Svensk bulletin 08/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0408
Kanslimeddelande nr 08/04 den 21.2.2004

Översättning OH6NUM

INNEHÅLL

Vinterdagarna
Sommarens läger
Klubbarna meddela
Silent Key
Konditionsprognos
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Vinterdagarna

SRAL:s vinterdagar hålls detta år den 19-21. mars. Arrangör är Rientolan radioamatöörit OH3AG. Mötesplats är Klassillinen koulu alldeles i centrala stadskärnan och på ungefär fem minuters promenad från järnvägsstationen. Mitt emot domkyrkan och adressen är Satakunnankatu 5.

Inkvartering på hotell Ramada, Yliopistonkatu 44, med traditionell kvällsfest på lördags kväll. Ramada ligger ungefär på 10 minuters avstånd från mötesplatsen. Vi har reserverat 30 rum för natten mellan fredagen den 19.3 och lördagen den 20.3 och 50 rum för nästa natt, natten efter kvällsfesten. Rumspriserna är 78 euro per natt för en enrummare och 85 euro för dubbelrum. Rumsreserveringar sköts direkt till hotellet tel. 03-245 5111 eller per e-post tampere.ramada & restel.fi.

I samband med rumsreserveringen kan man köpa supekort till kvälls- festen för 33 euro. Det är viktigt att i samband med rumsreserveringen uppge reserveringskoden "Talvipäivät". Kom i håg att göra din bokning i tid.

Vinterdagarna börjar redan på fredag kväll med fritt umgänge. Anmälningar tas emot på lördagen den 20.3 från och med kl 9.00. Vinterdagarnas officiella öppnande är kl 10.00. Förutom öppninganförande av ordförande Seppo Sisättö, OH1VR, hör vi SRAL:n hedersordförande Osmo A. Wiio,OH2TK, SRAL:s ordförande Pasi Bergman,OH3WS, och arrangörsorganisationen Rientolan radioamatöört´s OH3AG:s ordförande Kauko Koskinen, OH3KQ och DX- forum klo 11.00 Risto Lund, OH3UU´s ämne Hur förena DX-semester och Working. Jorma Saloranta OH2KI berättar om C5Z-operation. Veijo Kontas ger en rapport om peditionen till Austral-öarna (FO) nyligen. Tävlingsforum börjar kl 12 med Jukka Klemola OH6LI som berättar om hur man uppför en tävlingsstation och priser för år 2003 utdelas. Samtidigt kl 12 är det sex-meters forum, med temat en ny tävling den 16.5-15.8.2004 OH-KL7-kontakt-projekt. Kl 13 berättar Ville Hiilesmaa, OH2MM, och Peter Tigerstedt, OH5NQ/OH2BM under rubriken "Hur jag blev radioamatör och sen..." Kl 14.00 styrelsens frågetimme under ledning av SRAL´s ordförande varefter följer SRALs vårmöte. Livligt traditionell verksamhet. På lördagen en uppsluppen amatör-supe på hotell Ramadan.

På söndagen handlar programmet om förbindelder vid kris och Turva 2003. Kl 10.00 Radioamatörer och förbindelser vid kris. Som gäst räddningsöver- inspektör Pentti Partanen från Inrikesministeriet och Hans Zimmermann, HB9AQS, IARU´s Emergency Communications adviser. Kl 11.00 får vi höra om Turva 2003´s respons och diskuterar framtida åtgärder under Timo Ärlingin, OH3FN´s ledning, Kl 13.00 berättar Matti Rouhiainen, OH2PO, om de tekniska lösningarna och om nya ideér. Som parallelprogram ett eventuellt inter- nationellt radioamatörmöte, med målsättning att dryfta, är det ändamålsenligt att bygga upp en global organisatin för förbindelser vid kris och på det här sättet intensivera det egna internationella samarbetet.

Turva 2003 var, under alla tider, OH-amatörernas största och mest betydelsefulla händelse

Vi analyserar projektet och överväger hur vi skall fortsätta. Turva-arbetet fortsätter- du är ju fortsättningsvis redo.

Nogrannare program på Rientolan radioamatöörit, OH3AG´s www-sida. Adress: www.ahjolary.fi/Rientola/Radioamatoorit/Talvipaivat2004/Tampere.htm till vilken det finns en länk på SRAL´s hemsida under rubriken: aktuellt och kommande händelser. Vinterdagarnas program kommer också i marsnumret av tidingen Radioamatööri. Kortfattat även på text TV´s sidor. Program- ändringar är möjliga.

Välkomna till Tammerfors!

Sommarens läger

Sommarens läger hålls den 8 - 11.7 i Jyväskylä. Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD arrangerar.

Klubbarna meddelar

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry, OH6AH´s, stadgeenliga årsmöte i klubbhuset söndagen den 22.2.2004 kl 14.00. Årsmötesförhandlingar. Välkomna.

Nelosten Kerho ry, OH4AA håller sitt årsmöte måndagen den 23.2.2004 kl 19.00. Plats: Maaherrankatu 17, Heinola. Stadgeenliga ärenden. Välkomna.

Vaasan Kuutoset - Vasa Sexorna ry, OH6AA, kallar sina medlemmar till årsmöte tisdagen den 24.2.2004. Platsen är Vasa ungdomsgård, Kyrkoesplanaden 34. 2.våningen. Stadgeenliga ärenden. Välkomna.

Kissen kipinä ry:n, OH2ET´s årsmöte hålls tisdagen den 24.2.2004 kl 19.00 i Kyrkslätts SRK´s ?? ungdomsbyrås klubblokal. Förutom stadgeenliga ärenden behandlas ändringar i klubbens stadgar. Välkomna.

Merita Radioamatöörit ry, OH2UBF håller sitt årsmöte onsdagen den 25.2.2004 kl 16.30 i Kilo konferansrum F338. Meddela om deltagande åt Jouko, OH2BAJ,tel (09) 1652 5066, för serveringen skull och för att komma in. Välkomna.

Turun radioamatöörit ry, OH1AA´s stadgeenliga årsmöte hålls i klubblokalen Stålarmsgatan 3 torsdagen den 26.2.2004 kl 18.30. Kaffeservering. Välkomna.

Järvenpään radioamatöörit, OH2AP´s stadgeenliga årsmöte hålls torsdagen den 26.2.2004 kl 19 i klubb-QTH i Järvenpää Seurojentalo. Kaffeservering. Alla med för att bestämma om gemensamma ärenden.

Lohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB´s årsmöte fredagen den 27.2.2004 kl 18.30 klubblokalen iLojo gamla polisstation. Stadgeenliga ärenden.

Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB´s stadgeenliga årsmöte söndagen den 29.2.2004 kl 13.00 i Tonttulakatu klubbrum. Välkomna.

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI´s stadgeenliga årsmöte hålls den 29.2.2004 kl 14.00 på klubben. Välkomna.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC´s stadgeenliga årsmöte hålls måndagen den 1.3.2004 börjande 18.30 i övre våningen i klubbhuset. Vid mötet behandlas bl a bokföring och årsberättelse. Klubben bjuder på kaffe. Välkomna !

VR:n Radioamatöörit ry, OH2AD´s årsmöte hålls lördagen den 6.3.2004 kl 12.00 i Restaurant Höyrypannu i Helsingfors. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Välkomna.

Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE´s årsmöte hålls i Elimäki Haukkavuori lördagen den 6.3.2004 kl 14.00. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Välkomna.

Radioamatööritekniikan Seura ry, OH2NXX stadgeenliga årsmöte hålls lördagen den13.3.2004 kl 13.00 på adress Östersjökatan 3 A i Ficoras utrymmen. Närmare vägvisning på plats. Välkomna.

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC, håller sitt årsmöte tisdagen den 23.2.2004 kl 18.00 Raviradantie 4-6, St: Mickel. Stadgeenliga årsmötes förhandlingar. Välkomna.

Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE håller sitt årsmöte tisdagen den 23.2.2004 kl 18.00 på klubben, på den vackra Pyynikkiåsen. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Välkomna.

Anteckna genast i din almanacka din egen klubbs mötesdag. Du behövs för att besluta om din klubbs verksamhet!

Silent Key

Till byråns kännedom har kommit att vår amatörbroder Eino Helenius, ex-OH3UJ, och vår amatörsyster Asta Lerkka, OH2BAS, gått bort.

Vi hedrar Einos och Astas minne med en stunds tystnad.

Konditionsprognos

17.-24.02. goda , flux=100, A=10
25.-26.02. störingar, flux=110, A=30
27.02. ganska goda, flux=110, A=20
28.-29.02. svaga, flux=105, A=25
1.-4.03. ganska goda, flux=100, A=15
5.-9.03. svaga, flux=115, A=10
10.-14.03. ganska svaga, flux=110, A=15

Bemärkelsedagar

75 år
03.03. Reino Raita, OH2WZ

70 år
23.02. Pertti Aho, OH2BZX
28.02. Zune Bergfors, OH2LHN

60 år
23.02. Juhani Kaiturinmäki, OH2BCD
27.02. Jan Esselström, OH6-0326
01.03. Pertti Leppäkorpi, OH1NPP
06.03. Risto Kuivikko, OH1MND
07.03. Vesa Alapeteri, OH9QR

50 år
22.02. Jukka Tamse, OH3HYP
24.02. Ari Majamäki, OH4NKL
28.02. Tapani Kivijärvi, OH4YC
01.03. Markku Loikkanen, OH4RC
02.03. Raimo Ojala, OH1GT
05.03. Kari Tanhua, OH9MCL

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal gratulerar jubilarerna.

DX-tips

VK9LB Lord Howe Island, de erfarna världsresenärna Babs, DL7AFS, och Lot, DJ7ZG är ännu en vecka i gång på 80-6 m bandena på modena SSB, RTTY och PSK. QSL via DL7AFS.

ZK3SB Tokelau islands, fyra italienare är ännu fyra dagar i gång med två stationer på CW och SSB. QSL via I2YSB.

8R1RPN, Guyana, Olli OH0XX är i allmänhet QRV på 160 meter mellan 0100-0220Z. QSL via OH0XX.

9Q0AR Kongo, under ett par månader, även digimod. QSL via SM5BFJ.

AY1ZA, AN-008, 27.1.-29.2., 160-10 m, CW, SSB ja RTTY. QSL via LU4DXU.

J73CCM är i gång med operator SM0CCM. Lars stannar på Dominica-ön till början av mars på alla band också digimode. Kort till hemanropet hälst via byrån.

5Z4HW, som operator Sigi, DL3DF, är på semester i on Kenia två veckor från den 16 februari. Kör med 100 watt ground plane eller long vire antenner. Sänd ditt kort till Sigis hemanrop.

Heikki Tamminen, OH3JF kommer att vara i gång med anropet TG7/OH3JF från Guatemala under tiden 18-29.2. Under tiden 2-10.3. hör man Heikki från Hondura på anropet HR5/OH3JF. Som vanligt är bra antenner med för de lägre bandena och 800 watts effekt. Operatorns tyngdpunkt kommer att vara 30-160 meters området, men löfte finns om aktivitet också på de övre bandena. Finländarna hörs dagligen främst 14:00 - 16:00 UTC vid jämna klockslag på frekvenserna 14267, 21267 och 21348 kHz. QSL-korten via OH3OJ.

På CW/SSB används frekvenserna:
160 m 1827 KHZ 1840 KHz
80 3507 3789
40 7007 7045
30 10103/10108 ---
20 14007 14195
17 18077 18145
15 21007 21295
12 24897 24945
10 28007 28495

25.-26.2. Kuwaits radioamatörförening firar Kuwaits självständighets- och befrielsedag på alla band från och med onsdagen den 25.2. kl 0000 GMT till tordagen den 26.2. kl 23.59 GMT. Anropet är 9K43NLD. Lyckade QSOn kviteras med special-QSL-kort. QSL:kort på adress 9K2RR, P.O.Box 1124, 80000 Al-Farwania, Kuwait.

IOTA-tips

CE9R, AN-010, ända till den 24.2 , alla HF-band, CW, SSB ja RTTY. QSL via CE3HDI.

A61AJ är i gång från och med den 9.2. under två månader med gästande topp operator ajan Ghis, ON5NT. Också Robert, S53R, är tidvi Ghisis par. Främst de lägre bandena. QSL via DJ2MX.

9M6NA, OC-133, Ända til den l2.3. Huvudsakligast 80 och 160 m området. QSL via hemanropet JE1JKL. Med e-post kan kortet begäras på adress 9m6na & jsfc.org.

Tävlingsnytt

På gång är ARRL DX CW-osa. Det här veckoslutet YLRL YL-OM contest och REF contest (French). Båda på SSB.
Tisdagen den 24.2 NAC på 6 m och Gigatest.
Nästa veckoslut 28-29.2 UBA Contest (ON) och CQ WW 160 DX.

Radioamatörklubbar med 5 mega bandet samlas för att aktivera det nya bandet lördagen den 28.2 efter bulletinen börjande ungefär 15.30 i ett par timmars tid.

Nästa bulletin

Nästa finska bulletin sänds om en vecka lördagen den 28 februari från Lappo OH6ACs station på sedvanlig bulletinfrekvens.

Nästa svenska bulletin sänds nästa söndag kl.15.00 finsk tid. på fr.3720 khz +/- QRM.

Den här veckans svenska översättning har gjorts av OH6NUM Bo och läses söndagen den 22 februari kl 15.00 finsk tid OH6C stationen i Jakobstad på frekvensen 3720 kHz.

Operatör OH6BC Evald