Svensk bulletin 44/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0444
Kanslibulletin 44/04 27.11.2004

INNEHÅLL

Styrelsevalets resultat
Hedersmedlem och hederspris
Nyheter från höstmötet
Träff för de unga
Klubbarna meddelar
Silent key
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
CCF:s 10-årsevenemang
Julbocken i "tisdagstest"
DX-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Styrelsevalets resultat

1965 röster gavs i SRAL:s styrelseval. 1068 personer röstade per post och
62 personer på höstmötesplatsen. 3 röster blev kasserade. Höstmötet
förstärkte resultatet. Valda för tre år blev Marko Saarela, OH2LRD, (713
röster) och Raimo Lehto, OH2BCI (530 röster). De andra kandidaterna fick
röster enligt följande: Markku Nyyssönen, OH8SR, 377 och Rauno Vauramo,
OH6AYW, 345.

Hedersmedlem och hederspris

Höstmötet utlyste Heikki Kinnunen, OH4NS till hedersmedlem.

Höstmötet delade även ut hederspris. Arvo Laros pris tillerkännes en
person som har utmärkt sig speciellt i klubbverksamhet. Arvo Laros pris
fick Veijo Saarinen, OH3-911 och Heikki Seppänen, OH8HMX. Arto
Moilanen, OH8GNZ fick Columbia Radio Clubs (CRC) vandringspris för en ung
radioamatör.

Radioamatörförbundet gratulerar den nya hedersmedlemmen och alla som blev
prisbelönta på höstmötet.

Nyheter från höstmötet

Som ordförande för höstmötet fungerade Aarno Järvinen, OH2HAI. 278
personer hade anmält sig närvarande och nästan 200 följde med via
internet.

Vid samband att Heikki Kinnunen, OH4NS, blev vald som hedersmedlem och
utdelandet av hederspris gavs Osmo Salo, OH8KN Finlands andra OHA
5000-award åt Osmo Salo, OH8KN.

Beslut fattades om att ge styrelsens och valnämdens deltagare ersättning
för resor men inget mötesarvode. Revisorerna får betalt enligt räkning.

Vårmötet hade gett styrelsen uppdraget att förbereda flyttningen av
kansliet till en billigare ort och komma med en proposition i saken.
Styrelsen föreslog att mötet inte skulle ge styrelsen befogenhet att sälja
kansliet och bostaden. Mötet beslöt om saken enligt styrelsens förslag.

Initiativen av Timo Kiiski, OH1TH, Markku Meilo, OH2AXV, Anssi Pekkanen,
OH2QV och Olavi Uotila, OH2DW beslöts enligt styrelsens proposition.

Budgeten för 2005 godkänndes som sådan. Medlemsavgifterna för i år är
samma som tidigare. Verksamhetsplanen för år 2005 godkänndes med några
ändringar.

Till valnämnden valdes Arto Liimatta, OH2KW, Markku Toijala, OH2BQZ, Ragny
Mutka, OH6LRL, Jukka Lappalainen, OH8MSM, Raimo Karttunen, OH3BHL och
Seppo Leimala, OH2NAK.

Som revisorer valdes KHT Peter Forsell, OH2BSP och Ossi Lehväs, OH3YI och
som suppleanter KHT Arto Sopanen och Heikki Kinnunen, OH4NS.

Träff för de unga

Unga amatörer och de som vill bli amatörer samlas för att träffa varandra
i förbundets kansli lördagen den 4 december från klockan 11.00 och framåt.
Kansliets adress är Kaupinmäenpolku 9, Lassila, Helsingfors.

Vi byte erfarenheter om radioamatörverksamhet och guidar såna som vill bli
radioamatörer. Juha, OH1JT, presenterar en flerbandsvertikal som passar
som första antenn. Toni, OH2UA, berättar om tävlingsverksamhet.
Grundklassens handledare Marko, OH2LRD, inleder i studerande och sökande
av information.

Som kordinator för mötet fungerar 14-åriga allmänklasisten Esko Mattila,
OH2GTS, e-mail matties ät ippii.fi. Berätta honom vad ni skulle vila höra
och se.

Limonadservering. Välkomna.

* Klubbarna Meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry:s stadgeenliga valmöte hålls nästa måndag
29.11.2004 klockan 18.30 i klubbhusets övervåning. Mötesbilagan finns i
klubbtidningens nummer 4/2004. Klubben buder på kaffe. Välkomna!

Kouvolan Radiokerho, OH5AG håller lillajul med traditionellt program nästa
veckas fredag 3.12.2004 klockan 19.00 i restaurang Aseman Vintti.
Välkomna!

Lylyn viestivarikkos militärradioklubbs station OI3V är QRV på
självständighetsdagen 6.12 från och med ungefär klockan 12.00.

Hyvinkään Radiokerho ry., OH2AU, ordnar sin traditionella QRP-dag på
lördagen 11.12. OH2AU/QRP är QRV på 3,5 MHz CW med några watt i fyra
timmar mellan 1100 och 1500 UTC. Som rapport bedes en verklig rapport.
Bland de som har kommit med på loggen utlottas tre överraskningspris. 73,
Hyvinkään Radiokerho ry, OH2AU/QRP

Silent Key

Kansliet har nåtts av budet om vår amatörbroder Gunnar Von Wendts, OH1OC /
OH2OCD:s bortgång. Vi hedrar Gunnars minne med en stunds tystnad.

Konditionsutsikter

28.-30.11. Rätt goda, F=100, A=10
01.-05.12. Mycket goda, F=110, A=10
06.-07.12. Störningar, F=120, A=40
08.-09.12. Dåliga, F=100, A=25

Bemärkelsedagar

70 år
03.12. Haikonen Jorma, OH1WI
06.12. Peura Veikko, OH1NY

60 år
30.11. Olavi Lehti, OH2BBR

50 år
30.11. Juha Lindgren, OH2BUC
01.12. Velin Seppo, OH2LJE
04.12. Vanonen Marja-Sisko, OH2BLN

Radioamatörförbudet och byråns personal lyckönskar ubilarerna

CCF:s 10-årsevenemang 21.-23.1.2005

Upplev en unik tävlings- och DX-händelse på Östersjöns vågor. CCF och
OHDXF arrangerar en traditionell CCF-meeting på Viking Lines M/S Gabriella
mellan Helsingfors - Stockholm - Helsingfors.

På programmet står bland annat följande presentationer: Finska tävlings-
och DX-verksamhetns historia och framtid, The golden days of DXing, The
best of the best, winning the CQWW, WRTC 2006 - Brazil samt på
lördagskvällen vid Contest och DX-middagen 3Y0 Peter I -peditionen. Mera
information om evenemanget, kryssningens program och information om att
reservera resan hittar du på internet-addressen
http://www.qsl.net/ccf/meet10th.htm.

Julbocken i "tisdagstest"

Julbocken är igång med anropet OH9SCL på tisdagen den 7 december i
VHF-testet. Stationen finns i rutan KP26.

DX-tips

VP2MZM och VP2MDG Montserrat, fram till 29.11, 160-10m, CW och SSB.
Stationen deltar i CQ WW CW med anropet VP2MZM. QSL via K2DM.

VK9XG Julön, fram till 9.12, två stationer QRV, alla band. QSL via W0YG.

VP2ETL Anguilla, fram till 30.11, 160-10m, CW, SSB och RTTY. QSL via
DL2RUM. QRV är även VP2ENK. QSL via DJ8NK.

På kommande:

TN6X Kongo, 4.-12.12, 160-10m, CW. QSL via DJ6SI.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut tävlas CQ WW DX contests CW-del.
Nästa torsdag 2.12. är NAC 10 m och QRP ARCI Top band sprint.
Nästa veckoslut tävlas ARRL 160 m contest, SRAL:s grundtävling och TARA
RTTY Sprint. På självständighetsdagen 6.12 är Kuutosten kuudennen päivän
cup i tur.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses om en vecka söndagen den 5:e december klockan 15.00
finsk tid på 3720 kHz +-QRM från OH6A i Vasa.

Översättning: Hannes Öhman, OH6HZ
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ