Svensk bulletin 26/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0423
Kanslibulletin 26/04 17.7.2004

INNEHÅLL
Över tusen besökare på sommarlägret
Klubbarna meddelar
Konditionsutsikter
Internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Över tusen besökare på sommarlägret

Radioamatörförbundets sommarläger Metso on air hölls för en vecka sedan 8.-11.7. i Laajavuori i Jyväskylä. Lägret ordnades av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD. 1039 besökare anlände till lägret. Tack till arrangörerna och lägerdeltagarna för ett lyckat läger.

Klubbarna meddelar

Tupovaaran Radioteknillinen Seura ry, OH7AAX mobiliserar sig för att dela ut kommuner i östra Finland som slutar att existera i årsskiftet. Dessa kommuner är Saari, Uukuniemi, Tuupovaara, Kiihtelysvaara, Kangaslampi, Vehmersalmi och Värtsilä. Utöver det aktiveras även några socknar som tjämpar för sitt existens. I planerna är även att dela ut rutorna KP32, 33, 41, 42, 43, 51 och 52.

Den preliminära körrutten är listad på radioamatörförbundets internet-sidor under aktuellt. Arrangörerna upehåller rätten till förändringar beroende på radiokonditioner. Dessutom är det fortfarande osäkert om man skall köra med- eller motsols så ordningen kan ändras.

Operationen började igår 17.7 ungefär klockan nio och slutar i dag 18.7 på eftermiddagen. I huvudsak opereras 80 meter CW på frekvensen 3515 kHz +-QRM. Om det bandet råkar vara stockat görs försök att gå över till 40 meter.

Laivaston Radioamatöörit ry., OH1AJ, ordnar ett traditionellt och populärt lopptorg tisdagen den 10.8. klockan 18.30 på klubbstationen. Adressen är Puosuntie 2, Åbo. Mycket olika elektronik, data, och radioskrot samt korv, plättar och kaffe. Välkomna.

Konditionsutsikter

17.-20.07 goda flux=135, A=8
21.-24.07 mycket goda flux=140, A=5
25.-26.07 tillfredställande flux=130, A=15

Bemärkelsedagar

80 år
21.07. Olof Möller, OH2MHW

75 år
21.07. Aarre Näre, OH1TZ
21.07. Lars Tuhkanen, OH2-4977

60 år
19.07. Kauko Lehvonen, OH1MKN
23.07. Pentti Roitto, OH4-3977
25.07. Mauri Robertsson, OH2AYD
25.07. Jaakko Vepsäläinen, OH7SC

50 år
24.07. Vesa Hekkala, OH8MFF

Radioamatörförbundet och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet hålls i år 21-22 augusti.Evenemanget börjar på lördagen den 21 augusti klockan 0001 UTC och slutarpå söndagen den 22 juni klockan 2359 UTC.

Det årliga fyrveckoslutet ärmycket populärt. I fjol deltog 369 stationer från 48 olika länder. Det ärfrågan om ett lekfullt evenemang där man aktiverar fyrar och fyrbåtar meninte tävlar. Man behöver inte vara med hela tiden och stationen behöverinte vara inne i fyren utan det räcker med byggnaderna bredvid ellergården bara tillstånd till det finns.

De rekommenderade frekvenserna på de traditionella HF-banden finns påevenemangets hemsida. Operatörerna bestämmer dock själv på vilka band ochvilka modes de använder. Man kan alltså t.ex. köra på WARC band, VHF ellerdigimodes.

Amateur Radio Lighthouse Society har numrerat alla världens fyrar. Listanoch numren finns på internet på adressen http://arlhs.com/awards/arlhs-numbers.html.

Till fyrveckoslutet kan man anmäla sig på adressen:http://arlhs.com/awards/arlhs-numbers.html. Anmälning är inteobligatoriskt men önskvärt för då kommer man med på evenemangetsstationslista på organisatörens webbplats. En lista över stationerna finnspå adressen http://illw.net/2004.htm.

Hittills har följande finskastationer anmält sig:
OH/YL2FB, Söderskär
OH1AH, Utö
OH1AK, Kylmäpihlaja
OH3A, Bengtskär
OH6NR, Sälgrund
och
OI3W, Rönnskär.

DX-tips

YA0Y, Afganistan, fram till september. QSL via DL5SE.

På kommande:

HI9/DL9MWG Dominikanska republiken, 28.7.-16.8., för det mesta CW, alla HF-band. QSL på hemanropet via byrån.

2Y2004KF, Grekland, Olympiadstationen QRV fram till 15.9. IOTA EU-052, 160-10 m, möjligen även 6m, för det mesta CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL enligt operatorns instruktioner.

IOTA-tips

RI0CM, ny IOTA, fram till 22.7, 40-10m, sedvanliga IOTA-frekvenser, CW och SSB. QSL via IZ8CCW.

JH6RTO/6, AS-079, fram till 20.7, 40-6m, CW och SSB. QSL via byrån.

HL1OYF/4, AS-060, fram till 18.7, även andra stationer QRV, HF, CW och SSB. QSL till alla via HL1OYF.

D90HC/2, AS-105, fram till 18.7. HF, CW och SSB. QSL via byrån.

På kommande:

IH9/IQ2CJ, AF-018, deltar nästa veckoslut i IOTA Contest. QSL till IQ2CJ via byrån.

RI1CGG, EU-133, 20-26.7, deltar i IOTA Contest. QSL via RN1AW.

EJ2MT, EU-121, 21.-27.7, stationen deltar i IOTA Contest. QSL via EI6HB.

ZX8M, SA-045, 21.-25.7, alla band, CW, SSB och möjligen RTTY. QSL via PT7BI.

YB0DPO, OC-237, 21-25.7., stationen deltar i IOTA Contest. QSL via YB1TC.

GW8K, EU-124, 22.-26.7, deltar i IOTA Contest. QRV utanför kontestet med anropet GB5FI, även PSK31 och SSTV. QSL via GW0ANA.

DL0HGW/P, EU-057, 23.-26., ön Vilm för första gången QRV, deltar i IOTA Contest.

JI3DST/8, AS-147, 24.7. ungefär från och med klockan 0700 UTC till 27.7 klockan 0000 UTC. Stationen deltar även i IOTA Contest. QSL via byrån.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut tävlas NA QSO Party och RSGB Low Power Field Day.

Nästa tisdag 20.7 är NAC SHF i tur.

Nästa veckoslut tävlas RSGB IOTA Contest.

Russian WW RTTY Contest har flyttats från nästa veckoslut till september. Tävlingen hålls 4.9.2004 klockan 0000-2400 UTC.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka söndagen den 25. juli klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +-QRM