Svensk bulletin 01/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0104
Kanslibulletin 01/04 3,-4.1.2004

Översättning: OH6LRL/Ragny

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme
Klubbarna meddelar
Silent Key
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
Kompetensprov i Jyväskylä
Kurs i Vasa
Telegrafikurs i Jyväskylä
Contest- och DX-träff 16.-18.1.2004
QSL-byrå i UA2-land
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 10.1.2004
Följande styrelsens frågetimme hålls undantagsvis den andra lördagen i januari 10.1. Frågetimmen börjar kl 14:00 finsk tid och slutar kl 14:30. Frekvensen är den gamla vanliga 3685 kHz.
I början av frågetimmen ges styrelsemedlemmarna först taltur, därefter kan man ställa frågor till styrelsen. Frågor kan även sändas på förhand till förbundets kansli, till ordföranden eller till någon styrelsemedlem.
På Internet finns även en frågespalt, (kyselytuntipalsta) dit kan man sända frågor på förhand, via e-post till adress: kyselytunti & sral.fi. Frågorna och svaren publiceras på nätet i kyselytuntipalsta senast efter det att styrelsen haft sina möten. Om tid finns i frågetimmen via radio besvaras frågorna även där. Till frågespalten kommer du via SRAL:s hemsida.

Klubbarna meddelar
Samtidigt som Caravanarnas amatörradioklubb, OH3CRAC, önskar alla radioamatörer Ett gott och QSO-rikt nytt år kallar vi er till Åbo Caravan Show. Vi presenterar verksamheten den 10,1. från och med kl. 10.00 under en timme framåt. Mässan försiggår i Åbo Mässcentrum. Mässan bjuder på mycket för caravanare och för reseintresserade.
Mässan är ett årligen återkommande evenemang. Välkommen alla som är intresserade av resor och amatörradio.
Timo, OH2BKD/OH6BKD, ordförande för Caravanarnas amatörradioklubb

Silent Key
Förbundets kansli har nåtts av budet om vår amatörbroder Tauno Silmunens, OH7RB, bortgång.
Vi hedrar Taunos minne med en stunds tystnad.

Konditionsutsikter

03.-05.01. dåliga, flux=100, A=25
06.-10.01. störingar, flux=90, A=30
11.-13.01. nöjaktiga, flux=95, A=20

Bemärkelsedagar

80 år
03.01. Saga Plyhm, OH2-2508
70 år
03.01. Antti Honkasaari, OH1TS
04.01. Eino Matilainen, OH2QJ / OH2-2033
04.01. Toivo Kivistö, OH3TW / OH3-1281
05.01. Pekka Suominen, OH2HSZ
07.01. Pertti Valtonen, OH1IR
50 år
04.01. Greger Wärnå, OH6CN
06.01. Juhani Hurri, OH2-9145
08.01. Erkki Ensola, OH5-392 / OH5-7106

Finlands Radioamatörförbund, kanslipersonalen samt bulletinläsaren/översättaren lyckönskar jubilarerna.

Kompetensprov i Jyväskylä

I Jyväskylä ordnas komptensprov 22.1. kl.18.00 i klubblokalen
adr. Monitoimitalo (allaktivitetshuset), Kuntoportti 3. Anmälningar tlll Jyrki Savonen, OH6VV, tel. (014) 264 049 eller e-post: oh6vv & sral.fi

Kurs i Vasa

I Vasa börjar en kurs i radioteknik på finska med start 15.1. kl 15:15 Som kursmaterial används Heikki E Heinonens bok (T1) "Tiimissä hamssiksi" Kursen hålls i Vasa Yrkeshögskola. Ytterligare info fås via rv & puv.fi eller via telefon 044 317 4555.

Telegrafikurs i Jyväskylä
En kurs i telegrafi börjar onsdagen den 28.1. kl.18.00 i Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s klubblokal. adr. Kuntoportti 3, Monitoimitalo. Kursen börjar om ett tillräckligt antal deltagare anmäler sig. Anmäl dig således i tid till Jyrki tel. (014) 264 049 eller e-post oh6vv & sral.fi

Contest- och DX-träff 16.-18-1.2004
Contest Club Finland (CCF) ordnar för nionde gången en internationell Contest- och DX-träff. Träffen hålls den 16-18.1.2004 i Sokos Hotell Vanda i Dickursby. Hotellet ligger alldeles invid järnvägsstationen och har goda trafikförbindelser.
Träffen börjar på fredagkväll med "get together". Den egentliga föredragsdagen är lördagen. Programmet börjar kl. 12.00.
Lördagsprogrammet omfattar följande föredrag:
" att tävla med en liten station",
" med low power från zone 34
" olika HF-contestprogram - en jämförelse
" att tävla på VHF/UHF + 6 meter i Finland",
" att tävla i Japan",
- AH2R vs KH0AA,
- IH9P- multioperation från ön Pantelleria,
- en ny EA8-superstation
Föredragen hålls på engelska .Deltagaravgift uppbärs

Lördag kväll är det "Contest Dinner" kl 19:00. I samband med middagen får vi höra ett föredrag om ZA1A 2003-operationen och RTTY-contests.
Om du tänker komma till Contest- och DX-träffen, anmäl dig till Pasi, OH2IW, tel 0400 436 543 eller e-post oh2iw & sral.fi.
Ytterligare information fås på internetadressen: http://www.qsl.net/ccf

QSL-byrå i UA2-land
I UA2-land har en QSL-byrå öppnats i början av december. Byråns adress är UA2 QSL Bureau, ROSTO Technical School, ul.Ozyornaya 31, Kaliningrad,
236029, Russia. UA2-kort sänds således inre mera via byrån I Moskva.

DX-tips
9V0A Antarktica, till 10.1., CW ja SSB.I etern är också VP8PJ, mode PSK31 QSL enligt operatörenas anvisningar Dessutom är IA0PS i etern till februari alla band, QSL via IK0AIH.

1A0KM S.M.O. Malta, till 5.1. QSL via IK0FTA.

A52CQ Bhutan, till 14.1.alla band. QSL via S57DX.

XU7AAA Kambodia, till 7.1. .

På kommande:

FO, Austral Islands, 5.-19.1., Expedition med fem OH-amatörer, alla band,
särskilt lägre band, CW, SSB och digimoden.

IOTA-tips

JW5RIA, EU027, till 1.6. , 160-6 m, CW, SSB och digimoden. QSL till LA5RIA
via bureau.

ZW5SF, SA027, till 15.1. alla HF-band. QSL via PP5CIT.

JR1EEU, AS043 ,till 1.3. , HF-band. QSL direkt eller via bureau.

På kommande:

CE6TBN/8, SA-091, 12.-15.1. och SA-032 17.-20.1. 40, 20, 17, 15, 12 och 10 meter
SSB. QSL via N1IBM.

PY5/PU5HAS, SA-047, 15.-17.1., 80 och 10 m, SSB. QSL via PU5HAS.

PJ6/PA0VDV, NA-145, 24.1.-18.2., CW. QSL via PA0VDV.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut körs ARRL RTTY Roundup och SRAL:s grundtävling.
På tisdag är det 6.1. NAC VHF.
Nästa veckoslut körs NRAU-Baltic Contest och Midwinter Contest

Nästa bulletin

Nästa bulletin på finska sänds lördagen den 10.januari
från OH2K i Grankulla.
Bulletinen föregås av styrelsens frågetimme kl. 14.00 finsk tid.
Nästa bulletin på svenska sänds söndagen den 11 januari från OH6C i Jakobstad..