Svensk bulletin 48/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0447S
Kanslibulletin 47/04 18.12.2004

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme
Radioamatörförbundets kansli under julveckan och mellandagarna
Silent key
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
Handikappkommitténs möte
Julbockens station QRV
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
International Naval Contest 18.-19.12.2004
Nästa bulletin
God jul och gott nytt år

Styrelsens frågetimme

Ordförande meddelar att radioamatörförbundets nästa frågetimme är den 5
februari 2005. Då har styrelsen samlats och 2004:s bokslut är klart, så
det är lättare att svara på alla frågor då.

Radioamatörförbundets kansli under julveckan och mellandagarna

Radioamatörförbundets kansli stänger dörrarna den 23 december klockan
14.00. På julafton är kansliet stängt. Under mellandagarna är kansliet
öppet enligt normal tidtabell, men på nyårsafton den 31 december är det
stängt.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Heikki Uhrman,
OH2CS och Seppo Helin, OH3SG lämnat oss. Vi hedrar deras minne med en kort
stunds tystnad.

Konditionsutsikter

18.-20.12. goda, F=90, A=10
21.-23.12. goda, F=95, A=15
24.-28.12. nöjaktiga, F=100, A=20
29.12.-02.01. mycket goda, F=95, A=8
03.-05.01. ganska goda, F=90, A=15
06.-08.01. goda, F=85, A=10

Bemärkelsedagar

75 år
26.12. Oka Jouko, OH5NO
27.12. Kiiski Veikko, OH5YB

70 år
23.12. Johansson Einar, OH2FK
23.12. Lahtinen Pekka, OH3JU
28.12. Tuovinen Timo, OH3TZ
29.12. Kottila Jouko, OH2QF

60 år
24.12. Moilanen Paavo, OH1NHX
24.12. Saarinen Seppo, OH3XS
26.12. Jalonen Rainer, OH8-9252
01.01. Korhonen Kari, OH1TW / OH5TS

50 år
18.12. Urpelainen Vesa, OH8VU
19.12. Kepanen Pekka, OH8LAX
22.12. Tessieri Enrique, OH2KMS / HK3KM
22.12. Anderssen Thomas, OH6NT / OH6-0135
22.12. Joki Reijo, OH3NJV
27.12. Sepponen Erkki, OH2HVX
08.01. Keto Pekka, OH6MIL

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar
jubilarerna.

Handikappkommitténs möte

Följande möte hålls tisdagen den 21 december klockan 12.00 i
radioamatörförbundets kansli. Alla som är intresserade av handiham ärenden
är välkomna.

Julbockens station QRV

Julbockens station är igång fram till söndag den 19 december. Banden är
160-2m och åtminstone alla vanliga modes används. Tomteteamet består av
åtminstone: OH9MDV, OH9VC, OH9RJ, OH9MM, OH2NWG, OH3BHL, OH2BH, N7NG samt
andra aktiva nior. Vem vet fast självaste julbocken skulle vara vid
mikrofonen.

DX-tips

VU4RBI och VU4NRO Andaman, fram till den 31 december, åtminstone 40, 20
och 15 m CW, SSB och digimodes.

YA7X Afganistan, fram till den 5 januari, alla HF-band, CW och SSB. QSL
via DL1JJI.

8J1ODA Japan, en specialstation som är igång fram till den 31 mars. QSL
via JA1BAB.

IOTA-tips

FO/F6COW, FO/F6EPY och FO/F6GNZ, OC-027, fram till den 23 december, 80-10
m samt en del aktivitet på
160 meter. Mest CW och SSB, men även PSK31, RTTY och SSTV.

JR6TYH/JD1, OC-073, fram till den 20 december, 20, 15 och 10 m. QSL via
byrå.

På kommande:

CW5R, SA-039, den 5-11 januari, alla band och modes. QSL-manager meddelas
senare.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Foneralli, Russian 160 m Contest, OK DX RTTY,
Croatian CW Contest, Stew Perry Top Band Distance och International Naval
Contest.
Nästa tisdag, den 21 december står NAC SHF i tur.
Den 26 december tävlas NORAs Jultävling, RAEM och XMAS Contest 2m, 70cm
och 23cm.
Tisdagen den 28 december tävlas NAC 6m och NAC Giga.
Första veckoslutet i januari tävlas SARTG New Year Contest, AGCW-DL Happy
New Year Contest och SRAL:s grundtävling.
Tisdagen den 4 januari tävlas NAC VHF, och torsdagen den 6 januari NAC
10m.
Det andra veckoslutet i januari tävlas ARRL RTTY Roundup, EU CW 160 m
Contest, Midwinter Contest och NRAU-Baltic Contest.

International Naval Contest 18.-19.12.2004

International Naval Contest tävlas 18-19 december från klockan
18.00-18.00. Reglerna finns även på internetadressen: www.marinefunker.de.
Loggar skall skickas före den 1 februari till Romanian Marine Amateur
Radio Club, P.O. Box 49, R-6100 Braila-1, Romania. OH1AJ finns med i
tävlingen för att försvara förra årets seger. Kom och ge poäng!

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses om tre veckor, söndagen den 9 januari klockan 1500
finsk tid från OH6A i Vasa på 3720kHz +- QRM.

God jul och gott nytt år

Finlands radioamatörförbund, kansliets personal samt bulletinens
översättare och läsare önskar alla god jul och gott nytt år.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ