Svensk bulletin 05/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0405
Finlands Radioamatörförbunds kanslimeddelande 05/04 den 31.1.2004

Kansliets betjäning
Styrelsens frågetimme den 7.2.2004
Sommarens läger
Klubbarna meddela
Konditionsrapport
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Kansliets betjäning

På grund av personalens sjukfrånvaro och kommunikationstekniska problem är byråns betjäning tillfälligt försvagad. Extra arbetskraft söks som bäst. Material till Bulletinen och Radioamatööri tidningen är det tills vidare säkrast att adressera direkt till verksamhetsledaren under e-postadressen oh2br & sral.fi.

Styrelsens frågetimme den 7.2.2004

Styrelsens nästa frågetimme är första lördagen i februari det vill säga om en vecka den 7.2.2004 Frågetimmen börjar kl 14.00 och slutar kl 15.00 finsk tid. Frekvensen är den gamla vanliga 3685 kHz. Frågetimmen börjar med att de styrelsemedlemmar som är på plats anmäler sig varefter man kan ställa frågor till dem. Frågor kan även sändas på förhand till förbundets kansli, ordförande eller till styrelsens medlemmar.

Sommarens läger

Sommarens läger ordnas den 8-11.7 i Jyväskylä. Arrangör är Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD.

Klubbarna meddela

Laivaston Radioamatöörit rf, OH1AJ;s stadgenliga årsmöte hålls på klubben tisdagen den 3.2.2004 kl 18.30 Adressen är Båsensväg 2, åbo. På agendan årsmöteshandlingar. Kaffe och bulle serveras. Välkomna.

CQ-klubben rf, OH6AG, håller sitt årsmöte i klubblokalen den 12.2.2004 kl 19.00. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna.

Konditionsrapport

Under perioden 28 januari till 23 februari är solens aktivitet på en mycket låg nivå. I början av perioden är radiokonditionerna synnerligen svaga. Efter det här kommer det gamla aktiva området 536 fram och höjer solens aktivitet. M-klassens utbrott (flare) är då möjligt. Det gamla aktiva området 537 kommar även tillbaka i början av februari, vilket ökar möjlighet för utbrott. under periodens slutskede blir konditionerna ånyo dåliga eller mycket dåliga då de aktiva områdena försvinna ur synfältet.

Bemärkelsedagar

80 år
01.02. Thure Jansson

75 år
07.02. Klaus Lähteenmäki, OH2QX
09.02. Kalevi Sappinen, OH2-3081
10.02. Rolf Holm, OH6BU

70 år
08.02. Rauno Ahonen, OH3JSX
10.02. Reijo Kokkinen, OH2VR

60 år
02.02. Olli Kinnunen, OH2XN

50 år
03.02. Antti Auvinen, OH1-9124
06.02. Leena Porthen, OH5MFW

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal gratulerar jubilarerna

DX-tips

6W/LX1DA, Senegal, ända till den 8.4. . QSL via LX1DA.

9Q0AR, Kongo, har just kommit i gång och stannar i landet ett par månader. QSL via SM5BFJ.

V31YN och V31GW, Belize, ända till den 29.2. , som operatörer DJ4KW och DK9GG.

02-08/02 XU7ACY: Cambodia by NO2R

Juha, OH6GAZ, kommer att resa till Australiens huvudstad Canberra måndagen den 2 februari. Som det nu ser ut stannar Juha utomlands ca tre månader. Han försöker komma i gång på 80 - 10 m SSB. Korten sköts via hem-callet OH6GAZ.

IOTA-tips

A35RE, OC-049, ännu ett par dagar, som operatörer HA9SD och HA9RE

CE9R, AN-010, ända till den 24.2. , alla HF-band, CW, SSB och RTTY. QSL via CE3HDI.

JW5RIA, EU-027, ända till den 1.6. , 160-6 m, CW, SSB och digimod. QSL via buro.

FG/F6FXS, NA-102, ända till den 13.2. , 40, 30 20, 15 ja 10 m, CW. i gång alla dagar kl 1300-1400 UTC och 2200-2400 UTC. QSL via F6FXS.

FM/F5FUA/P, NA-107, 03.02-24.03.

J73CCM, NA-102, 05.02-04.03., op. SM0CCM.

JR1EEU, AS-043, i gång i februari.

MM0XAU, EU-012, ända till slutet av mars, op. DJ6AU.

XF1K, NA-166, 05.09.02.

Tävlingsnytt

I morgon det vill säga i dag i SRAL´s grundtävling på CW och SSB
På tisdagen den 3.2 är NAC VHF i tur och torsdagen den 5.2 NAC 10 m test

Nästa bulletin

Nästa finska bulletin sänds om en vecka lördagen den 7 februari från OH1A stationen i åbo på sedvanliga bulletinfrekvenser.

Den här veckans översättning har gjorts av Bo OH6NUM och läses söndagen den 1 februari kl 15.00 finsk tid från OH6C stationen i Jakobstad på frekvensen 3720 kHz. Operatör är Evald OH6BC.