Svensk bulletin 32/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0432S
Kanslibulletin 32/04 28.8.2004

Innehåll
Styrelsens frågetimme 4.9.2004
Klubbarna meddelar
Femmornas gemensamma palaver
Konditionsutsikter
Bemärkeledagar
Valnämnden meddelar
Radioamatörkurser
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 4.9.2004

Om en vecka, på lördagen den 4 septemver hålls styrelsens frågetimme.
Frågetimmen börjar klockan 14.00 och slutar 15.00 finsk tid. Frekvensen är
3685 kHz.

Frågetimmen hålls den första lördagen varje månad, såvida dagen, eller
föregående dag (fredag) är inte en helgdag. I början av frågetimmen
anmäler de närvarande styrelsemedlemmarna sig, och efter detta kan man
ställa frågor åt dem. Man kan även e-posta frågor till kansliet,
ordförande eller styrelsemedlemmar före frågetimmen.

På internet finns dessutom ett forum för frågetimmen, dit man kan skicka
frågor per e-post kyselytunti ät sral.fi. Frågor och svar publiceras på
forumet senast efter följande styrelsemöte. Om tid finns, behandlas dessa
frågor även i etern i samband med frågetimmen. Det finns en länk till
forumet på radioamatörförbundets webbsidor.

Klubbarna meddelar

Turun radiomamatöörit ry, OH1AA, har haft sitt traditionella sommarläger i
Tippsund detta veckoslut.

Även Nokian Radioamatöörit, OH2NORA, är QRV från sitt höstläger i
Lehtisaari i Esbo på bl.a. 5 MHz, 80 m och 2 m.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar sitt ruskaläger den 18-19
september klockan 1200-1200. Platsen är välbekanta Joutmaja. Kördirektiv
ges på repeatern i Lahtis, och kan även fås av Veijo OH3-911, sekreterare
för OH3AC. Kom och njut av naturens lugn och trevligt sällskap. Ta med
egen mat, grillmöjlighet finns. Välkomna!

Radioamatörklubben Kuopion Seitoset ry., OH7AA, fyller 50 år.
Festligheterna ordnas i Kuopion pelastusopisto på söndagen den 26
september klockan 1400-1800. Hannu Kivelä, OH7NRZ, tar emot
förhandsbeställningar per telefon: 050 361 1752 eller per e-post:
hannu.kivela@pelastus.intermin.fi. Hannu önskar ha anmälningarna före den
15 september. I festligheterna ingår en festmåltid och kaffe. Lunchkort
säljs på festplatsen. Mer information om festen hittas på Kuopion
Seitosets webbsidor http://kotisivu.mtv3.fi/oh7aa. Programmet ser ut
enligt följande:

Kl 14.00
Festen öppnas med ett välkomsttal
Ordförande Mika Venäläinen, OH7HLG

Festhälsningar

Blickar från förr
Mika Venäläinen, OH7HLG; Seppo Puhakka OH7TD

Kl 15.00
Kaffepaus

Kl 15.15
OH7AA 50 v. Historier fr¨n de gångna åren, med hjälp av bilder och ord
Yrjö Miettinen, OH7OP och Joxa Hartikainen, OH7OO

Kl 16.00
Lunch och möjlighet att bekanta sig med fotoutställningen

Kl 17.00
Turva 2003 övningen och VaPePa (frivilliga räddningstjänsten)
Hannu Rättö, OH7GIG

Kl 17.30
Räddningsläroverkets verksamhet
Hannu Kivelä, OH7NRZ

Kl 18.00
Festevenemanget slut

Femmornas gemensamma palaver

Femmornas gemensamma palaver ordnas på söndagen den 26 september klockan
1200 i Moisio herrgård på adressen Moisiontie 163, Elimäki. Till platsen
kommer man genom att köra ca två kilometer längs gamla Kouvolavägen från
kyrkbyn. Körinstruktioner finns även på internet på adressen
www.moisionkartano.com. På agendan står OH5-distriktets klubbars
traditionella saker. Klubbarnas representanter ombeds göra en kort
presentation om sin klubbs verksamhet. Välkomna.

Konditionsutsikter

28.-31.08. ganska goda, flux=100, A=15
01.-09.09. goda, flux=90, A=10
10.-15.09. ganska goda, flux=105, A=15

Bemärkelsedagar

90 år
29.08. Gunnar Von Wendt, OH1OC / OH2OCD

85 år
30.08. Oiva Alho, OH6AWD

75 år
28.08. David Lindberg, OH1QY
01.09. Valto Eloranta, OH4QZ / AE4QZ

50 år
29.08. Aarne Torkkeli, OH1GF
29.08. Hannu Reko, OH3DP
04.09. Jussi Pekkarinen, OH2LPY

Finlands radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Valnämnden meddelar

Höstmötet och val av styrelsens medlemmar närmar sig. I år väljs ingen
ordförande. Eftersom det i förra vårmötet godkändes att förbundets
styrelse minskas till sex personer (+ ordförande), kommer det i samband
med höstmötet att i enlighet med de nya reglerna enbart väljas två nya
styrelsemedlemmar åt förbundet i stället för de tre som står i tur att
avgå.

Under Finlands radioamatörförbunds höstmöte 2004 står följande
styrelsemedlemmar i tur att avgå:

Eeva Koivula, OH3ST
Raimo Lehto, OH2BCI
Ossi Lehväs, OH3YI

Finlands radioamatörförbunds valstadgar finns att ses som en pdf-fil på
förbundets webbsidor: www.sral.fi/files/saannot.pdf, stadgarna finns även
i OH-luettelo från och med år 2002, och vid behov även i förbundets
kansli.

Varje medlem i förbundet har rätt att skriftligen föreslå kandidater för
valet åt valnämnden. Förslag på kandidater tar valnämnden fram till och
med den 9 oktober 2004. Skicka förslag till valnämndens sekreterare på
adressen:

Finlands Radioamatörförbund
Valnämnden
Sekreterare Annika Wahlström
PB 44, 00441 Helsingfors

I valdokumentet (förslag på kandidater) bör man nämna kandidatens
efternamn samt förnamn, och dessutom att det är fråga om val av Finlands
radioamatörförbunds styrelsemedlem. I dokumentet bör även finnas
skriftligt att personen i fråga ställer upp som kandidat. De som står i
tur att avgå kan kandidera igen, men även de bör lämna in ett dokument om
saken.

Valkatalogen finns att granskas hos valnämndens sekreterare i
radioamatörförbundets kansli, under de tider kansliet har öppet. I
katalogen finns alla som finns i radioamatörförbundets medlemsregister den
25 september 2004, både klubbar och personmedlemmar.

De medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmaterialet per post genom
att på förhand meddela om det åt valnämndens sekreterare.

Poströstningsmaterial blir skickat i samband med tidningen Radioamatööri
11/2004. Tidningen skickas åt läsarna den 1 november 2004. Dessutom kan
man även rösta på höstmötet den 20 november 2004.

Radioamatörkurser

Tampereen teekkarien radiokerho, OH3TR, ordnar en radioamatörkurs som
börjar den sista tisdagen i september. Efter detta ordnas kursen beroende
på kursdeltagarnas önskemål och framsteg med fyra till fem föreläsningar
de kommande tisdagkvällarna. Kursens mål är att ge deltagarna de kunskaper
som krävs för att klara av den allmänna klassen. Som avslutning på kursen
får de som önskar delta i radioamatörexamen. Kursen är gratis och öppen
för alla TTY:s studerande, personal och alla andra som är intresserade.
Eftersom studietakten är snabb, önskar organisatörerna att deltagarna har
en del bakgrundskunskaper om matematik och fysik. Anmälningar tas emot,
och mer information ges fram till den 27 augusti 2004 av Mikko Lemmetty
per e-post: mikko.lemmetty ät tut.fi.

Radioamatörkurs för nybörjare startar på rörradiomuseet i Kouvola söndagen
den 3 oktober klockan 17.00-20.00. Kursen börjar med en presentation av
verksamheten och kursen. Kurskvällarna hålls på söndagar. Teknik,
bestämmelser, trafik. Examen i november-december. Mera information ger
Pekka, OH4QN, e-mail: oh4qn ät sral.fi eller telefon 050 564 9049.

Radioamatörkurs börjar i Åbo onsdagen den 6 oktober. Plats: Data City,
Lemminkäisenkatu 14 A 2, andra våningen. Kurskvällarna hålls klockan
18.00-20.00. Mera information och anmälningar: Alpo Kautiainen, OH1MG, tel
(02) 246 160 eller Esa Rae, OH1GU, 040 527 3661.

iiHAMI ry, OH8ABW, ordnar radioamatörkursen Ii 2. Kursen börjar andra
veckan i november. Kursen hålls delvis i Nättepori och Kumppanuuskolo.
Mera information på internet: http://personal.inet.fi/yhdistys/iihami/

DX-tips

YA7X Afghanistan, fram till början av september. QSL via DL1JJI.

ER60EM Moldova, fram till den 29 augusti. QSL via ER1DA.

På kommande:

KH7K Kure Isl., kommer igång i mitten på oktober. Operationen tar 10-11
dagar. 160-6m, SSB, CW, RTTY. Operatörerna kommer även tidvis att vara
igång med PSK31.

IOTA-tips

AT0RI, en ny IOTA ö-grupp är igång fram till den 31 augusti. QSL enligt
operatörens anvisningar.

IG9/IK2MLR, AF-019, igång fram till den 30 augusti. 40-10 m, SSB och lite
långsam CW.

8Q7JF, AS-013, fram till den 7 september, 80-10 m, CW, SSB och RTTY,
möjligtvis även PSK31. QSL via DL7JAN. Även 8Q7GA är igång, QSL via DL3GA.

På kommande:

K3GV/VY2 NA-029, 29.8.-12.9., 20 och 15 m. QSL via K3GV.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlades TOEC WW Grid Contest, SCC RTTY Championships och
YO DX Contest.
Nästa torsdag, den 2 september, står NAC 10m i tur.
Nästa veckoslut tävlas Russian WW RTTY, All Asian DX Contest, IARU Region
1 Field Day och SRALs grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 5 september klockan 1500
finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHZ +- QRM.