Svensk bulletin 04/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @sca $SRAL0454
Kanslibulletin 04/04 24.1.2004

INNEHÅLL

Nästa sommars läger
Nya managers
Klubbarna meddelar
De första licenserna för 5 MHz har beviljats
Silent Keys
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
Telegrafikurs i Jyväskylä
Otto-2004 - Vägtjänstens sambandsövning
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Nästa sommars läger

Sommarlägret ordnas nästa sommar 8.-11.2004 i Jyväskylä av Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD.

Nya managers

En ny satellitmanager har inlett sin verksamhet, Saku Elovaara, OH3YA. Hans kontaktuppgifter är e-post: oh2ya & sral.fi, tel. 0400 780 894.
Marko Saarela, OH2LRD är ny manager för elementärklassen, Kontaktuppgifter: oh2lrd & sral.fi, Tel. 040 587 2531.

Klubbarna meddelar

Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE fyller 80 år måndagen den 26.1.2004.Vi firar med kaffe och kaka från klockan 18 på måndag, Samtidigt meddelar klubben att man ordnar en digimode-kurs i klubblokalen på Pyynikki den 2.2. kl.18.00.

Årsmöten
Ylä-Karjalan Radioamatöörit, OH7ABE, söndagen den 1.2.2004 kl.18.00 Plats: Karelment, Nurmes nära brandstationen Teollisuustie 2

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ tisdagen den 3.2,2004 kl. 18.30 Plats: klubblokalen, Båtsmansgatan 2

Valkeakosken Radioamatöörit ry, OH3AB söndagen den 15.2.2004 kl.13.00 Plats: klubblokalen

Nelosten kerho ry, OH4AA måndagen den 23.2.2004. Plats: Maaherrankatu 17, Heinola

Meritan Radioamatöörit ry, OH2UBF onsdagen den 23,2.2004 kl.16.30 Plats: konferensrum F338 i Kilo Förhandsanmälan till Jouko, OH2BAJ tel. (09)1652 5066.

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, onsdagen den 26.2.2004 kl.18.30 Plats: klubblokalen, Stålarmsgatan 3.

Elimäen Radioamatörikerho ry, OH5AE, lördagen den 6.3.2004 kl. 14.00 Plats: Haukkavuori, Elimäki

De första tillstånden för 5 MHz har beviljats

Kommunikationsverket har beviljat de första tillstånden för 5 MHz och postade dem den 23.1. Det fanns 6 sökande. Enbart klubbstationer kan ansöka om tillstånd för 5 MHz. Det finns fem kanaler mode USB, största tillåtna sändningseffekt är 50W. 5 MHz-tillståndet är för sändaren inte en amatörradiolicens. Den som kör 5 MHz måste ha kompetenstillstånd: det betyder att second operator-rätt inte finns på 5 MHz. Tillståndet ger rätt att modifiera riggens sändare till 5 MHz.

Frekevenser som är i bruk i Finland är: 5278.6 kHz, 5288.6 kHz, 5298.6 kHz, 53330.6 kHz, 5346.6 kHz, 5366.6 kHz, 5371.6 kHz ja 5398.6 kHz.

Silent Keys

Förbundets kansli har nåtts av budet om att två av våra amatörbröder har avlidit, Kalervo Lähtelä, OH1ML och Timo Kaartinen, OH2DC.

Vi hedrar Kalervos och Timos minne med en stunds tystnad.

Kondtionsutsikter

24.01. mycket bra, flux=130, A=10
25.-27.01. ganska bra, flux=125, A=15
28.-31.01. mycket bra, flux=110, A=8

Bemärkelsedagar

80 år
01.02. Thure Jansson, OH2FQ

75 år
24.01. Hannu Peltonen, OH6NIT
31.01. Antero Järvinen, OH2VO

70 år
25.01. Veijo Vuorinen, OH1UI
28.01. Martti Fagerman, OH2KQ / OH2MF

60 år
02.02. Olli Kinnunen, OH2XN
50 år
26.01. Markku Koskinen, OH3BB / OH2BED
29.01. Martti Sirkka, OH2BSY

Finlands Radioamatörförbund samt kanslipersonalen lyckönskar jubilarerna.

Telegrafikurs i Jyväskylä

En telegrafikurs börjar onsdagen den 28.1. 2004 kl. 18.00 i Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s klubblokal, adr. Kuntoportti 3, Allaktivitetshuset. Kursen börjar om ett tillräckligt antal intresserade anmäler sig. Anmäl dig i tid till Jyrki tel. (014) 264 049, e-post oh6vv & sral.fi.

Otto-2004 Vägtjänstens sambandsövning

Lördagen den 17.4.2004 kl.8-17 hålls vägtjänstens sambandsövning i Pirkkala samt i Södra och Päijäthäme. övningen sker i samarbete med Automobilförbundets vägtjänst, radioamatörerna och Maanpuolustuskoulutus ry.

Övningsområdet omfattar huvudtrafiklederna i landskapen Pirkanmaa, Södra Tavastland och Päijäthäme (riksvägarna 2, 3, 4, 9, 11 och 12). Ledningscentralen är i Tammerfors och avsikten är att

1) testa Autoliittos VHF (68) sambandsutrustnings funktionsduglighet i samarbete med vägverket och övriga myndigheter samt med radioamatörerna i olika situationer.

2) för myndigheterna och VaPePA (frivilliga räddningstjänsten), som koordineras av Röda Korset presentera vägtjänstens och radioamatörernas möjligheter till samarbete

3) öva användningen av sambandsutrustningen i olika situationer

Lördagen den 3.4.2004 kl. 9-15 ordnas ett förberedande möte i Tammerfors. Kontaktförsök i sambandstrafken i samband med Autoliittos Operation-Pajunkissa på eftermiddagen den 7.4.

Den egentliga övningsdagen är den 17.4. 2004 kl. 8-17. På förmiddagen hur man handlar då el-och telekommunikation har brutits. På eftermiddagen hur man gör i exceptionella situationer t.ex. vid evakuering.

De som deltar i övningen får 1-2 reservövningsdagar. Deltagarna är försäkrade av MPK ry som Autoliitto har beställt kursen av. Anmälan till http://www.mpkry.fi

Övningen hålls med vägtjänstens och radioamatörernas sambandsmaterial. På området kommer det att finnas ett antal stöd- och hjälpstationer. På stationerna är vägtjänstens medlemmar och radioamatörerna operatörer i grupper. Man använder telefoni och noteringen sker enligt ett förenklat protokoll. I övningen används eventuellt .på försök också digi.moden på förhand bestämda kontaktavstånd.

Den som är intresserad av övningen tag helst före 31.1. kontakt med Timo Järvi, OH3LMG oh3lmg & sral.fi eller Kari Salminen, OH3BJL oh3bjl & sral.fi Meddela namn, anropssignal, telefon samt post-och e-postadress.

DX-tips

KG4AS Guantanamo Bay, ännu några dagar, alla band.. QSL via N4SIA.

G4RCG/HI9 och KI7VR/HI9 Dominikanska republiken till 31.1. operatörena deltar också i CQ WW 160 m Contest.. QSL till hemanrop

9Q0AR Kongo, umder ett par månader, också digimoden QSL via SM5BFJ.

PR0F Fernando de Noronha, till 27.1. 160, 80 och 40 m, CW. Stationen deltar också i CQ WW 160 meter Contest.

TJ1GA Kamerun, till 30.1. , 80-6 m, SSB och PSK31. QSL via IK2AQZ.

XT2OP Burkina Faso, till 26.1., i etern dagligen kl 1200-1400 UTC, 14 195 kHz. QSL via VE4JOP.

ZC4A, Cypern UK Sov. Base Areas, deltar detta veckoslut i CQ WW 160 meter DX Contest. QSL via 5B4AGC.

D4B Cap Verde, stationen deltar i CQ WW 160 meter DX Contest och ARRL DX Contest. QSL via K1BV.

VP5/HA5JI och VP5/VE3NZ, Turks och Caicos, till 29.1.. Operatörerna deltar i CQ WW 160 meter DX Contest med anropet VP5JI. QSL till alla via HA8FW.

På kommande:

T88AQ Palau, 27.1.-2.2., 80-10 m, CW och SSB. QSL via JH6WDG.

AY1ZA, AN-008, 27.1.-29.2., 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via LU4DXU.

J3/W1USN och J3/AA1M Grenada, 29.1.-6.2., CW, SSB och PSK, alla HF-band. QSL till hemanrop.

IOTA-tips

CE9R, AN-010, till 24.2., alla HF-band, CW, SSB och RTTY. QSL via CE3HDI.

FG/F6FXS, NA-102, till 13.2., 40, 30, 20, 15 och 10 m, CW. I etern dagligen kl 1300-1400 UTC och 2200-2400 UTC. QSL via F6FXS.

ON6UM, EU-146, i etern 24.1., SSB och digimoden.Också andra stationer i etern..

På kommande:

XF1K, NA-166, mycket önskad IOTA, 5.-9.2., 80-10 m, kanske också 160 m, CW och SSB. QSL via N6AWD.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut körs CQ WW 160 m DX Contest, REF Contest och BARTG Sprint.
Tisdagen den 27.1. körs NAC 6 m och NAC Giga.
Nästa veckoslut körs UBA DX Contest och SRAL:s grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin på finska sänds efter en vecka lördagen den 31 januari från OH6A i Lappo och nästa bulletin på svenska från OH6C i Jakobstad.

Översättning av toimiston tiedote 04/04: Ragny/OH6LRL