Svensk bulletin 02/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0502S
kanslibulletin 2/05 15.1.2005

INNEHÅLL
Sommarläger 2005
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Ii
Ham Finland ry:s CW-stipendie 2004
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Sommarläger 2005

Traditionsenligt ordnas sommarlägret i år i Räyskälä, eftersom året slutar
på en femma. Lägret hålls den 21-24 Juli 2005. Det traditionella
skogslägret i Räyskälä bjuder på frisk natur och field day-upplevelser.

Här är ett preliminärt program:

Under öppningsdagen, den 21 juli öppnas lägret ca 15.00. På plats finns
även lopptorg. En tävling med field day tema börjar. I programhallen kan
man umgås och fira kväll tillsammans.

Under temadagen, den 22 juli hålls mindre forum för olika inriktningar
inom hobbyn. Under dagens lopp ordnas även färder till olika ställen i
området, t.ex. Marskens stuga och Puuhamaa. Som avslutning på dagen är det
ungänge i programhallen.

Under den stora lägerdagen den 23 juli hålls de publikrikaste forumen
(VHF, Contest, DX osv). Då ordnas även styrelsens frågetimme och
eventuellt även ett föredrag av en "gästande stjärna" samt Förbundets
vårmöte. På kvällen samlas alla till umgänge.

Under avfärdsdagen den 24 juli stängs lägret ungefär vid middagstid. Även
lägertävlingens priser utdelas.

På lägret finns väldigt begränsat med inomhusövernattningsmöjligheter. I
terrängen finns det mer, och där skall man klara sig på egen hand, det
finns väldigt få eluttag. På området finns fält-WC:n och tvättvatten.

Morgonmål bjuda på fredag, lördag och söndag. Även lunch varje dag samt
eventuellt kvällsmål i samband med kvällsprogrammet. Vid ledningens gård
finns det ett soldathem som är öppet dagligen. Dricksvatten kan hämtas
från vattenposten i köksområdet.

I vårens nummer av tidningen Radioamatööri berättas det mer om lägret.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, besköker ledningscentralen i
Mustankallion tunneli inkommande måndag, den 17 januari. Uppsamling sker
vid tunnelns öppning klockan 1800. Klubben är stängd denna måndag.
Noggrannare information av Pena, OH3TY. Välkomna med!

Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry., OH7ABE, fyller 10 år den 18 januari 2005.
10-årsfirandet hålls för klubbens nuvarande och före detta medlemmar i
Hyvärilän matkailukeskus strandbastu i Nurmes den 22 januari 2005 klockan
17.00. Anmälningar görs till marko.piironen@oyk.fi eller 044 286 2210.
Bastu och öppnaspis-rummet är bokat. Något smått att äta finns för en
liten summa pengar. Välkomna!

Laivaston Radioamatöörit ry:n, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga
styrelsemöte på klubben tisdagen den 1 februari klockan 18.30, adressen är
Puosuntie 2, Åbo. Årsmötessaker behandlas. Kaffe och bullar finns.
Välkomna.

OH8R informerar - ett nytt anrop i bruk

OH8R har aktiverats 1.1.2005. För att klubben skall bli mera känd kommer
anropet att vara i bruk hela 2005, operatören byts varje månad. Den 30
december lottas en slutstegsmodul ut mellan dem som hållit kontakt med
OH8R med alla 12 operatörer. Mera information fås av januari månads
operatör Aarre OH8PI eller OH8MT.

Bemärkelsedagar

80 år
21.01. Risto Kiviluoto, OH2SU / SM5HMZ

75 år
16.01. Unto Kiiskinen, OH2WP
24.01. Jaakko Oksanen, OH5NR / OH4NG / EA7HDW

70 år
18.01. Pauli Kojo, OH5NIJ

60 år
21.01. Kai Tormo, OH4JTS

50 år
18.01. Heikki Luoma, OH2BYE
20.01. Ilkka Rinne, OH2BMR
22.01. Jarmo Pyysalo, OH2BIH
24.10. Mauri Leppälä, OH2BYS / OH4NL / OH0NL

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar
jubilarerna.

Radioamatörkurs i Ii

Radioamatörkursen Ii 3 börjar i klubbens utrymmen i Kumppanuuskolo i
Rantakestilä i Ii söndagen den 6 februari klockan 13.00. Mer information
från Heikki per telefon 050 470 3818.

Ham Finland ry:s CW-stipendie 2004

Ham Finland ry har utsett den person som får CW-stipendiet år 2004.
Stipendiet delas ut för att utveckla och uppmuntra radioamatörer att
studera morse, speciellt bland unga och nya OH-radioamatörer. Som grund
för stipendiet är en aktiv verksamhet för att studera, undervisa eller
annat som hör till telegraferande under år 2004.

Han Finland ry has fattat beslutet att utdela CW-stipendiet får år 2004 åt
Leo Pajuvirta, OH1FJ.

Leo har aktivt uppmuntrat och genom exempel stött nya CW-operatörer på
bandet och med hans handledning har flertalet nybörjare fått den
handledning och uppmuntran som behövs för att lära sig cw. Leo har visat
traditionell kommunikationskunskap åt andra radioamatörer.

Ham Finland ry kommer även att utdela ett stipendium för år 2005.
Sökkriterierna för stipendiet presenteras senare i år.

DX-tips

J20FH Djibouti, under ett par månader, 80-10 m, CW och SSB. Operatörer är
aktiv på sin fritid. QSL via F5PRU.

W3TEF/P4 och P49T Aruba, fram till den 20 januari, 160-6 m, CW och SSB.
QSL via W3TEF och W3BTX.

3G0YP och 3G0YM Påsköarna, fram till den 18 januari. 3G0YP kör på CW och
följande digimodes: RTTY, SSTV och PSK. 3G0YM kör SSB. QSL via LA6EIA.

VK0MT Macquarie-ön, fram till den 31 mars. Operatören är aktiv under sin
fritid. QSL via JE1LET.

3Y0X Peter I-ön, fram till den 10 februari, 160-10 m, CW, SSB och
digimodes. QSL via K4YL.

På kommande:

VP5/KZ3AB Turks och Caicos, den 17-22 januari, 20, 15 och 10 m, SSB. QSL
via WA3EOP.

VP8DIF South Georgia, den 18 januari - 18 februari. HF-banden, nära
IOTA-frekvenserna. Operatören är aktiv under sin fritid. QSL via DB3LSP.

XV2G, AS-130, den 16-23 januari, 40, 20, 15 och 10 m, CW. QSL via JA7GAX.

3D2, OC-060, den 27 januari - ungefär 21 februari, 160-10 m, CW, SSB och
RTTY. Två stationer är igång. Operatörerna deltar även i CQWW 160 meter
contest och ARRL DX CW-contest.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas HA DX Contest
Nästa tisdag, den 18 januari tävlas NAC SHF.
Nästa veckoslut tävlas BARTG Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 23 januari
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ