Svensk bulletin 08/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0508S
Kanslibulletin 8/05 26.2.2005

INNEHÅLL
Styrelsens seminarium och nästa frågetimme
Klubbarna meddelar
Silent key
Bemärkelsedagar
Träff för unga
RATS teknikdag
Bulletin i PSK31-mode
Nästa handiham-bulletin
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens seminarium och nästa frågetimme

Styrelsen håller ett planeringsseminarium lördagen den 5 mars med mål att
klarlägga visioner för en längre tid. Medlemmarnas idéer är välkomna till
ordförande på e-postadressen: oh3ws & sral.fi. På grund av seminarier flyttas
styrelsens frågetimme i mars med en vecka till lördagen den 12 mars 2005
klockan 14.00-15.00 på frekvensen 3685 kHz.

Klubbarna meddelar

Nelosten Kerho ry, OH4AA håller sitt årsmöte på måndag den 28 februari
2005 klockan 19.00. Platsen är klubbutrymmena på adressen Maaherrankatu
17, Heinola. Kaffe med dopp. Välkomna. Styrelsen

Elimäen Radioamatöörikerho ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmena i
Haukkavuori nästa lördag, den 5 mars 2005 klockan 1400. Årsmötessaker
behandlas. Välkomna.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att förbundets medlemmar Maija-Liisa Virtanen,
OH3ML och Arvo Kinnunen, OH2UJ lämnat oss. Vi hedrar Maija-Liisas och
Arvos minne med en stunds tystnad.

Bemärkelsedagar

90 år
05.03. Vilho Vine, OH5NM

75 år
28.02. Jaakko Heikkinen, OH1OO

70 år
28.02. Jukka Kivirauma, OH1TL

60 år
28.02. Touko Kapanen, OH6RM
01.03. Lahja Halla-Aho, OH6MNS
01.03. Markus Ranki, OH2BMN

50 år
07.03. Reino Palonen, OH3IH

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Träff för unga

Lördagen den 12 mars klockan 11.00 hålls en träff för unga amatörer i
förbundets kansli. Temat är antenner, master samt QSOande i allmänhet.
Juha Tuovinen, OH1JT berättar om sina erfarenheter som radioamatör och
presenterar en passlig flerbandsantenn åt ungdomarna. Samtidigt hålls det
första mötet för Finlands radioamatörförbunds ungdomskommission.
Kaffeservering. Välkomna.

RATS:n teknikdag

RATS teknikdag hålls på TTY i Tammerfors den 19 mars 2005. I programmet
finns intressanta tekniska föreläsningar, RATS ry:s stadgeenliga årsmöte
och traditionellt kvällsprogram. Mer information fås från internet:
http://oh3tr.ele.tut.fi/tekniikkapaiva/.

Bulletin i PSK31-mode

Juha, OH1MVA testsände igår den finska bulletinen på PSK31-mode genast
efter den normala bulletinen. Urjala fungerade som QTH.

Nästa handiham-bulletin

Nästa handiham-bulletin läses lördagen den 12 mars klockan 13.30 finsk tid
på 3685 kHz. Bulletinen läses en timme tidigare än normalt p.g.a.
styrelsens frågetimme.

DX-tips

FT1WK och FT5WJ, Crozet, fram till slutet på mars. QSL enligt operatörens
instruktioner.

5T0CW Mauritania, fram till den 4 mars, 160-6 m, CW och SSB. QSL via
G3SWH.

9Q0AR Kongo, fram till slutet på året. QSL via SM5BFJ.

D4B Cape Verde. Stationen deltar detta veckolut i CQ 160 Meter Contest.
QSL via K1BV.

V73CS Marshall-öarna, operatören är igång från olika atoller under de
kommande 18 månaderna. QSL enligt operatörens instruktioner.

VP5B Turks och Caicos, deltar detta veckolut i CQ 160 Meter Contest och
nästa veckoslut i ARRL DX sSB Contest. QSL enligt operatörens
instruktioner. Operatören är även igång utanför tävlingarna med anropet
VP5/K9RS, QSL via byrå.

XT2JZ Burkina Faso, fram till den 11 mars, 40-10 m, CW och SSB. Deltar
nästa veckoslut i ARRL SSB DX Contest. QSL via SM5DJZ.

5Z4ES Kenya, igång under veckoslut, 80, 40, 20, 15, 12 och 10 m, SSB. QSL
via IV3SBE.

J73CCM Dominica, fram till den 14 mars, alla band, CW och RTTY samt en del
PSK och SSB. QSL via SM0CCM.

IOTA-tips

J88DR, NA-109, fram till den 14 mars, 160-10 m, mestadels CW och RTTY, men
även en del SSB. Stationen deltar i ARRL DX Contest. QSL via G3TBK.

YE0X, OC-021, igång detta veckoslut i CQ 160 Meter Contest. QSL via byrå.

V4/W1USN, V4/AA1M och V4/W1SSR, NA-104, fram till den 4 mars, HF-band, CW,
SSB och PSK. QSL till hemanrop.

ZK1SDE, ZK1SDZ, ZK1WET och ZK1XMY, OC-083, fram till den 3 mars, 160-10 m,
operationen koncentrerar sig på 20 och 17m banden, främst SSB, men även
lite CW och RTTY. QSL för alla anrop via M3SDE.

ZD8AD, AF-003, fram till den 21 mars, HF-banden och 6 m, främst under
veckoslut. QSL via G0JLX.

På kommande:

KH8SI, OC-200, den 2-6 mars, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Igång på de
normala DX- och IOTA-frekvenserna. QSL via VE3HO.

YE3K, OC-217, kommer igång i slutet på mars. Ögruppen är aktiverad enbart
en gång tidigare. Stationen är igång 4-5 dagar och deltar i CQ WW WPX SSB
tävlingen. Främst SSB, men även CW, RTTY och PSK utanför tävlingen.
Anropet kan ändras ännu. QSL via IZ8CCW.

VK, OC-220, en sällsynt ögrupp är igång den 7-11 april beroende på väder.
Normala IOTA-frekvenser, CW och SSB. Speciellt 40 och 30 m CW samt 20, 17
och 15 m SSB. Europeiska kontakter försöks speciellt klockan 0500-0800
UTC. Anropet är inte känt ännu. QSL via VK3QI.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Russian PSK Contest, CQ WW 160 m Contest, REF
Contest, UBA Contest och HSC CW Contest.
Nästa tisdag, den 1 mars står NAC VHF och AGCW YL Party i tur, samt på
torsdagen den 3 mars NAC 10 m.
Nästa veckoslut tävlas ARRL DX SSB Contest, Open Ukrainian RTTY Low Band,
Open Ukrainian RTTY High Band, DARK 10m "Corona" Contest och SRALs
grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 6 mars
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ