Svensk bulletin 06/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0506S
Kanslibulletin 6/05 12.2.2005

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Klubbarnas årsmöten
Silent key
En träff för nya och gamla amatörer 13.2
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Villmanstand
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Kakkosten Kerho, OH2AA, firar sitt 75 års jubileum den 9 april 2005
klockan 14.00 i lunchrestaurang Heseva som finns i Käpylä. Adressen är
Pellervontie 39 D, 00610 HELSINGFORS. Anmälningar fram till den 23 mars.
Anmälningsintruktioner publiceras i marsnumret av tidningen Radioamatööri,
samt på klubbens webbsidor: http://www.kolumbus.fi/hextek/oh2aa/. Frågor
endera via e-post till oh2axv & iki.fi eller per telefon 040 040 4121.

Klubbarnas årsmöten

Laaksojen Radioamatöörit ry, OH8AAU, håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena i Nivala på tisdagen den 15 februari 2005 klockan 19.00
Välkomna! Styrelsen

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt årsmöte i klubbutrymmena i
Viasvesi på onsdagen den 16 februari 2005 klockan 19.00. Stadgeenliga
ärenden behandlas. Kaffe med dopp finns. Välkomna! Styrelsen

Kouvolan Radiokerho ry, OH5AG, håller sitt stadgeenliga årsmöte i Estera
Oy Computecs utrymmen söndagen den 20 februari 2005 klockan 13.00. Mötes
platsen finns på adressen Juholankatu 8, Kouvola. Kaffeservering.
Välkomna! Styrelsen

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena den 21 februari 2005 klockan 18.30. I mötet behandlas bl.a.
verksamheten och boksluten för år 2004 samt andra ärenden som nämnts i
mötesinbjudning 1/05. Klubben bjuder på kaffe. Välkomna!

Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte i Mäntylä
ungdomsgård i Uleåborg tisdagen den 22 februari 2005 klockan 18.00.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna! Styrelsen

Kemin yhdeksiköt ry, OH9AA, håller sitt årsmöte i klubbutrymmet tisdagen
den 22 februari 2005 klockan 18.30. Klubben finns på adressen
Keskuspuistokatu 21, Kemi. Välkomna!

Järvenpään Radioamatöörit, OH2AP, håller sitt stadgeenliga årsmöte
torsdagen den 24 februari 2005 klockan 19.00 i nedre våningen i Järvenpään
Seurojentalo. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.
Alla med för att fatta gemensamma beslut.

Nordea Radio Amateurs ry, OH2UBF, håller sitt årsmöte torsdagen den 24
februari 2005 klockan 16.30 i Kilo, förhandlingsrum B1/B 2523. Anmäl dig
till Teuvo för servering och för att slippa in. Teuvo nås på 050 568 8088.
Välkomna!

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena på torsdagen den 24 februari 2005 klockan 18.30. Adressen
är Stålarmsgatan 3. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering.
Välkomna!

Lohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB, håller sitt årsmöte i klubbutrymmena i
det gamla polishuset den 25 februari 2005 klockan 18.00. Stadgeenliga
ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna!

Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB, håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena den 27 februari 2005 klockan 13.00. Adressen är
Tonttulankatu 20, Joensuu. Välkomna!

Valkeakosken Radioamatöörit ry, OH3AB, håller sitt årsmöte i
klubbutrymmena den 27 februari 2005 klockan 13.00. Adressen är Valtakatu
20, Valkeakoski. Välkomna!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Karl Jan Govienius,
PH3PV lämnat oss. Vi hedrar Karl Jans minne med en stunds tystnad.

En träff mellan nya och gamla radioamatörer den 13.2

Leo, OH1FJ, ordnar utifrån nya amatörers önskemål en träff mellan nya och
gamla amatörer på 80m. Samtidigt aktiveras 80 meter.

Idag söndag har SSB delen utförts klockan 9-13 finsk tid. CW delen följer
13-17. Håll hastigheten så långsam att även de som övar sig hänger med.

Välkomna till bandet.

Bemärkelsedagar

70 år
13.02. Holger Lassfolk, OH6ZF

60 år
12.02. Keijo Matikainen, OH7-2034
16.02. Matti Hannila, OH1-5165
17.02. Roland Danielsson, OH0AZX

50 år
13.02. Mikael Holmström, OH2KPE
20.02. Tarmo Väisänen, OH6LZD

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs i Villmanstrand

Saimaan Viitoset ry, OH5AB, ordnas en kurs för att få elementärklassens
rättigheter på universitetet i Villmanstrand. Kurskvällarna hålls på
onsdagar klockan 18.00. Första kvällen var denna vecka, men fler rymms
ännu med. Noggrannare information om kursen fås per e-post: oh5xo & sral.fi
eller oh5nz & sral.fi.

DX-tips

P4, Aruba. Miika, OH2BAD är igång fram till den 18 februari med anropet
P40MH. Alla band, CW och SSB.

OH0Z är igång i CQ WPX RTTY-tävlingen detta veckoslut. Operatörerna är
OH2NAK, OH3BHL, OH6GAZ, OH6HZH, OH6JHU och OH9MM. OH-QSO:n är välkomna.

Janne, OH3DD / OH5NKD är igång från Angola med anropet D2DX. På högre band
även digitala modes. Janne nås per e-post: janne.hatakka & felm.org ifall
någon önskar få en sched. QSL info via qrz.com. Om allt går bra kommer
Janne att vara i Angola åtminstone till år 2007, så det finns tid att få
QSO:n.

ZK2ML Niue, igång ett par månader. Stationen deltar i både CW och SSB
delen i ARRL DX-contest samt CQ WPX SSB.

AH6NF/KH5 Palmyra och Jarvis, fram till den 18 februari, 40-10 m, SSB och
eventuellt PSK. QSL via AH6NF.

IOTA-tips

CE8A, en ny ögrupp, som inte ännu har något IOTA-nummer. Fram till den 15
februari, 80-10 m, CW och SSB. Två stationer är igång. QSL via CE6NE.

3Y2SNA, AN-016, fram till den 15 februari, 20 och 17 m, SSB. Opererar
under fritid. QSL via byrå.

9Y4/YL2KL, 9Y4/YL2LY och 9Y4/YL2GM, SA-009, fram till den 24 februari,
alla band, CW, SSB och RTTY. Operatörerna deltar i CQ RTTY WPX detta
veckoslut och i ARRL DX Contest nästa veckoslut. QSL till hemanrop.

C6AMM och C6AWW, NA-001, fram till den 26 februari, 40-6 m, CW och SSB.
QSL för båda anropen via K1CN.

PJ7/ND5S och PJ7/KF5LG, NA-105, 26.2. saakka, 160-10 m, CW, SSB ja RTTY.
En operatör deltar detta veckoslut i CQ WPX RTTY och nästa veckoslut i
ARRL DX Contest.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQWW RTTY WPX Contest och RSGB 1,8 MHz Contest.
Nästa tisdag, den 15 februari, tävlas NAC SHF.
Nästa veckoslut tävlas ARRL DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen den 20
februari på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ