Svensk bulletin

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

Kanslibulletin 12/2017, 1.4.2017

Verksamhetsberättelsen och bokslutet på medlemssidorna
Kansliet stängt nästa vecka
* Mottagningen av inkvarteringsbokningar för SRAL:s sommarläger inleds
3.4.2017 *
Förbundets Vårdagar i Kouvola
Cocktailevenemang under Vårdagarna
Anmäl dig snabbt till Vapepadagen
Klubbarna meddelar
”Radioamatörerna helt ute!” 18.4.2017
Mest IQ-befriade QSO:et år 2017
Öpnning av OHFF-sommarsäsongen
Radioorienteringsövningarna börjar
Bemärkelsedagar
Du unga amatör, skulle du vilja åka till Britannien på YOTA-evenemang
Tävlingsnyheter
Följande deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, Kalakukko
Nästa bulletin

Verksamhetsberättelsen och bokslutet på medlemssidorna

Vårmötesdokument såsom verksamhetsberättelse, bokslut för år 2016 och
revisionsberättelse har lagts till på Förbundets webbsidor. Till
medlemssidorna kommer du via Förbundets hemsida http://sral.fi/.

Kansliet stängt nästa vecka

Förbundets kansli är stängt 3-7.4.2017. Bulletin blir inte läst 8.4.

* Mottagningen av inkvarteringsbokningar för SRAL:s sommarläger inleds
3.4.2017 *

Förbundet ordnar ett Finland 100 jubileumsläger 4-9.7.2017 i Mustiala i
Tammela, som ligger i Kuninkaankartanoområdet. Mottagningen av
inkvarteringsbokningar inleds inkommande måndag 3.4.2017.

Inomhuslogi hittas från mysiga gamla gästhus. Varje hus har ett gemensamt
välutrustat kök och utrymme för samvaro. WC och duschar finns i
korridorerna. I Maijalahuset finns även husdjursrum.

I områdets parkmiljö finns mycket utrymme för tält och ett eget område för
husvagnar.

Bokningar för inomhuslogi och husvagnsplatser börjar tas emot måndagen
3.4.2017 kl. 9.00. Telefonnumret till Mustialan matkailu är 040 535 3583.

Tältplatser behöver inte bokas på förhand.

Logipriserna finns i marsnumret av tidningen Radioamatööri samt på
Förbundets webbsidor.

Förbundets Vårdagar i Kouvola

Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar hålls i Kouvola 22-24.4.2017.
Lördagens program sker i Kouvolahuset.

Till vårdagarna kommer man behändigt med t.ex. tåg. Det är ca en kilometers
promenad till Kouvolahuset från järnvägsstationen. Därtill finns rikligt
med parkeringsutrymme för bilburna medlemmar på bägge sidor om
Kouvolahuset. Adressen är Varuskuntakatu 11, Kouvola.

Förbundets vårdag

Kl. 10.00 Lopptorg och försäljningspunkterna öppnar.
Kl. 12.00 SRAL:s styrelses frågetimme
Kl. 14.00–15.45 Infotillfälle om Förbundets utbildningsreform
Kl. 14.15 OH DX Foundation ry:s stadgeenliga årsmöte
Kl. 15.00 Anmälan till SRAL:s vårmöte börjar
Kl. 16.00 SRAL:s stadgeenliga vårmöte

I samband med Förbundets Vårdagar kan man under lördagen 22.4 kl. 12-16
stifta bekantskap med Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo (tidigare
Putkiradiomuseo). Museet finns en kort promenad från Kouvolahuset på adress
Pajaraitti 1.

Lopptorg

I Kouvolahusets aula finns ett övervakat lopptorg samt
försäljningsutställningar. Ta med och sälj dina prylar.

Militärradiodag

Militärradiodagen ordnas även i Kouvolahuset. Under dagens program finns
mellan klockan 10 och 14 följande presentationer:
Lauri Lehtonen, Flygvapnets radiounderrsättelseverksamhet
Martti Susitaival, Signalkriget i Rukajärvi
Sakari Viinikainen, Skyddskårerna i Norra Kymmenedalen under inbördeskriget.

Efter detta finns möjlighet att stifta bekantskap med utställningen vid
Kouvolan Sotilasradiomuseo.

Deltagaravgiften till Militärradiodagen är 10 euro (enbart kontaktavgift
vid dörren). Avgiften inkluderar te/kaffe samt smörgås i pausen samt
inträde till Sotilasradiomuseo.

Till Militärradiodagen bör ovillkorligen anmälan göras på förhand. E-post
museo snabela putkiradiomuseo punkt fi eller telefon (helst som textmeddelande) 040 540
33217. Anmälan behövs för serveringen.

De som enbart deltar i Förbundets Vårdagsprogram (frågetimmen,
utbildningsinfon, vårmötet osv.) behöver inte betala inträdesavgift till
Militärradiodagen och inte heller anmäla sig på förhand.

Söndagen 23.4 hålls SRAL:s Vapepadagar i Original Sokos Hotel Vaakuna.

Inkvartering oi Kouvola

Inknvartering erbjuds i Original Sokos Hotel Vaakuna. Mer information fås
från Förbundets webbsidor samt tidningen Radioamatööri.

Cocktailevenemang under Vårdagarna

Under Förbundets Vårdagar hålls ett Cocktailevenemang lördagen 22.4
omedelbart efter vårmötet. Platsen är Kahvila-ravintola Sävel Bistro i
Kouvolahuset, bredvid mötesrummet. En mättande sallad, smått tilltugg och
skumvin erbjuds. Priset är ca 20 euro. Anmälan på förhand via den blankett
som finns på förbundets webbsidor.

Anmäl dig snabbt till Vapepadagen

Söndagen 23.4 hålls SRAL:s Vapepadag klockan 10.00 - 15.00 i Original Sokos
Hotel Vaakuna, Kouvola. Vapepadagen ämnar sig åt Förbundets aktivt
medverkande medlemmar i Vapepaverksamheten. Under dagens lopp uppdaterar vi
våra kunskaper, stiftar bekantskap med andra Vapepaaktiva och byter
erfarenheter.

Förbundet erbjuder deltagarna lunch och eftermiddagskaffe. Ifall du ännu
önskar delta, anmäl dig snarast möjligt. Anmälningsblanketten finns på
Förbundets webbsdor http://sral.fi/.

Klubbarna meddelar

OOH6AG:s vårmöte

CQ-klubben, OH6AG, har sitt vårmöte och april månadsmöte redan 6.4.2017 kl.
19.00 på grund av påskhelgen. Mötet hålls på ABC:s kabinett såsom tidigare,
och klubben bjuder på kaffe och tilltugg. Stadgeenliga ärenden behandlas
såsom bokslutet 2016 och val av styrelsemedlemmar. Styrelsen önskar alla
välkomna.

OH6AA:s årsmöte

Vaasan kuutoset ry, Vasa Sexorna rf, OH6AA, kallar sina medlemmar till
årsmöte 12.4.2017 fr.o.m. kl. 19.00. Årsmötet hålls i klubbens utrymmen på
adressen Mjölnaregatan 12 (3 vån.). Stageenliga årsmötesärenden behandlas.
Välkomna!

Pryldagar vid OH3NE

OH3NE:s andra traditionella Bonkloppis hålls framför klubbens förråd vid
Pyynikin näkötorni lördagen 15.4.2017 klockan 12-15. Bonk och även bättre
material säljs. Ifall vädret tillåter säljs även grillkorv eller något
annat tilltugg. Välkomna!

OHDXF ry:s årsmöte

OH DX Foundation ry håller sitt stadgeenliga årsmöte i Kouvola i samband
med Finlands Radioamatörförbunds vårdagar och Militärradiodagen lördagen
22.4.2017 kl. 14.15.

Årsmötet hålls i Kouvolahuset, adress Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola. En
mötessal för 24 personer har reserverats mellan klockan 14 och 15. Under
mötet behandlas de ärenden som fastställs i paragraf 11 i
verksamhetsstadgarna. Välkomna! Styrelsen

OH6AI:s årsmöte

Kokkolan Radioamatöörikerho ry, OH6AI, ordnar sitt årsmöte söndagen
23.4.2017 klockan 15.00. Kaffe med dopp. Plats: Snellmanhemmet, Strandgatan
27, 67100 Karleby. Välkomna! OH6AI Styrelse

”Radioamatörerna helt ute!” 18.4.2017

År 2010 under den internationella radioamatördagen ordnades ett
"Radioamatörerna helt ute!" evenemang, och nu är det åter dags att vara
helt ute! Evenemanget är ett marknadsföringsevenemang för vår hobby, och
syftet är att väcka så mycket positiv och gemytlig uppmärksamhet som
möjligt och samtidigt föra fram radioamatörhobbyn i ljuset.

Evenemanget ordnas 18.4.2017. Det kan fortsätta från morgon till kväll
eller alternativt vara bara ett par timmar. Mängden tid som används verkar
inte på utvärderingen. Platsen får väljas fritt, helst utomhus från någon
standardstation.

Serier: individuellt eller team. I team fås extrapoäng om det i teamet
ingår minst en "99-gubbe".

Tävlingsstation: En station som väcker intresse. Exempelvis en
traditionsradio, en speciell antenn, operatörens humorkläder, häst och
vagn, cykelstation osv. Alla radioamatörfrekvenser och sändarslag är
tillåtna. Mängden QSO:n avgör inte, utan det gör kontakten med de människor
som kommer på besök och i andra hand publiciteten i media.

Priset är ära och berömmelse i mängd och massa. Eventuella andra priser
delas ut under Finland 100 lägret i Mustiala.

Förhandsanmälan t.o.m. 11.4 per e-post till adressen pihalla snabela sral
punkt fi. Sänd din idé och "uppträdandeplatsen". I en på förhand publicerad
lista berättas stationernas placering, för att så många radioamatörer som
möjligt kunde komma på plats för att sporra evenemanget.

De som eventuellt sänder en rapport över dagens verksamhet till rådet för
att få eventuell ära och berömmelse sänder sitt material före utgången av
april till adressen pihalla snabela sral punkt fi.

Till evenemanget fantastiska råd har man inbjudit Michael, OH2AUE och
Petri, OH1CX samt som utomstående övervakare Groteska Rami, OH1AYG.

Som projektkoordinatorer fungerar Tiina, OH8BBO och Memma, OH1EG fungerar
som fadder till evenemanget.

Med önskan om en livlig och idérik vår åt alla samt en önskan om rikligt
deltagande

”Rådet för Fortfarande helt ute”

Det mest IQ-befriade QSO:et år 2017

Anser du att du höll ett fint QSO, då du kontaktade Sydpolen? Mycket
trevligt, men tror du att ärendet väcker kaffebordsdiskussioner bland andra
hobbyister? Knappast, men nu söker vi dock efter ett sådant QSO, som
diskuteras länge och väl och där sämre fastlimmade löständer ramlar av
p.g.a. den skrattsalva som utbryter.

I årets mest IQ-befriade QSO tävlingen söks radiotekniskt - i onödan - mest
utmanande kontakten, i vars förverkligande det inte finns något sunt
förnuft, men desto mer nöjesvärde. Ropa dig till världen via sex temporära
repeatrar från en grotta, var innovativ och hitta på en utopistisk
antennpatent eller diskutera med dig själv runt ditt hus med hjälp av
speglar. Samla i grupp ihop alla tiders bästa klubbprojekt!

Bollen är din, överraska oss. Som begränsning av en kontakt med i tävlingen
är dock att sändningen inte åker förbi något hinder längs kabel eller via
internet. Repeatrar och andra alternativ godkänns.

I tävlingen finns två kategorier:

Soloklassen: För självständiga orädda amatörer
Gruppklass: För kamratgrupper eller klubbar

Projektet bör dokumenteras heltäckande, och i tävlingen deltas genom en
artikel, gärna med bilder, om hur kontakten hölls. Tävlingsskörden
presenteras i förbundets tidning vartefter tävlingen framskrider.

Tävlingsvinnarna och de utföranden som är värda hedersomnämnande väljs av
ett råd som utnämns senare. Ära och berömmelse och eventuellt även något
konkret lika IQ-befriat pris erbjuds.

Tävlingstiden inleds 1.4 och fortsätter fram till självständighetsdagen
6.12. Priserna delas ut i december under Förbundets glöggbjudning vid
kansliet.

Välkomna med!

Öppning av OFDD-sommarsäsongen

Buskradisternas "Öppning av OHFF sommarsäsongen 2017" ordnas lördagen 20
maj 2017. I denna stund håller 2 nationalparker och 4 skyddsområden på att
aktiveras. Ännu ryms fler aktiverare med. Meddela om ditt deltagande per
e-post till Timo, OH7JHA. Adressen är oh7jha snabela gmail punkt kom.

Radioorienteringsövningarna börjar

På måndagen 10.4 ordnas i Esbo en 80 meters radioorienteringsövning för
nybörjare. Vi samlas vid Puolarmetsä vid Puolarmaarin paikoitusalue.
Adressen är Puolarmaari 10. Övningstiden är kl. 16.30 - 19.30. Välkomna!

Bemärkelsedagar

85 år
14.4. Eugen Kalenius, OH2LM
23.4. Yrjö Miettinen, OH7OP

80 år
8.4. Yrjö Telimo, OH5RB
17.4. Arto Laitinen, OH4FCW

70 år
19.4. Kari Porthen, OH5XE
24.4. Pentti Järvinen, OH2BCQ

60 år
1.4. Timo Korhonen, OH2BRA
6.4. Seppo Utriainen, OH4MAX
8.4. Seppo Perätalo, OH6NGX
11.4. Jukka Kallio, OH6NDT

50 år
1.4. Stefan Wiklund, OH6WU
5.4. Jussi Ahlgren, OH3YM
7.4. Mikael Mätäsaho, OH2FDL
13.4. Jari Pekkola, OH5LMZ
24.4. Mikko Järvisora, OH2JKK, OH3FOX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Du unga amatör, skulle du vilja åka till Britannien på YOTA-evenemang

Ansökan till årets YOTA-läger är ännu öppen detta veckoslut, så alla 15-25
åringar skicka in ansökan! Mer information från adressen
http://www.sral.fi/radionuoret/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, LZ Open 40m Sprint Contest,
PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest, SP DX Contest, EA RTTY Contest,
North American SSB Sprint Contest och RSGB RoLo SSB.

Nästa tisdag 4.4 står NAC VHF i tur och på torsdag 6.4 NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas JIDX CW Contest, QRP ARCI Spring QSO Party, SKCC
Weekend Sprintathon, OK/OM DX Contest, Yuri Gagarin International DX
Contest, International Vintage och ja Hungarian Straight Key Contest.

Tisdagen 11.4 står NAC UHF i tur och på torsdag 13.4 13.4 NAC 50 MHz.

Veckoslutet 15-16.4 tävlas Holyland DX Contest, ES Open HF Championship,
Worked All Provinces of China DX Contest, YU DX Contest, CQ Manchester
Mineira DX Contest, EA-QRP CW Contest, Feld Hell Sprint och WAB 3.5/7/14
MHz Data Modes

Under annandag påsk 17.4 tävlas Kalakukkotävlingen, som är en deltävling
inom FM-serien av HF-tävlingar.

Tisdagen 18.4 tävlas NAC 1,2 GHz och torsdag 20.4 NAC 70 MHz.

Under tredje veckoslutet i april tävlas UK/EI DX Contest, SP DX RTTY
Contest och BARTG Sprint 75.

Nästa deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, Kalakukko

Nästa deltävling i FM-serien av HF-tävlingar är Kalakukko, som tävlas under
annandag påsk 17.4. Kalakukkotävlingen ordnas i år av Pohjois-Karjalan
Radiokerho ry, OH7AB.

I tävlingen finns SSB, CW och RTTY delar. Banden är 80 och 40 meter.
Reflerna hittas i aprilnumret av tidningen Radioamatööri som kommer ut
nästa vecka samt under påskveckan även på SRAL:s webbsidor.

Välkomna med.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A om tre veckor, söndagen den 23 april klockan
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.