Svensk bulletin 24/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0423
Kanslibulletin 24/04 3.-4.7.2004

INNEHÅLL

Sommarlägret nästa vecka
Kansliet stängt under sommarlägret
Granskning av DXCC-kort på sommarlägret
Hami Golf 2004
Än hinner du anmäla dig till examen
FM i radio-orientering
Program för små lägerdeltagare
CRAC:s årsmöte
Följande styrelsens frågetimme
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
Det internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet
NM i radio-orientering
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Sommarlägret nästa vecka

Radioamatörförbundets sommarläger Metso on Air hålls i Laajavuori 8-11.7, alltså nästa vecka. Lägret ordnas av Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD.

På lägret ordnas många sorters program. På listan står de traditionella forumen och mötena samt ett mångsidigt utbud föredrag. På torsdagen ordnas dessutom skolning för handledarna i frivilliga räddningstjänsten.

Som sidoprogram på fredagen är en backbilstävling samt en utfärd till Keski-Suomen Ilmailumuseo och flygvapnets butik i Kasihäntä. Dessutom visas Pekka ja Pätkä iskelmätähtinä varje lägerdag på lägerområdets sommarteater.

Radio hami roar lägerdeltagare som vanligt. På lägerområdet finns även ett lopptorg och försäljningsutställningar. Man kan lämna utgående QSL-kort på lägret, QSL-punkten är i samband med läger-infon. Ilmavoimien Viestikoulu presenterar sin utrustning på lägerområdet.

En HF- och VHF/UHF-station finns till lägerdeltagarnas förfogande. Lägerstationens anrop är OH6SRAL.

Bussarna 25 och 25K trafikerar mellan Jyväskylä centrum och Laajavuori. Hållplatsen är på Vapaudenkatu i närheten av buss- och tågstationen.

Mera information om lägret, lägrets program och körinstruktioner hittar du i Radioamatööri-tidningens julinummer. Senaste nytt på lägret hemsida www.oh6ad.fi/kesaleiri2004/

Kansliet stängt under sommarlägret

Radioamatörförbundets kansli i Lassila i Helsingfors är stängt 7.-11.7.2004 på grund av sommarlägret. Även SRAT Oy:s butik är stängd men tjänar sina kunder på sommarlägret. På måndagen 12.7.2004 packas lägersaker upp varför kansliet betjänar begränsat.

Granskning av DXCC-kort på sommarlägret

John Ahlbom, OH5NZ, granskar QSL-kort för DXCC-award på sommarlägret påfredagen klockan 10.00-17.00 och på lördagen klockan 10.00-14.00.Noggrannare information finns på Saimaan Viitoset ry:s webbplats:www.oh5ab.org.

Hami Golf 2004

Den traditionella Hami Golfen spelas i år på Perunka Golfs bana i Laukaa.Hami Golf äger rum på fredagen 9 juli 2004 klockan 10.00. Klasserna är OMoch YL/XYL. 18 hål, pb/hcp. Anmälningar görs till Saku, oh2wc ät sral.fieller per telefon 050 2324. Välkomna!

Än hinner du anmäla dig till examen

På lägret ordnas en radiamatörexamen på lördagen 10.7 klockan 10.00. På examenstillfället är det möjligt att utföra alla modulerna. Anmälningar senast 4.7.2004 åt Jyrki Savonen, OH6VV. Telefon (014) 264 049 eller oh6vv ät sral.fi.

Program för små lägerdeltagare

Junnupuisto ordnar program för små lägerdeltagare. På plats finns en karusell, en klättervägg, hoppslott och Late-siilin seikkailumetsä.

CRAC:s årsmöte

Karavanarnas radioamatörklubbs årsmöte hålls i Laajavuori i Jyväskylä i samband med radioamatörförbundets sommarläger lördagen den 10. juli 2004 i Laajaris mötesrum klockan 16. Mera information ger Timo, OH2BKD/OH6BKD tel 044 3688492 eller per e-mail, oh6bkd ät sral.fi.

Följande styrelsens frågetimme

Följande styrelsens frågetimme hålls på sommarlägret lördagen 10.7. klockan 12.00.

Konditionsutsikter

03.-06.07. rätt goda, flux=95, A=10
07.-08.07. tillfredsställande, flux=90, A=15
09.-11.07. goda, flux=95, A=8
12.-15.07. rätt goda, flux=105, A=15

Bemärkelsedagar

80 år
10.07. Wilhelm Heinonen, OH2DD

75 år
06.07. Ove Jägermalm, OH2KL

70 år
05.07. Börje Johansson, OH2JR / OH2-0907
11.07. Kauko Kiiski, OH2QP

60 år
10.07. Kauko Luukkonen, OH4-1950

50 år
05.07. Kari Jaakkola, OH2HT
12.07. Martti-Tapio Ekholm, OH2-9195

Finlands radioamatörförbund och byråpersonalen lyckönskar jubilarerna.

Det internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet hålls i år 21-22 augusti.Evenemanget börjar på lördagen den 21 augusti klockan 0001 UTC och slutarpå söndagen den 22 juni klockan 2359 UTC.

Det årliga fyrveckoslutet ärmycket populärt. I fjol deltog 369 stationer från 48 olika länder. Det ärfrågan om ett lekfullt evenemang där man aktiverar fyrar och fyrbåtar meninte tävlar. Man behöver inte vara med hela tiden och stationen behöverinte vara inne i fyren utan det räcker med byggnaderna bredvid ellergården bara tillstånd till det finns.

De rekommenderade frekvenserna på de traditionella HF-banden finns påevenemangets hemsida. Operatörerna bestämmer dock själv på vilka band ochvilka modes de använder. Man kan alltså t.ex. köra på WARC band, VHF ellerdigimodes.

Amateur Radio Lighthouse Society har numrerat alla världens fyrar. Listanoch numren finns på internet på adressen http://arlhs.com/awards/arlhs-numbers.html.

Till fyrveckoslutet kan man anmäla sig på adressen:http://arlhs.com/awards/arlhs-numbers.html. Anmälning är inteobligatoriskt men önskvärt för då kommer man med på evenemangetsstationslista på organisatörens webbplats. En lista över stationerna finnspå adressen http://illw.net/2004.htm.

Hittills har följande finskastationer anmält sig: OH1AH Utö, OH1AK Kylmäpihla, OH3A Bengtskär och OH6NR( på HF) / OH6AR (på VHF och UHF) Sälgrund.

NM i Radio-orientering

Nordiska mästerskapen i radio-orientering ordnas i år i Danmark från den 31 juli till 1 augusti. Tävlingsplatsen är 30 kilometer från Köpenhamn. I tävlingen finns en egen klass för kvinnor. För män finns följande klasser:juniorer, seniorer, oldtimer och veteraner. I lagtävlingen räknas de två bästa deltagarnas poäng från varje land.

På lördagen den 31 juli tävlas 80meters tävlingen och på söndagen den 1 augusti två meters tävlingen.

Sista anmälningsdag är den 9 juli. Anmälningsblanketten och mera informationfinns på radioamatörförbundets webbplats. Blanketten fås även frånradioamatörförbundets kansli.

DX-tips

9Y, Trinidad och Tobago, KE9I, N9LAH och AJ9C. Finns på 160 till 6m, anrop 9Y4/hemanrop mellan 3. och 17.7. CW, SSB, RTTY och PSK. QSL till 9Y4ZC via AJ9C, alla andra via hemanropen.

A71EM, Qatar. Juma har varit QRV på 17 meter mellan 18-19Z. QSL via EA7FTR.

A92GR, Bahrain. Mohammed har varit QRV på 20 meter sent på kvällen. QSL direkt till hemadressen.

D2PFN, Angola. Ed har varit på 10m SSB 11-12Z. QSL via KK5DO.

IOTA-tips

3D2KL, OC-016, fram till 9.7, alla HF-band och 6m. QSL via KL1X.

Christian, EC3ADC är även QRV med anropet 3D2EA på 40, 20 och 10 meter. Han kommer att finnas på ön fram till september. QSL via EB2AYV.

Dessutom kommer Norm, W1BYH att vara QRV från samma ö 5.7. Han kör 40-10m CW, SSB, RTTY och PSK. QSL på hemanropet.

EA3FO/P, EU-170, 1-10.7. 40-12 m endast CW. QSL via 9A3FO.

LA/DL5ME, EU-061, fram till 6.7.. Mario, DL5ME och Guenter, DG3HWO QRV på Tromoy-ön. 40-15 meter, CW och SSB, kanske även VHF-aktivitet. QSL via DL5ME1.

NC2N/V44, NA-104, 5-12.7. Andrei, NC2N. Alla band CW, SSB och RTTY. Även med i IARU-tävlingen. QSL via W3HNK.

RA3XR/0 och UA3YH/0, AS-005, fram till 15.9. Operatörerna är QRV på sin fritid. QSL på hemanropen.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut tävlas Original QRP Contest, DL-DX RTTY Contest, YV Independence Day Contest och radioamatörförbundets grundtävling. Nästa tisdag, 6.7., är NAC VHF i tur. Nästa veckoslut tävlas IARU HF Championship.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om två veckor på söndagen den 11 juli klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720kHz +- QRM.