Svensk bulletin 03/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 03/04.
För väckoslutet 17-18.1.2004

INNEHÅLL

01 * SRAL:s Sommarläger 2004
02 * SRAL söker medlemmar till nämnder och utskott
03 * Klubbarna meddelar
04 * Konditionsutsikter
05 * Bemärkelsedagar
06 * Tentamen i Jyväskylä
07 * Telegrafikurs i Jyväskylä
08 * DX-tips
09 * IOTA-tips
10 * Tävlingsnytt
11 * Slutresultat från NAC tävlingar 2003
12 * Följande bulletin

01 * SRAL:s sommarläger 2004

SRAL:s Sommarläger arrangeras 8.-11.7. 2004. Som läger arrangör står
Keski-Suomen Radioamastöörit rf. OH6AD.

02 * SRAL söker medlemmar till Nämnder och Utskott

Styrelsen önskar att klubbar kommer med förslag till kandidater för
Nämnder och Utskott, före utgången av januari månad.
Styrelsen har sammanslagit olika nämnder sålunda:
Utbildningsnämnden handhar Utbildningsverksamhet,
Redaktionsutskottet handhar Informationsverksamheten.
Marknadsföringsgruppen och finansieringsutskottet, sammanslås.
och Medlemsvärvningsprojektet lyder under denna.

Styrelsen ber att klubbar kommer in med förslag,
till medlemmar i följande Nämnder:
Bestämmelsearbetsgruppen.
Utbildnings nämnden.
Finansierings och Marknadsförings nämnden.
samt Handikap nämnden.

03 * Klubbarna meddelar

Laivaston Radioamatöörit ry:s, OH1AJ, stadge enligt årsmöte
hålles i klubblokalen, tisdagen den 3.2.2004 kl 18:30.
Adressen är Puosuntie 2, Åbo.
ˇrenden är årsmötesärenden. Kaffe och bulle serveras. Välkomna.

04 * Konditionsutsikter

17.01. goda, flux=110, A=10
18.-20.01. ganska goda, flux=120, A=20
21.-24.01. mycket goda, flux=130, A=10
25.-27.01. ganska goda, flux=125, A=15
28.-31.01. mycket goda, flux=110, A=8

05 * Bemärkelsedagar

75 År
24.01. Hannu Peltonen, OH6NIT

70 År
23.01. Veikko Suominen, OH1SU
25.01. Veijo Vuorinen, OH1UI

60 År
21.01. Krister Ljungqvist, OH1WH / SM0FAG

50 År
23.01. Veikko Pennala, OH8LXT
23.01. Liisa Pekkanen, OH2BYL
26.01. Markku Koskinen, OH3BB / OH2BED

Finlands Radioamatörförbund samt kanslipersonalen och översättaren
Gratulerar alla som har bemärkelsedag

06 * Tentamenstillfälle i Jyväskylä

I Jyväskylä ordnas kompetensprov 22.1. kl.18.00 i klubblokalen under adr.
Monitoimitalo (allaktivitetshuset), Kuntoportti 3. Anmälningar till
Jyrki Savonen, OH6VV, tfn (014) 264 049 eller e-post: oh6vv & sral.fi

07 * Telegrafikurs i Jyväskylä

En kurs i telegrafi börjar onsdagen den 28.1. kl.18.00 i Keski-Suomen
Radioamatöörit ry:s klubblokal. adr. Kuntoportti 3, Monitoimitalo.
Kursen börjar om ett tillräckligt antal deltagare anmäler sig. Anmäl dig
således i tid till Jyrki tel. (014) 264 049 eller e-post oh6vv & sral.fii.

08 * DX-tips

4U1ITU ITU:s huvudkvart‚r är QRV nu som då till mitten av december 2004
I synnerhet på 160 m.

6W/LX1DA Senegal, till den 8.4. QSL via LX1DA.

C56/G0VUH Gambia, till den 30.1. alla band. QSL via G0VUH.

HF0QF och HF0POL South Shetland, till dec. 2004 QSL via SP7IWA.

G4RCG/HI9 och KI7VR/HI9 Dominikanska Republiken , till den 31.1.
Operatörerna deltager i CQ WW 160 meters kontesten.
QSL till respektive operatörs hemadress.

På kommande:

KG4AS Guantanamo Bay, med början den 20.1. under 8 dagars tid,
Alla band QSL via N4SIA.

9Q0AR Kongo, Kommer i gång omkring 20.1. och är i landet ett par månader
QSL via SM5BFJ.

PR0F Fernando de Noronha, 21.-27.1., 160, 80 och 40 m, CW.
Stationen deltager i CQ WW 160 meters kontesten.

09 * IOTA-tips

CE9R, AN-010, till den 24.2. alla HF-band, CW, SSB och RTTY.
QSL via CE3HDI.

JW5RIA, EU-027, till den 1.6. 160-6 m, CW, SSB och digimoden.
QSL via byro.

FG/F6FXS, NA-102, till den 13.2. 40, 30 20, 15 och 10 m, CW.
ˇr QRV alla dagar mellan kl 1300-1400 UTC och 2200-2400 UTC.
QSL via F6FXS.

CE6TBN/8, SA-032, till den 20.1. 40, 20, 17, 15, 12 och 10 m, SSB.
QSL via N1IBM.

10 * Tävlings nytt

Detta väckoslut tävlas det i HA DX Contest.
Inkommande tisdag 20.1. körs NAC SHF.
Nästa väckoslut tävlas de i CQ WW 160 m DX Contest,
REF Contest och BARTG Sprint.

11 * Slutresultat från NAC-tävlingar 2003

Varje deltävlings tjugo bästa uppräknas här.
Utförligare resultat i Radioamatööri tidningen, februari numret

NAC VHF 2003

Allmänna serien ( Allmode )

1. OH0AZ
2. OH6QR
3. OH3AA
4. OH1NOR
5. OH5LK
6. OH6HFX
7. OH6PA
8. OH6YF
9. OH3AC
10. OH3BHL
11. OH2LH
12. OH7SQ
13. OH1MDR
14. OH8NXE
15. OH8RH
16. OH6NG
17. OH2KW
18. OH8MTM
19. OH6FV
20. OH2FT

Phone-serien

1. OH0JFP
2. OH0A
3. OH6KTL
4. OH2TP
5. OH6GDX
6. OH6HQI
7. OH5KNG
8. OH3HQA
9. OH6JKW
10. OH6HLH/P
11. OH9KBB
12. OH2PT
13. OH3HPU
14. OH6AI
15. OH2GGN
16. OH2MFE
17. OH2MQY
18. OH6HJG
19. OH5KE
20. OH9HEU

NAC UHF 2003

Allmänna serien ( Allmode )

1. OH6QR
2. OH0A
3. OH0AZ
4. OH6PA
5. OH3AA
6. OH6HFX
7. OH2LH
8. OH4LA
9. OH6NJ
10. OH2TI
11. OH6LUW
12. OH7TX/P
13. OH5LK
14. OH6NG
15. OH5ZB/P
16. OH2HKE
17. OH4HXK
18. OH3KLJ
19. OH8HTG
20. OH6KTD

Phone-serien

1. OH0JFP
2. OH2TP
3. OH6JKW
4. OH2MFE
5. OH2GGN
6. OH5KNG
7. OH2AVP
8. OH6HQI
9. OH2K
10. OH8JSZ
11. OH3HQA
12. OH1JCS
13. OH2HHV
14. OH6LEB
15. OH2W
16. OH8RH
17. OH8LGC
18. OH2HXI
19. OH2JXA
20. OH2KWR

NAC SHF 2003

1. OH0JFP
2. OH6QR
3. OH0A
4. OH2BUF
5. OH2TI
6. OH6NVQ
7. OH5LK
8. OH3LWP
9. OH2AXH
10. OH3MCK
11. OH2LKV/P
12. OH7TX/P
13. OH2K
14. OH5ZB/P
15. OH6KWL
16. OH5MNJ

NAC Giga 2003

1. OH2AXH
2. OH3TR
3. OH6NVQ
4. OH7TX/P
5. OH2TI

NAC 6 m 2003

1. OH0JFP
2. OH8K
3. OH6QR
4. OH0A
5. OH3BHL
6. OH3XA
7. OH6YF
8. OH3MF
9. OH2TP
10. OH6WD
11. OH3WE
12. OH3AC
13. OH3TY
14. OH6HFX
15. OH2AVP
16. OH2NT
17. OH7HD
18. OH8RH
19. OH8MTM
20. OH8GEA/P

12 * Följande Bulletin

Följande bulletin sändes ut om en väcka via paketradio på fredag kväll.
På HF söndagen den 25.1. kl 13:00 UTC Från OH6C utsändningsort Karleby.

Detta är en fri översättning från Toimiston tiedote 03/04 17.1.2004.
Översättningen gjord av Ben Nyberg, OH6PA