Svensk bulletin 03/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0503
Kanslibulletin 3/05 22.1.2005

INNEHÅLL

Sommarläger 2005
Föredragshållare till lägret
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
De nya och gamla amatörernas träff 23.1
Radioamatörkursi i Ii
SYLRA:s möte
Den internationella radioamatördagen
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Sommarläger 2005

Traditionsenligt ordnas sommarlägret i år i Räyskälä, eftersom året slutar
på en femma. Lägret hålls den 21-24 Juli 2005. Det traditionella
skogslägret i Räyskälä bjuder på frisk natur och field day-upplevelser.

Här är ett preliminärt program:

Under öppningsdagen, den 21 juli öppnas lägret ca 15.00. På plats finns
även lopptorg. En tävling med field day tema börjar. I programhallen kan
man umgås och fira kväll tillsammans.

Under temadagen, den 22 juli hålls mindre forum för olika inriktningar
inom hobbyn. Under dagens lopp ordnas även färder till olika ställen i
området, t.ex. Marskens stuga och Puuhamaa. Som avslutning på dagen är det
ungänge i programhallen.

Under den stora lägerdagen den 23 juli hålls de publikrikaste forumen
(VHF, Contest, DX osv). Då ordnas även styrelsens frågetimme och
eventuellt även ett föredrag av en "gästande stjärna" samt Förbundets
vårmöte. På kvällen samlas alla till umgänge.

Under avfärdsdagen den 24 juli stängs lägret ungefär vid middagstid. Även
lägertävlingens priser utdelas.

På lägret finns väldigt begränsat med inomhusövernattningsmöjligheter. I
terrängen finns det mer, och där skall man klara sig på egen hand, det
finns väldigt få eluttag. På området finns fält-WC:n och tvättvatten.

Morgonmål bjuda på fredag, lördag och söndag. Även lunch varje dag samt
eventuellt kvällsmål i samband med kvällsprogrammet. Vid ledningens gård
finns det ett soldathem som är öppet dagligen. Dricksvatten kan hämtas
från vattenposten i köksområdet.

I vårens nummer av tidningen Radioamatööri berättas det mer om lägret.

Föredragshållare till lägret

Sommarlägrets ordnare Riihimäen Kolmoset, OH3AD, är intresserad av alla
sorters förslag av program. Skulle du komma och hålla ett föreläsning om
någonting som intresserar radioamatörer? Skulle du vilja se nån form av
spektakel ta plats på lägret eller höra en föreläsning om något speciellt
tema? Ta kontakt med lägrets programansvarige Marko, OH2LRD eller
lägerchef Jokke, OH3MUS och tipsa! e-mail oh2lrd ät sral.fi eller telefon
040 587 2531

Klubbarna meddelar

Laivaston Radioamatöörit ry:n, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga
styrelsemöte på klubben tisdagen den 1 februari klockan 18.30, adressen är
Puosuntie 2, Åbo. Årsmötessaker behandlas. Kaffe och bullar finns.
Välkomna.

Viitasaaren Radioamatöörit ry:s, OH6AAD:s stadgenliga årsmöte hålls i
klubutrymmena på ungdomslokalen i Viitasaari lördagen den 5.2.2005 klockan
11.00.

På mötet behandlas de stadgeenliga sakerna och andra saker som möjligtvis
kommer upp. Dessutom behandlas en ändring av stadgarna angående övergång
till två årsmöten per år.

Inbjudan och mötets agenda är i sin helhet läsbara på klubbens
internetsidor på addressen http://www.sral.fi/oh6aad.

Viitasaaren Radiokerho ry:s styrelse.

Lahden Radioamatöörikerho ry:s stadgeenliga årsmöte hålls på klubben
21.2.2005 klockan 18.30. På mötet behandlas bland annat årets 2004
verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas uttalande och andra punkter
nämda i klubbens medlemstidning 1/05. Klubben bjuder på kaffe. Välkomna!

Bemärkelsedagar

75 år
24.01. Jaakko Oksanen, OH5NR / OH4NG / EA7HDW

70 år
27.01. Asko Perho, OH1SJ

60 år
27.10 Kalle Senvall, OH1LR
31.01. Kaarlo Lundberg, OH2KWR

50 år
22.01. Jarmo Pyysalo, OH2BIH
24.01. Mauri Leppälä, OH2BYS / OH4NL / OH0NL
31.01. Jukka Kallio, OH2JY

Finlands radioamatörförbund och klubbens personal lyckönskar jubilarerna.

De nya och gamla amatörernas träff 23.1

Leo, OH1FJ, ordnar ett möte på 80 meter av önskan från nya amatörer.
Samtidigt aktiveras 80 meters bandet.

I dag 23.1 körs SSB klockan 9.00-13.00 finsk tid, CW klockan 13.00-17.00
finsk tid. Håll din hastighet låg, såna som först håller på och lär sig
telegrafi kan vara med eller bara lyssna.

Välkommen på bandet.

* Radioamatörkurs i Ii.

Radioamatörkursen Ii 3 börjar i klubbens utrymmen på Kumppanuuskolo i Iis
Rantakestilä på söndagen den 6.2.2005 klockan 13.00. Mera information:
050 470 3818 Heikki.

SYLRA:s möte

SYLRA alltså Scandinavian Young Ladies Radio Amateurs håller ett möte i
Reykjavik på Island 12.-15.6. Alla YL-amatörer och amatörer med YL-anda är
inbjudna. Man behöver inte vara SYLRA:s medlem men föreningen har ingen
medlemsavgift så det lönar sig att ansluta sig.

Anmälning före 15. februari 2005 per e-mail till Vala, TF3VD, tf3vd ät
centrum.is. Var god och skicka e-mail till Vala, TF3VD så fort som möjligt
och berätta om din resplan. De hjälper arrangörerna med planeringen!
Samtidigt kan du fråga om mera information.

Det lönar sig att ha bråttom med att boka inkvartering innan hotellen är
fulla. Mera information fås på SYLRA:s sidor.

Preliminärt program:

12.6. Anländande till Island. Styrelsens möte.
13.6. Presentationsmöte. Rundfärd.
14.6. Högtidligt möte, grupparbeten. Gala-kvällsmåltid, avslutning av det
officiella programmet.
15.6. Hemfärd eller självständigt bekantande med island.

Mötets officiella språk är engelska. En radioamatörstation finns till
förfogande.

Deltagarna ansvarar själv för flygningar och hotellreserveringar.

Mera information på internet-adressen http://qsl.net/sylra.

Internationell radioamatördag

Måndagen 18.4.2005 hålls åter ett internationellt radioamatörmöte. Dagen
innan firas det internationella radioamtörförbundet IARU:s grundande. IARU
grundades i Paris 18:e april 1925. Föreningen har över 150 nationella
radioamatörförbund som sina medlemmar.

I år är internationella radioamatördagens tema "Radioamatörerna utvidgar
trådlösa kommunikationens värld". Den internationella radioamatördagen är
en bra möjlighet för klubbarna och varför inte även enstaka amatörer att
göra hobbyn känd.

DX-tips

ST2PN Sudan, åtminstone 20, 17, 15 och 10 meter, SSB och en del PSK31.
Kommer även snart i gång på RTTY. QSL via PA7FM.

VP8DIF, South Georgia, fram till 18.2. HF-band, nära IOTA-frekvenserna.
Operatören kör på sin fritid. QSL via DB3LSP.

På kommande:

3Y0X Peter I-ön. Peditionen skulle vara QRV från och med 20.1. Det
fördröjdes doch med ungefär två och en halv eller tre veckor. Banden är
160-10 meter, CW, SSB och digimode. QSL via K4YL.

VP2/W3HQ British Virgin Islands, 26.1-5.2., CW, 160, 80, 40, 30, 20 och 15
meter men koncentrerar sig på 160 och 80 meter. Kör även CQ 160 meter
nästa vecka. QSL via VK4AAR.

OH0Z är QRV på CQ 160 meter CW 29.-30.1. Operatörerna är OH1JT, OH3WW,
OH5DX och OH6EI. OH-QSO:n önskas!

IOTA-tips

DL2VFR och DL2SWW, EU-098, fram till 23.1, Alla HF-band, CW och SSB. QSL
på hemanrop.

KP2/G4RCG och KP2/KI7VR, NA-106, fram till 6.2. QSL på båda anropen via
G4OOC. G4RCG är även med på CQ 16 meter med anropet KP2ZZ.

XV2G/C, AS-130, fram till 23.1, 40, 20, 15 och 10 meter, CW. QSL via
JA7GAX.

På kommande:

3D2, OC-060, 27.1- ungefär 21.2, 160-10 meter, CW, SSB och RTTY. QRV är
två stationer. Operatörerna deltar även i CQ WW 160 meter CW och ARRL DX
CW-tävlingarna.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut tävlas BARTG Sprint.
Tisdagen 25.1. är NAC giga i tur.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW 160 m DX Contest, REF Contest, UK RTTY
Contest och UBA Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en väcka söndagen den 30:e januari från OH6A i
Vasa på 3720 kHz +-QRM klockan 15.00 finsk tid.

Översättning: Hannes Öhman, OH6HZ
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ