Svensk bulletin 43/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0443S
Kanslibulletin 43/04 20.11.2004

INNEHÅLL
Höstdagen i går
Material till nästa bulletin skall lämnas in tidigare
Träff för de unga
Klubbarna meddelar
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
Tammerfors 23 cm repeater och beacon i Näsinneula
CCF firar 10 år 21.-23.1.2005
Julbocken i "tisdagstest"
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Höstdagen igår

SRAL:s Höstdag hölls igår i Riihimäki, och besöktes av ungefär 250
amatörer.

Under dagens lopp kunde man höra föredrag om bl.a. HF-konditionsutsikter
och FN-truppernas kommunikationsverksamhet. I programmet fanns dessutom
styrelsens frågetimme, och följande forum: HF-tävling, Vapepa,
Elementärklassen, VHF/UHF, AMSAT-OH. Under dagen har även Handiham- och
QSL-managerna träffats. Det har även funnits möjlighet att bekanta sig med
diverse utrustning.

Material till nästa bulletin skall lämnas in tidigare

Material till nästa bulletin skall vara kansliet tillgängligt på morgonen
torsdagen den 25 november.

Träff för de unga

Unga amatörer och de som vill bli amatörer samlas för att träffa varandra
i förbundets kansli lördagen den 4 december från klockan 11.00 och framåt.
Kansliets adress är Kaupinmäenpolku 9, Lassila, Helsingfors.

På programmet finns utbyte av tankar och erfarenheter om att bygga
antenner och utrustning, och hur det är att köra på olika band och modes.
Handledning för effektivt studerande kommer att ges. Limonadbjudning.

Idén till händelsen kom från 14-åriga Esko Mattila, OH2GTS, som är i
allmän klass. Hans e-post adress är matties@jippii.fi. Han väntar sig få
era förslag på ämnen att behandla under träffen.

I bakgrunden figurerar bl.a. SRAL:s verksamhetsledare Jukka Heikinheimo,
OH2BR och ett par andra äldre radioamatörer. Välkomna.

Klubbarna meddelar

Kahdeksikkojen kerhon 80-års jubileumsanrop OG80AA är igång fram till
slutet på november. Inhemska QSO:n hålls sporadiskt på 80 och 40 meter
phone, PSK och rtty, eventuellt även på CW.

Lahden Radioamatöörikerho ry:s stadgeenliga valmöte hålls den 29 november
klockan 18.30 i klubbhusets övre rum. Mötes bilagan finns i medlemstidning
nummer 4/2004. Klubben bjuder på kaffe. Välkomna!

Konditionsutsikter

20.-23.11. ganska goda, F=90, A=10
24.-25.11. störda, F=95, A=20
26.-30.11. ganska goda, F=100, A=10

Bemärkelsedagar

60 år
25.11. Hannu Launto, OH2NWM

50 år
24.11. Kari Ranta, OH3HE OH4KVM

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tammerfors 23 cm repeater och beacon i Näsinneula

Efter ett antal mellanskeden är nu 23 cm repeatern och beaconen i
Tammerfors igång igen från sin riktiga plats i Näsinneula. Sändaren i
repeatern är på frekvensen 1297,000 MHz och mottagaren på 1291,000 MHz. Då
repeatern förmedlar trafik, fungerar dem som en FSK-beacon på frekvensen
1296,975 MHz. Effekten är ca 10 w och som antenn fungerar en horisontal
Big Wheel, höd är 140 meter över havet och 250 meter över havet.

CCF firar 10 år 21.-23.1.2005

Upplev en unik tävlings- och DX-händelse på Östersjöns vågor. CCF och
OHDXF ordnar sin traditionella januari CCF-meeting på Viking Lines m/s
Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors.

I programmet för händelsen finns bl.a. följande föredrag: Den finländska
tävlings- och DX-verksamhetens historia, nutid och framtid, The golden
days of DXing, The best of the best, winning the CQWW, WRTC 2006 - Brazil
och på på lördag kväll i samband med Contest- och DX-middagen hälsningar
från expeditionen 3Y0 Peter I.

Mer information om händelsen, kryssningen, kryssningsprogram och
instruktioner för hur man beställer resan finns på internetadressen:
http://www.qsl.net/ccf/meet10th.htm.

Julbocken i "tisdagstest"

Julbocken är igång med anropet OH9SCL på tisdagen den 7 december i
VHF-testet. Stationen finns i rutan KP26.

OH-amatörer i Afrika

S9BB och S9RR, Sao Tome och Principe. Med hjälp av två stationer är Pekka,
OH2TA, Pertti, OH2PM och Martti, OH2BH QRV. Alla band CW och SSB.

Frekvenserna är: CW: 1823/1833, 3503, 7003, 10103, 14023, 18073, 21023,
24893 och 28023 kHz. SSB: 3795, 7045, 14195, 18145, 21295, 24945 och 28495
kHz.

Operationen varar ett par veckor. I planerna ingår även deltagande i CQWW
Cw nästa veckoslut. I tävlingen används anropet S9RR. Utanför tävlingen
används anropet S9BB. QSL-manager för operationen är Pekka, OH2TA.

DX-tips

6O0X Somalia, fram till den 26 november, CW, QSL via DJ6SI. Dessutom är en
600w SSB station igång på 160-10 m, äventuellt även RTTY. QSL via DL1QW.

VP2ETL Anguilla, fram till den 30 november, 160-10 m, CW, SSB och RTTY.
QSL via DL2RUM. Även VP2ENK är igång, QSL via DJ8NK.

VP2MLA Montserrat, fram till den 30 november, 160-10 m, CW, SSB och RTTY.
Deltar även i CQWW tävlingen nästa veckoslut. QSL via LA9VDA.

VQ9OG Chagos Island, fram till slutet av året, 80-10 m. Operatörer
opererar på sin fritid. QSL via W9ROG.

På Kommande:

VK9XG Christmas Island, 22.11.-9.12., igång med tvåstationer, alla
HF-band. QSL via W0YG.

IOTA-tips

R1ANN och RU3HD/ANT, AN-016, under fyra månader, alla HF-band. QSL via
RZ3DJ.

3D2NA, OC-121, fram till den 24 november, 80-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL
via JK1FNL.

N1VF/KH0, OC-086, fram till den 22 november, 40-6 m, CW, SSB och digitala
modes. QSL viaJL3SIK.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas/tävlades LZ DX Contest och RSGB 1,8 MHz.
Nästa tisdag den 23 november står NAC 50 MHz och NAC Giga i tur.
Nästa veckoslut tävlas CQWW DX Contests CW-del.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen den 27
november klockan 1500 finsk tid på 3720 kHZ +- QRM.