäksi korttiin kirjoitetaan näkyvästi teksti NOT IN LOG.

Saapuvat QSL-kortit.

Saapuvat QSL-kortit lajitellaan SRAL:n QSL-toimistossa piireittäin ja lähetetään piirimanagereille, jotka hoitavat jakelun edelleen. Piirimanagerit eivät lähetetä kortteja automaattisesti OH-asemille kotiin, vaan kunkin jäsenen on itse sovittava piirimanagerin kanssa, miten kortit haluaa. Tavallisin tapa on kuulua paikalliskerhoon, jonka manageri ilmoittaa kerhon jäsenten kutsut piirimanagerille. Jos yksityinen jäsen haluaa kortit kotiin, on siitä aina sovittava piirimanagerin kanssa. Ellei jäsen huolehdi korttiensa toimittamisesta itselleen, on managerilla oikeus hävittää kortit vuoden säilytyksen jälkeen.

HUOM! Tulevat QSL-kortit lajitellaan prefiksin numeron mukaan. Jos siis asut kunnassa 306 ja käytät kutsua OH4LGZ/3, niin korttisi menevät OH4-piirin managerille. SRAL:n QSL-toimistoa ei voi vaatia ottamaan erilleen esim. sellaisen OH-amatöörin kortteja, jonka kutsumerkki on OH0ZYZ, joka asuu Lehtimäellä ja workkii siellä kutsulla OH0ZYZ/6 ja joka on jäsenenä tamperelaisessa kerhossa. Kortit menevät tässä tapauksessa Oolannin piirimange- rille, jonka kanssa on sovittava korttien edelleen toimittamisesta. Jos käytät ns. kesämökkikutsua, sovi korttiesi edelleen lähettämisestä vastaavan piirimanagerin kanssa.

QSL-piirimanagerit