Svensk bulletin 02/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0204
Kanslibulletin 02/04 10.-11.1.2004

INNEHÅLL

Styrelsen informerar
Silent key
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
Kompetensprov i Jyväskylä
Kurs i Vasa
Telegrafikurs i Jyväskylä
Contest- och DX-träff 16.-18.1.2004
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Resultat från 80m Second Operator Test
Nästa bulletin

Styrelsen informerar

Förbundets nya styrelse samlades senaste onsdag 7.1. I enlighet med
förbundets stadgar har hedersordföranden rätt att leda ordet vid styrelsens
möten. Sålunda gav vår hedersordförande Osmo A. Wiio, OH2TK, det första
styrelsemötet en festlig prägel genom att öppna mötet. I sitt
öppningsanförande presenterade han en tes som vägkost för utvecklingen av
förbundets verksamhet. Talet publiceras i nästa nummer av Radioamatööri.

Till viceordförande för förbundets styrelse valdes Raimo Lehto, OH2BCI.
Protokolljusteringen sker onsdagen den 14.1, och därefter publiceras de
viktigaste ärendena.

Styrelsen ber att klubbarna skall inkomma med förslag till funktionärer.
Styrelsen sammanslog utskott, varvid utbildningskommittén också svarar för
klubbverksamheten. Informationskommitténs ärenden underställs
redaktionsrådet. Marknadsföringsarbetsgruppen och finansieringsutskottet
sammanslås, och projektet för medlemsvärvning underställs detta nya
utskott. Styrelsen ber klubbarna föreslå medlemmar till följande utskott
inom januari månad: utbildningskommittén, finansieringsutskottet och
handikapputskottet.

Silent key

Förbundets kansli har nåtts av budet om våra amatörbröder Vilho
Korpelainens, OH9OB och Reijo Hymanders, OH2AVM, bortgång.

Vi hedrar Vilhos och Reijos minne med en stunds tystnad.

Konditionsutsikter

- 10.01. störningar, flux=90, A=30
11.-13.01. nöjaktiga, flux=95, A=20
14.-17.01. goda, flux=110, A=10
18.-20.01. rätt goda, flux=120, A=20

Bemärkelsedagar

75 år
16.01. Stig Lindström, OH2ZX

70 år
13.01. Matti Kyheröinen, OH2SM

60 år
16.01. Seppo Myöhänen, OH7QV

Finlands Radioamatörförbund, kanslipersonalen samt översättaren lyckönskar
jubilarerna.

Kompetensprov i Jyväskylä

I Jyväskylä ordnas kompetensprov 22.1. kl.18.00 i klubblokalen adr.
Monitoimitalo (allaktivitetshuset), Kuntoportti 3. Anmälningar till Jyrki
Savonen, OH6VV, tfn (014) 264 049 eller e-post: oh6vv & sral.fi

Kurs i Vasa

I Vasa börjar en kurs i radioteknik på finska med start 15.1. kl 15:15 Som
kursmaterial används Heikki E Heinonens bok (T1) "Tiimissä
hamssiksi" Kursen hålls i Vasa Yrkeshögskola. Ytterligare info fås via
rv & puv.fi eller via telefon 044 317 4555.

Telegrafikurs i Jyväskylä

En kurs i telegrafi börjar onsdagen den 28.1. kl.18.00 i Keski-Suomen
Radioamatöörit ry:s klubblokal. adr. Kuntoportti 3, Monitoimitalo.
Kursen börjar om ett tillräckligt antal deltagare anmäler sig. Anmäl dig
således i tid till Jyrki tel. (014) 264 049 eller e-post
oh6vv & sral.fii.

Contest- och DX-träff 16.-18-1.2004

Contest Club Finland (CCF) ordnar för nionde gången en internationell
Contest- och DX-träff. Träffen hålls den
16-18.1.2004 i Sokos Hotell Vanda i Dickursby. Hotellet ligger alldeles
invid järnvägsstationen och har goda trafikförbindelser.

Träffen börjar på fredagkväll med "get together". Den egentliga
föredragsdagen är lördagen. Programmet börjar kl. 12.00.
Lördagsprogrammet omfattar följande föredrag:

" att tävla med en liten station",
" med low power från zone 34
" olika HF-contestprogram - en jämförelse
" att tävla på VHF/UHF + 6 meter i Finland",
" att tävla i Japan",
- AH2R vs KH0AA,
- IH9P- multioperation från ön Pantelleria,
- en ny EA8-superstation

Föredragen hålls på engelska .Deltagaravgift uppbärs.

Lördag kväll är det "Contest Dinner" kl 19:00. I samband med middagen får
vi höra ett föredrag om ZA1A 2003-operationen och
RTTY-contests.

Om du tänker komma till Contest- och DX-träffen, anmäl dig till Pasi,
OH2IW, tel 0400 436 543 eller e-post oh2iw & sral.fi.

Ytterligare information fås på internetadressen: http://www.qsl.net/ccf

DX-tips

FO/OH6KN Austral Isl., OH-gubbar QRV fram till 18.1, 160-10 m, CW, SSB och
lite RTTY. Speciellt de lägre bandena. QSL via OH9MDV.

A52CQ Bhutan, QRV fram till 14.1, alla band. QSL via S57DX.

BY1, Kina, fram till 12.1, OH6YF är operatör.

XU7ACY Kambodia, fram till 12.1, 160, 80 och 40 m. QSL via K2NJ.

5U7JB Niger, några månader, speciellt WARC-bandena. QSL via ON5NT.

IOTA-vihjeitä

ZW5SF, SA027, fram till 15.1 alla HF-band. QSL via PP5CIT.

9A4KF, EU-016, QRV i januari under helgerna.

CE9R, AN-010, fram till 24.2, alla HF-band, CW, SSB och RTTY. QSL via CE3HDI.

JW5RIA, EU-027, fram till 1.6, 160-6 m, CW, SSB och digimodes. QSL via byroo.

På kommande:

FG/F6FXS, NA-102, 14.1.-13.2., 40, 30 20, 15 ja 10 m, CW. QRV dagligen kl
1300-1400 UTC och 2200-2400 UTC. QSL via F6FXS.

PY5/PU5HAS, SA-047, 15.-17.1., 80-10 m, SSB. QSL via PU5HAS.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut körs NRAU.Baltic Contest och Midwinter Contest. Tisdagen
den 13.1 år det NAC UHF. Nästa helg HA DX Contest.

Resultat 80 meter Second Operator test

A) Second operator-stationer, under 15 år:
1. OH2LIR, opr. Cindy 10 år, 102 poäng
2. OH2BGK, opr. Mikko 9 år, 61 poäng
3. OH2KPU, opr. Juha 10 år, 56 poäng

B) Second operator-stationer, 15år eller över:
1. OH1JAW, opr. Minna 24 år, 67 poäng
2. OH1AK, opr. Mikko 18 år, 42 poäng
3. OH6GJB, opr. Jussi 15 år, 20 poäng år,

C) Övriga RA-stationer
1. OH4LA, 82 poäng
2. OH6YF, 70 poäng
3. OH1HJO, 58 poäng
3. OH2MMY, 58 poäng
5. OH8RH, 54 poäng
6. OH1SJ, 48 poäng
7. OH4MCV, 42 poäng
8. OH2KV, 40 poäng
9. OH6AI, 38 poäng

D) NORA rf:s stationer
OH2AW, opr. Lauri 14 år, 112 poäng
OH2AV, opr. Laura 12 år, 94 poäng
OH2V, opr. Antti 13 år, 88 poäng

E) SWL stationer
OH2-836, 110 poäng

Nästa bulltetin

Nästa bulletin på finska sänds lördagen den 17. januari från Åbo, OH1A:s
station på sedvanliga bulletinfrekvenser.

Nästa bulletin på svenska sänds söndagen den 18 januari från OH6C på 3720 kHz.