Svensk bulletin 10/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1004
Kanslibulletin 10/04 6.-7.3.2004

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme
Vinterdagarna
Ge förslag till mottagare av hederspris
Sommarlägret
Klubbarna meddelar
Silent Key
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
De första QSOna på 60 meter (5 MHz) OH-USA
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme

Styrelsens frågetimme hålls lördagen den 6.3.2004 med början klockan 14 på 3685 kHz. Välkommen med frågor.

Vinterdagarna

Förbundets vinterdagar hålls i år den 19-21 mars i Tammerfors. Mötesplats är KLassillinen koulu i centrum av staden adr. Satakunnankatu 55.

Programmet finns i det senaste numret av Radioamatööri och på Rientolan radioamatöörits, OH3AG hemsida www.ahjolary.fi/Rientola/Radioamatoorit/Talvipaivat2004/Tampere.htm
till den här sidan finns det en länk från SRALs hemsida under rubriken Ajankohtaista och Tulevia tapahtumia. På text-tvs sidor finns också programmet i korthet.

På vinterdagarna delas förbundets nya broschyr ut åt t.ex. klubbar. Reservera lämplig mängd på förhand hos Jukka OH2BR, via kansliets e-post.

Föreslå kandikater till hederspris

I samband med Vårmötet i Tammerfors 20.3. utdelas SRAL:s hederspris till därtill förtjänta personer. Förslag till kandidater kan sändas till kansliet eller styrelsen, senast den 10.3. före kl 17:00. Följande pris utdelas.

- Jäämaas pris: till person som främjat förbundets verksamhet.
- Lindells pris: till person som kommit med nya tekniska lösningar.
- Koponens pris: till person med exemplarisk radiotrafik.
- Specialpris. för utbildning
- Specialpris för tävlingsverksamhet
- CRC:s vandringspris till ung aktiv radioamatör.
- Ett stipendium från Erkki Heinos minnesfond och Nokias stipendiefond för radioamatör som studerar teknik.

Sommarlägret

Förbundets sommarläger är i år i Jyväskylä vid hotell Laajavuori och arrangörer är Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD. Mera info efter vinterdagarna.

Klubbarna meddelar

Årsmöten

VRn radioamatöörit ry, OH2AD, lörd. 6.3.kl.12.00 Restaurang Höyrypannu, Helsingfors.

Elimäen Radiomatöörikerho, OH5AE, lörd. 6.3. kl.14.00 i klubblokalen Haukkavuori, Elimäki.

Radioamatööritekniikan Seura ry, OH2NXX, lörd. 13.3. kl.13.00 adr. Östersjögatan 3A i Ficoras lokaliteter.

Lapuan Radiokerho, OH6AC, sönd. 14.3. kl.13.00 i klubblokalen.

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC, tisd.. 23.3. kl.18.00 Raviradnatie 4-6, St Michel.

Grankulla Radioklubb ry, OH2NRG, onsd. 24.3.2004, kl. 18.30 i klubblokalen. Kasavuori skola.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet om vår amatörbroder Jouko Pekkonens, OH5PF, bortgång.

Vi hedrar Joukos minne med en stunds tystnad.

Konditionsutsikter

05.-07.03. ganska bra, flux=90, A=15
08.-12.03. medelmåttiga, flux=105, A=20
13.-15.03. nöjaktiga, flux=100, A=20
16.-21.03. bra flux=95, A=8
22.-24.03. ganska bra, flux=100, A=15
25.-26.03. bra, flux=110, A=10
27.-28.03 ganska bra, flux=115, A=15
29.-31.03. svaga, flux=105, A=25
01.-04.04. medelmåttiga flux=100, A=15

Bemärkelsedagar

70 år
13.03. Heikki Kinnunen, OH4NS
14.03. Aarre Ilonen, OH2LE

60 år
06.03. Risto Kuivikko, OH1MND
07.03. Vesa Alapeteri, OH9QR
10.03. Matti Rouhiainen, OH2PO
15.03. Kari Kehvola, OH2BK

50 år
10.04. Harri Ikäheimonen, OH4YA
12.03. Ilkka Kiesiläinen, OH1KT
18.03. Pentti Lauhamaa, OH9NF
19.03. Aki Raunio, OH6AYA

Finlands Radioamatörförbund samt kanslipersonalen lyckönskar jubilarerna.

* De första QSOna OH - USA på 60 meter (5MHz)

OH2R har hållit de troligtvis första kontakterna OH.USA på 60 meter (5 MHz):

5.3.2004 0430z OH2R - N0FW
0508z OH2R - W3UR

Operatör på OH2R var Anssi, OH2QV, som berättarså här: Konditionerna började stiga ca 45 minuter före soluppgången och var som bäst vid soluppgången. Försöken vid solnedgången i Ohio ledde inte till QSO, men N0FW hörde OH2R med rapport 44. Flere andra USA-stationer hörde OH2R, men bara två hade tillräckliga signaler här.

I vardera länderna är tillåtna bara 50W USB på vissa punktfrekvenser.

I Ohio användes en 1/4 L vertikal och i Finland inverted V vars mittpunkt är på 28 meter. Tidvis hörde man bättre med dipolen för 80 meter!

DX-tips

Heikki, OH3JF, är i etern från Honduras ännu till den 10.3. med anropet HR5/OH3JF och hör efter signaler från OH-land på de lägre banden. På de högre banden hör han efter finländare 14.00 - 16.00 UTC på jämna klockslag på följande frekvenser: 14267, 21267 och 21348 kHz. QSL till OH3OJ.

XF4IH, Socorro Island, Revilla Gigedo, har nyss kommit till ön och fortsätter till den 20.mars med åtta mexikanare.. QSL via XE1IH.

5V7C, Togo. Under en vecka. Operatörer Frank, F5TVG, och John, F5VHQ. QSL via F5TVG.

3B9C, Rodrigues Island, 20.03-12.04, megaexpedition under ett år. Fullständiga uppgifter om expeditionen RA 3/04, s. 46-48.

T33C, Banaba Island, på alla band och moden med början 4-5. april under åtminstone ii dagar.

FO/C, Clipperton. En stor expedition kommer i etern i april med fem stationer och hör speciellt efter europeer. Tyngdpunkt på lägre band.

IOTA-tips

Mondoleh Island, ( Ny AF), Cameroon. Jack, F6BUM, har fått lov att besöka ön, Han reser från Frankrike den 2. april och siktar på att aktivera denna nya IOTA 9-11. 4.

Tävlingsnytt

Just nu pågår ARRL DX Contest SSB ja Open Ukrainean RTTY Contest I morgon körs DARC:s 10m Corona på digimoden och också SRAL:s grundtävling.
I tävlingen på internationella kvinnodagen måndagen den 8.3. hoppas vi att många YLs och OMs är i etern.
På tisdag 9.3. körs NAC UHF -test.
Lördagen den 13. mars körs AGCW QRP-Contest CW kl 1400 - 2000 UTC. Band: 80m, 40m, 20m, 15m och 10m. Tävlingsregler http://www.agcw.de.

Nästa bulletin

Nästa bulletin på finska sänds lördagen den 13 mars från OH2K i Grankulla och nästa bulletin på svenska söndagen den 14 mars från OH6C i Jakobstad.

Översättning av Toimiston tiedote 10/04: Ragny/OH6LRL