Svensk bulletin 04/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0504S
Kanslibulletin 4/05 29.1.2005

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 5.2.2005
Föredrag till lägret
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Ii
SYLRA:s möte
Internationell radioamatördag
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 5.2.2005

Inkommande lördag, den 5 februari hålls styrelsens frågetimme. Frågetimmen
börjar klockan 14.00 finsk tid och slutar klockan 15.00. Frekvensen är den
gamla bekanta, dvs 3685 kHz.

Styrelsetimmen hålls den första lördagen varje månad, såvida den eller
fredagen är en helgdag. I början av frågetimmen anmäler sig alla
närvarande styrelsemedlemmar och efter det kan man ställa frågor åt dem.
Frågor kan även ställas på förhand till förbundets kansli, ordföranden
eller styrelsemedlemmen.

På internet finns ett forum för frågetimmen, där man kan ställa frågor.
Frågorna skickas via e-post till kyselytunti ät sral.fi. Frågorna och svaren
publiceras på forumet senast efter följande styrelsemöte. Ifall det finns
tid över på bandet, behandlas även dessa frågor på frågetimmen.

Föredrag till lägret

Riihimäen Kolmoset, OH3AD, som Organiserar sommarlägret i Räyskälä är
intresserade av att få programförslag. Lägret hålls den 21-24 juli 2005.
Är du är intresserad av att hålla ett föredrag som intresserar
radioamatörer? Skulle vi vilja verkställa något spektakel eller höra ett
föredrag om någonting? Tag i så fall kontakt med Marko, OH2LRD som är
programansvarig eller lägerledaren Jokke, OH3MUS och föreslå ett ämne!
E-post oh2lrd ät sral.fi eller telefon 040 587 2531.

Klubbarna meddelar

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga styrelsemöte
på klubben tisdagen den 1 februari klockan 18.30, adressen är Puosuntie 2,
Åbo. Årsmötesärenden behandlas. Kaffe och bullar finns. Välkomna.

Viitasaaren Radioamatöörit ry, OH6AAD håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena i ungdomslokalen i Viitasaari lördagen den 5 februari 2005
klockan 11.00. På mötet behandlas de stadgeenliga sakerna och andra saker
som möjligtvis kommer upp. Dessutom behandlas en ändring av stadgarna
angående övergång till två årsmöten per år. Inbjudan och mötets agenda
finns i sin helhet på klubbens webbsidor: http://www.sral.fi/oh6aad.
Kaffeservering. Välkomna. Styrelsen för Viitasaaren Radiokerho ry.

Iisalmen Radiokerho, OH7AI håller sitt stadgeenliga årsmöte den 6 februari
2005 klockan 14.00 på klubben. Välkomna.

Jokilaakson radiokerho ry, OH6NPQ/OH6D håller sitt stadgeenliga årsmöte
den 12 februari 2005 klockan 13.00 i klubbutrymmena, Korventie 1 42300
Jämsänkoski. Välkomna.

Bemärkelsedagar

75 år
01.02. Tauno Väisänen, OH7ON
05.02. Toivo Heino, OH6SF

60 år
31.01. Kaarlo Lundberg, OH2KWR
03.02. Olavi Uotila, OH2DW
06.02. Raimo Niemelä, OH2BWB
07.02. Seppo Mujunen, OH7XS

50 år
31.01. Jukka Kallio, OH1JY
03.02. Heikki Rummukainen, OH2AUC

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar
jubilarerna.

Radioamatörkurs i Ii

Radioamatörkursen Ii 3 börjar söndagen den 6 februari 2005 klockan 13.00 i
klubbutrymmena i Kumppanuuskolo som finns i Rantakestilä i Ii. Mer
information fås av Heikki per telefon: 050 470 3818

SYLRA:s möte
SYLRA alltså Scandinavian Young Ladies Radio Amateurs håller ett möte i
Reykjavik på Island den 12ä-15 juni. Alla YL-amatörer och amatörer med
YL-anda är inbjudna. Man behöver inte vara medlem i SYLRA men föreningen
har ingen medlemsavgift så det lönar sig att ansluta sig. Anmälning före
den 15 februari 2005 per e-post till Vala, TF3VD, tf3vd ät centrum.is. Var
god och skicka e-post till Vala, TF3VD så fort som möjligt och berätta om
din resplan. De hjälper arrangörerna med planeringen! Samtidigt kan du
fråga om mera information. Det lönar sig att ha bråttom med att boka
inkvartering innan hotellen är fullbokade.

Preliminärt program:
12.6. Anländande till Island. Styrelsens möte.
13.6. Presentationsmöte. Rundfärd.
14.6. Högtidligt möte, grupparbeten. Gala-kvällsmåltid, avslutning av det
officiella programmet.
15.6. Hemfärd eller bekantande med Island på egen hand.

Mötets officiella språk är engelska. En radioamatörstation finns till
förfogande. Deltagarna ansvarar själv för flygningar och
hotellreserveringar. Mera information på webbsidorna http://qsl.net/sylra.

Internationell radioamatördag

Måndagen den 18 april 2005 hålls åter ett internationellt radioamatörmöte.
Den dagen firas grundandet av det internationella radioamtörförbundet
IARU. IARU grundades i Paris 18:e april 1925. Föreningen har över 150
nationella radioamatörförbund som medlemmar.

I år är den internationella radioamatördagens tema "Radioamatörerna
utvidgar den trådlösa kommunikationens värld". Den internationella
radioamatördagen är en bra möjlighet för klubbarna och varför inte även
enstaka amatörer att göra hobbyn känd.

DX-tips

VP8DIF South Georgia, fram till den 18 februari, HF-banden, nära
IOTA-frekvenser. Operation sker under fritiden. QSL via DB3LSP.

OH0Z är igång detta veckoslut i CQ WW 160 meter CW tävlingen. Operatörerna
är OH1JT, OH3WW, OH5DX och OH6EI. OH-qso:n önskas!

3D2RE/R, Rotuma, fram till den 22 februari, 160-10 m, CW, SSB och RTTY.
Stationen deltar i CQ WW 160 meter och ARRL DX CW. QSL via HA8IB.

C56C Gambia, fram till den 10 februari, alla HF-band, CW. QSL via G3SWH.

DX0K Spratly Islands, eventuellt igång fram till slutet på april. Alla
HF-band, mestadels CW och SSB, men även RTTY och SSTV. QSL via 4F2KWT.

TO0O Martinique, fram till den 13 februari, stationen deltar detta
veckoslut i CQ WW 160 meter i klassen Single op/High power. QSL via KC0W.

På kommande:

6O0G ja 6O0CW Somalia, den 3-17 februari, 160-6 m CW och SSB samt RTTY
80-10 m. QSL-kort till 6O0G direkt via IK2GNW. Korten till 6O0CW direkt
via I2YSB.

AH6NF/KH5 Palmyra och Jarvis, den 3-18 februari, 40-10 m, SSB och
eventuellt PSK. QSL via AH6NF.

3Y0X Peter I. Om allt går bra åker operatörerna till ön den 10 februari
och färden tar 6-7 dagar enligt planerna. 160-10 m CW, SSB, digitala
modes. QSL via K4YL.

IOTA-tips

YE0X, OC-021, är igång detta veckoslut i CQ WW 160 meter. QSL via byrån.

KP2/G4RCG och KP2/KI7VR, NA-106, fram till den 6 februari. Deltar detta
veckoslut i CQ WW 160 meter med anropet KP2ZZ. QSL för alla anrop via
G4OOC.

På kommande:

IF9/IT9MRM, EU-054, igång 1 februari klockan 0700-1600 UTC, 40, 20 och 15
m, SSB. QSL via IT9MRM.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas eller har tävlats CQ WW 160 m DX Contest, REF
Contest, UK RTTY Contest och UBA Contest.
Nästa tisdag, den 1 februari står NAC VHF i tur, och på torsdagen den 3
februari NAC 10 m.
Nästa veckoslut tävlas YLI SSB Contest och SRALs grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 6 februari
klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ