Svensk bulletin 41/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0441
Kanslibulletin 41/04 31.10.2004

INNEHÅLL

Höstdagen och höstmötet 20.11.2004
SRAL:s styrelseval
Klubbarna meddelar
Konditionsutsikter
Onödiga delar till paketradiostamnätet behövs
Radioamatörkurs i Ii
Hangon Rintamamuseo söker hjälp
EA8ZS QRV i CQWW SSB!
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Höstdagen och höstmötet 20.11.2004

SRAL:s höstdag hålls i Riihimäki lördagen den 20.11.2004. Platsen är
Riihimäen Ammattioppilaitos på addressen Sakonkatu 1.

Dörrarna öppnas klockan 9.00. Samtidigt öppnas lopptorget i klubbens
gymnastiksal. I gymnastiksalen finns även försäljningsutställningar.
Höstdagens öppning hålls klockan 10.00.

På dagens program står bland annat följande forum: HF-tävlings, Vapepa,
VHF/UHF, AMSAT-OH och elementärklassen. Under dagen hålls även möten för
handiham och QSL-managerna. Dessutom går det att höra presentationer om
HF-radiokonditionsutsikter och FN-truppernas signalverksamhet.
Utrustningspresentationer får även plats i programmet, samt
radioamatörexamen, styrelsens frågetimme och info om nästa sommars
sommarläger.

Finlans Radioamatörförbunds höstmöte börjar klockan 16.00. Efter mötet är
det Ham Dinner. Instruktioner för anmälning publiceras i novembernumret av
tidningen Radioamatööri och de finns även på SRAL:s hemsidor.

Mera information om höstdagen kan bland annat fås från internet-addressen
http://www.sral.fi/syyspaiva/ och från tidningen Radioamatööris
novembernummer som utkommer nästa vecka.

SRAL:s styrelseval

Kandidatpresentationer och stödskrivelser finns nu att läsas på SRAL:s
webbplats http://www.sral.fi/vaalit/.

Man kan skicka in stödskrivelser för webbpublikation till
webmaster ät sral.fi fram till slutet på oktober. Skrivelsen bör följa god
sed och smak.

Till styrelsen väljs enligt de nya reglerna två personer som ersätter tre
styrelsemedlemmar med tur att avgå. Poströstningsmaterialet skickas till
medlemmarna i novembernumret av tidningen Radioamatööri. De som inte har
röstat i postomröstningen kan rösta ännu på höstmötet i Riihimäki 20.11
från och med klockan 13.30. Klubbarna kan rösta per post eller fullmakt på
höstmötesplatsen.

Klubbarna meddelar

Nästa måndag 1.11. är Lylys namnsdag. Lylyn viestivarikkos
militärradioamatörklubbs station OI3V kommer att vara QRV ungfär klockan
12.00.

Konditionsutsikter

30.-31.10. mycket goda, flux=130, A=8
01.-06.11. goda, flux=120, A=10
07.-10.11. tillfredsställande, flux=105, A=15
11.-16.11. dåliga, flux=90, A=20

Bemärkelsedagar

75 år
05.11. Martti Korpelainen, OH1OR
09.11. Teuvo Hulkko, OH9PF

70 år
30.10. Pentti Lareva, OH3TY / OH0HEY
11.11 Esko Väyrynen, OH2EL

60 år
30.10. Raimo Salmenkari, OH2-9226

50 år
30.10. Rainer Manderbacka, OH2KTQ
30.10. Timo Kaipainen, OH3HS
05.11. Juha Niinikoski, OH2NLT
08.11. Heikki Pohjoisaho, OH8PH

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar
jubilarerna.

Onödiga delar till paketradiostamnätet behövs

Kansliet uppmanar klubbar som har fått paketradiopaket att undersöka om de
har onödiga paket och att meddela om det till kansliet.

På detta vis kan en annan klubb ersätta ett söndrigt paket med ett nytt.

Radioamatökrs i Ii

OH8ABW, iiHAMI ry. ordnar radioamatörkursen Ii 2. Samling inför kursen
sker i Nätteporis auditorium den 10 november 2004 klockan 1830, då bestäms
bl.a. kurstidtabellen. Kursens mål är elementärklassen (K- och T1
modulerna). Mer information fås av Heikki per telefon, 050 470 3818.

Hangon Rintamamuseo söker häjlp

Vi planerar en uställning om signalutrustning och teknik i
fortsättningskriget inför nästa sommar. Utställningen skulle vara öppen
mellan maj och september 2005 och möjligtvis även nästa sommar. Vi har
ungefär 12 000 besökare varje sommar.

Vi hoppas att vi skulle få låna utrustning av bland annat Viestimuseo och
Petäjäveden museo. Dessutom är vi intresserade av att låna alla sorter av
andra världskrigets utrustung: utrustning från Finland, Sovjet, Tyskland,
USA och så vidare både som land-, flyg- och marinanordningar. Fotografier,
dokument och annat dylikt skannar vi, lånad utrustning försäkras med den
summa som ägaren vill.

Vi är mycket intresserade av radioamatörernas insats under kriget. Små
ledtrådar har vi, men information och fotografier samt gammal utrustning
behövs.

En dröm är att få en fungerande radioamatörstation till sommaren till
museet. Vi själva har en fungerande ASA C-station, VRFK. Vi försöker även
hitta annat, om det skulle finnas hjälp och användare i era kretsar.

Ta kontakt så fort som möjligt så planeringen kan framgå.

Ilmari O. Nikander
Före detta radioamatör
Tennbergintie 19, 10820 Lappohja
Tel (019) 244 1474
e-mail: ilmari.nikander ät iki.fi

EA8ZS QRV i CQWW SSB!

Paksalos filharmoniker - team OH2U - deltar i CQWW SSB tävlingen nästa
veckoslut, den 30-31 oktober, från Gran Canaria med anropet EA8ZS. Bland
annat OH1MA, OH1RY, OH2MM, OH0XX och Manolo själv är i tävlingsteamet.
Stationen är igång på SSB hela veckoslutet med bra signaler på alla sex
tävlingsband (160-10m). Målet är världmästerskap i multi-multiklassen.
QSL-manager för denna operation är Juha, OH1JT.

DX-tips

FP/VE7SV ST. Pierre & Miquelon, fram till 2.11. 160-6m, CW och SSB, även
andra moden. Stationen deltar detta veckoslut i CQ WW-kontestet. QSL
enligt operatorns direktiv.

XU7ADF Kambodia, fram till 2.12, alla band och moden, deltar detta
veckoslut i CQ WW-kontestet. QSL via AA4XR.

5Z4YT1CS Kenia, observera inget snedstreck i anropet. Stationen är QRV
fram till 18.11., 20 och 15 meter SSB. QSL via YT1CS.

A52CDX Bhutan, fram till 11.11. Stationen deltar även i CQ WW-kontestet.
QSL via F9DK.

T30T Väst-kiribati, fram till 9.11., 160-10 meter. Stationen deltar detta
veckoslut i CQ WW-kontestet i Single operator / All band-klassen. QSL via
k7ZZ.

4U1ITU ITU-högkvarteret, fram till 3.11. QRV även i CQ WW-kontestet,
troligen i multi-single-serien.

P49Y Aruba, fram till 2.11., deltar även i CQ WW-kontestet.

RG7M och TG71I Guatemala, fram till 1.11., 40, 20, 17, 15 och 6m, CW SSB,
RTTY, PSK-30 och SSTV. QSL via TG9ANF.

IOTA-tips

BO0K, AS-102, fram till 1.11., 40, 20, 15 och 10 meter, CW och SSB. QSL
via BV4YB.

V26B, NA-100, fram till 3.11., 160-10 meter, CW SSB och RTTY. SL via
KA2AEV.

T88QQ, OC-009, farm till 3.11., 80-6 meter, SSB, CW och RTTY. Deltar även
detta veckoslut i CW WW-kontestet, QSL via JA1KAJ.

VK4WWI/8, OC-185, fram till 31.10, 40-10 meter, CW och SSB. QSL via
PA3EXX.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut har CQ WW SSB tagit plats.
Nästa måndag 1.11 börjar HA QRP Contest, som framgår till söndagen den
7.11.
Nästa tisdag 2.11. är NAC VHF i tur och nästa torsdag 4.11. Nac 10 m.
Nästa veckoslut tävlas IPA Radio Club Contest, Ukrainan DX Contest, SRAL:s
grundtävling och High Speed Club Contest.
Tisdagen 9.11 är NAC UHF i tur.
Andra veckoslutet i november 13.-14.11 tävlas Worked All Europe DX Contest
och OK/OM DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses om en vekca på söndagen den 7. november klockan 15.00
fins tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +-QRM.