Svensk bulletin 07/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0507
Kanslibulletin 7/05 19.2.2005

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Klubbarnas årsmöten
Silent key
Bemärkelsedagar
RATS teknikdag
Möte för unga
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, firar 50-årsfest lördagen 2.4.2005 från
och med klockan 18.00 i restaurang Teini på uudenmaankatu 1. Kom med och
fira i radioamatöranda tillsammans med radioamatörer. Vi memorerar det
gamla och bygger framtiden. Reserveringar till Birgitta, OH1LDV, tel. 0400
112 125 eller e-mail: oh1ldv ät sral.fi

Kakkosten Kerho, OH2AA, firar sitt 75 års jubileum den 9 april 2005
klockan 14.00 i lunchrestaurang Heseva som finns i Käpylä. Adressen är
Pellervontie 39 D, 00610 HELSINGFORS. Anmälningar fram till den 23 mars.
Anmälningsintruktioner publiceras i marsnumret av tidningen Radioamatööri,
samt på klubbens webbsidor: http://www.kolumbus.fi/hextek/oh2aa/. Frågor
endera via e-post till oh2axv & iki.fi eller per telefon 040 040 4121.

Klubbarnas årsmöten

Kouvolan Radiokerho ry, OH5AG, håller sitt stadgeenliga årsmöte i Estera
Oy Computecs utrymmen söndagen den 20 februari 2005 klockan 13.00. Mötes
platsen finns på adressen Juholankatu 8, Kouvola. Kaffeservering.
Välkomna! Styrelsen

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena den 21 februari 2005 klockan 18.30. I mötet behandlas bl.a.
verksamheten och boksluten för år 2004 samt andra ärenden som nämnts i
mötesinbjudan 1/05. Klubben bjuder på kaffe. Välkomna!

Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte i Mäntylä
ungdomsgård i Uleåborg tisdagen den 22 februari 2005 klockan 18.00.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna! Styrelsen

Kemin yhdeksiköt ry, OH9AA, håller sitt årsmöte i klubbutrymmet tisdagen
den 22 februari 2005 klockan 18.30. Klubben finns på adressen
Keskuspuistokatu 21, Kemi. Välkomna!

Järvenpään Radioamatöörit, OH2AP, håller sitt stadgeenliga årsmöte
torsdagen den 24 februari 2005 klockan 19.00 i nedre våningen i Järvenpään
Seurojentalo. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.
Alla med för att fatta gemensamma beslut.

Nordea Radio Amateurs ry, OH2UBF, håller sitt årsmöte torsdagen den 24
februari 2005 klockan 16.30 i Kilo, förhandlingsrum B1/B 2523. Anmäl dig
till Teuvo för servering och för att slippa in. Teuvo nås på 050 568 8088.
Välkomna!

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena på torsdagen den 24 februari 2005 klockan 18.30. Adressen
är Stålarmsgatan 3. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering.
Välkomna!

Lohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB, håller sitt årsmöte i klubbutrymmena i
det gamla polishuset den 25 februari 2005 klockan 18.00. Stadgeenliga
ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna!

Keski-Suomen radioamatöörit ry, OH6AD, håller sitt stadgeenliga årsmöte
söndagen den 27.2.2005 klockan 14.00. Mötesplats klubbens klubbrum i
Jyväskylä. Kaffe. Välkomna.

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry, OH6AH, håller sitt stadgeenliga
årsmöte på klubbhuset på adressen Metsontaival 19 söndagen den 27.2.2005
klockan 14.00. Kaffeservering. Välkomna och göra beslut i klubbens saker!

Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB, håller stadgeenligt årsmöte
27.2.2005 klockan 13.00 i klubbutrymmena. Adressen är tonttulankatu 20,
Joensuu. Välkomna.

Valkeakosken Radioamatöörit ry, OH3AB, håller sitt årsmöte i
klubbutrymmena 27.2.2005 klockan 13.00 finsk tid. Adressen är valtakatu
20, Valkeakoski. Välkomna.

Nelosten Kerho ry, OH4AA som håller hus i Heinola håller årsmöte 28.2.2005
klockan 19.00. Platsen är på klubben, dvs. Maaherrankatu 17, Heinola.
Välkomna.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet om våra amatörbröder Juhani Mynttinens, OH4QX,
Pentti Mäntyläs, OH6QM och Raimo Ahteenmäkis, OH8LC, bortgång.

Vi hedrar Juhanis, Penttis och Raimos minne med en stunds tystnad.

Bemärkelsedagar

80 år
22.02. Claus Henrichs, OH1PC

75 år
28.02. Jaakko Heikkinen, OH1OO

70 år
24.02. Ragny Mutka, OH6LRL, / OH0LRL
24.02. Matti keskiaho, OH8PE
28.02. Jukka kivirauma, OH1TL

60 år
22.02. Ulf Holmberg, OH2LQS
22.02. Jarmo Jussila, OH1GPR / OH1-9329
24.02. Antti Mäkinen, OH1-9327
24.02. Matti Riikonen, OH3MZE
28.02. Touko Kapanen, OH6RM

50 år
20.02. Tarmo Väisänen, OH6LZD
22.02. Ari Ikonen, OH1AWD

Radioamatörförbundet samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

RATS teknikdag

RATS teknikdag hålls i Tammerfors på TTY 19.3.2005. På programmet finns
intressanta tekniska presentationer, RATS ry:s stadgeenliga möte och
traditionellt kvällsprogram. Mera information på kommande på
internet-adressen http://oh3tr.ele.tut.fi/tekniikkapaiva/

Möte för unga

Det hålls ett möte för unga radioamatörer lördagen den 12.3. klockan 11.00
i förbundets kansli. Som tema är antenner och master. Juha Tuovinen,
OH1JT, berättar om sina erfarenheter som radioamatör och presenterar en
flerbandsvertikal som han har utvecklat och som passar för unga. Samtidigt
hålls SRAL:s ungdomsutskotts möte. Kaffeservering, välkomna.

DX-tips

FT1WK och FT5WJ, Crozet, fram till slutet av mars. QSL enligt operatörens
anvisningar.

9N7JO, Nepal, 160-15 meter, CW, SSB och RTTY. Operatorn är QRV på sin
fritid och är i Nepal i minst ett år. QSL via LA7JO.

FS/K9EL, Saint Martin, fram till 26.2. 40-10m, möjligen även 80 meter.
Stationen deltar detta veckoslut i ARRL DX CW-contest. QSL via K9EL.

V47KP, St. Kitts och Nevis, Stationen deltar detta veckoslut i ARRL:s DX
CW Contest i Multi-2-multi-klassen. QSL via K2SB.

J73CCM, Dominica, fram till 14.3. Alla band, CW och RTTY, även ite PSK och
SSB. QSL via SM0CCM.

På kommande:

HH4/K4QD, Haiti, 21.2-4.3., 160-10 meter, CW, SSB och RTTY. QSL via K4QD.
QRV är även HH4/K2AC, QSl via JA7AGO.

VP2MDY, Montserrat, 24.2.-8.3., 160-6 m, QSL via N2NB.

XT2JZ, Burkina Faso, 26.2-11.3, 40-10 meter, möjligen även 80 meter, för
det mesta CW. QSL via SM5DJZ.

IOTA-tips

J88DR, NA-109, fram till 14.3, 160-10 meter, för det mesta CW och RTTY men
även lite SSB. Stationen deltar detta veckoslut i ARRL DX Contest. QSL via
G3TBK.

9Y4/YL2KL, 9Y4/YL2LY och 9Y4/YL2GM, SA-009, fram till 24.2, alla band, CW,
SSB och RTTY. Operatörerna deltar detta veckoslut i ARRL:s DX-contest, QSL
på hemanrop.

PJ7/ND5S och PJ7/KF5LG, NA-105, fram till 26.2, 160-10 meter, CW, SSB och
RTTY. Andra operatorn deltar detta veckoslut i ARRL DX-contest.

På kommande:

S92RI, AF-023, 20.-26.2, 160-6 meter, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL enligt
operatorns direktiv.

YE3K, OC-217 kommer att vara QRV i början av mars. Ögruppen aktiveras har
tidigare aktiverats bara en gång. Stationen är QRV 4-5 dagar och deltar i
CQ WW WPX SSB-kontestet. För det mesta SSB men även CW, RTTY och PSK före
och efter kontestet. Anropet kan ändras. QSL via IZ8CCW.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut tävlas ARRL DX Contest
Tisdagen den 22.2. är NAC giga i tur.
Nästa veckoslut tävlas Russian PSK Contest, CQ WW 160 m contest, REF
Contest, UBA Contes och HSC CW Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka söndagen den 27:e februari klockan 15
på 3720 kHz från OH6A i Vasa.

Översättning: Hannes Öhman, OH6HZ
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ