Svensk bulletin 45/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0445
Kanslibulletin 45/04 4.12.2004

INNEHÅLL

Klubbarna meddelar
Silent key
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs på våren i Vasa
Julbocken i "tisdagstest"
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Kuutosten Cups loggadress
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Lylyn Viestivarikkos militärradioklubbs station OI3V deltar på
självständighetsdagen 6.12. i Kuutosten kuudennen päivän cup. Dessutom är
stationen QRV från och med klockan 12.00 på 80 meter SSB och möjligen
digimode på HF-banden.

Scoutkåren Kajaanin Korvenpojats radioamatörstation OH8AK är QRV på
självständighetsdagen från och med klockan 10.00 finsk tid. OH8AK har
klubbkväll klockan 18.00 varje tisdag vid kyrkan i Lehtikangas i Kajana.
Välkomna med.

Järvenpään Radioamatöörit ry., OH2AP, firar lillajul på torsdagen 9.12.
klockan 19. Platsen är klubbhusets nedre våning på Järvenpään
seurojentalo. Klubbens höstmötesrepresentanter berättar om höstmötet i
Riihimäki. Kaffe och jultårta.

Hyvinkään Radiokerho ry., OH2AU, ordnar en traditionell QRP-dag nästa
lördag 11.12. OH2AU/QRP är QRV på 3,5 MHz CW med några watt. Stationen är
QRV fyra timmar mellan 1100-1500 UTC. Som rapport önskas en verklig
rapport. Bland de som har kommit med i loggen utlottas tre
överaskningspris. 73, Hyvinkään Radiokerho ry, OH2AU/QRP.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet om Anja Huhtalas, OH5YL och SRAL:s
hedersmedlem Lennart Suominens, OH1NL, bortgång.

Vi hedrar Anjas och Lennarts minne med en stunds tystnad.

Konditionsutsikter

04.-05.12. mycket goda, F=110, A=10
06.-07.12. störningar, F=120, A=40
08.-09.12. dåliga, F=100 A=25
10.-15.12. mycket goda, F=95, A=8.

Bemärkelsedagar

75 år
12.12. Sivola Lauri, OH5QV
12.12. Alanen Heikki, OH2AYT

70 år
06.12. Peura Veikko, OH1NY

60 år
08.12. Björkstam Staffan, OH2BAW / OH1RR

50 år
08.12. Vanonen Marja-Sisko, OH2BLN
11.12. Hulkko Juha, OH8NC
11.12. Valtonen Harri, OH2LOS

Radiomatörförbundet och byråns personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs på våren i Vasa

Det ordnas kurser i radioteknikens grunder del 1 och 2 på Vaasan
Ammattikorkeakoulu under våren. Kurserna består av två timmars
undervisning i veckan från klockan 15.15. Båda kurserna omfattar en
studievecka. Examen är möjlig att utföra i April-Maj månad. På kurserna
gås Tiimissä Hamssiksi igenom. Mera information om tiderna ges efter
årsskiftet.

Julbocken i "tisdagstest"

Julbocken är igång med anropet OH9SCL på tisdagen den 7 december i
VHF-testet. Stationen finns i rutan KP26.

DX-tips

VU4 RBI och VU4NRO Andam, fram till 31.12, några band enligt
konditionerna, CW och SSB. QSL via VU2NRO.

VK9XG Julön, fram till 9.12, två stationer QRV, alla band. QSL via W0YG.

TN6X Kongo, fram till 12.12, 160-10 meter, CW. QSL via DJ6SI.

PY0S/PS7JN St. Peter och St. Paul Rocks, fram till 10.12. Operatören är
QRV på sin fritid. Som moden åtminstone RTTY. QSL via PS7JN.

VP2MNS, VP2MW, VP2MKK och VP2MQQ Montserrat, 160-6m. Operatörerna deltar
detta veckoslut i ARRL:s 160 meters tävling och nästa veckoslut i ARRL:s
10 meters tävling med anropet VP2MW. QSL till alla anrop via W8QID.

IOTA-tips

JR6TYH/JD1, OC-073, fram till 20.12, 20,15 och 10 meter. QSL via byrån.

På kommande:

3W2GAX, AS-130 och AS-128, 7.-28.12. QSL via JA7GAX.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut tävlas ARRL:s 160 meters contest, SRAL:s grundtävling och
TARA RTTY Sprint. På självständighetsdagen 6.12. är Kuutosten kuudennen
päivän cup i tur. Nästa tisdag 7.12. tävlas NAC VHF. Nästa veckoslut är
ARRL:s 10 meters contest och 11.-15.12. BCC Meteor Scatter Contest i tur.

Kuutosten Cups loggadress

Kuutosten kuudennen päivän cups elektroniska loggar kan skickas till
adressen 6cup ät oh6yf.com. Adress för papersloggarna är: Kuutosten Cup
2004, Finnish California Contest Club OH6Y, PL30, 64701 Teuva.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka söndagen den 12:e december klockan 15.00
finsk tid på 3720 kHz +- QRM från OH6A i Vasa.

Översättning: Hannes Öhman, OH6HZ
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ