Svensk bulletin 12/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0512S
Kanslibulletin 12/05 2.4.2005

INNEHÅLL

Klubbarna meddelar
Telegrafiövning på banden
Bemärkelsedagar
Aktivitetsdagar på 5MHz bandet
Aktivitetsdagar för OI-stationer
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nya regler för SRAL's Peruskilpailu
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Det traditionella OH9AA vårlägret hålls detta veckoslut 2.-3.4.2005 i Latusuvanto. Vägledning på tvåmetersbandet via repeatern i Tervola. Välkommen.

Teljän Radioamatöörit ry. OH1AF anordnar en föreläsningskväll onsdagen den 6 april 2005 kl. 19:00 vid klubblokalen i Viasvesi, Björneborg. Ilkka, OH1KE berättar om de senaste utvecklingstrenderna inom mobiltelefonteknologin. Klubblokalen är belägen i Viasvesi i Björneborg, invid FK-banan cirka 12 kilometer sydväst om Björneborg centrum. Tilläggsuppgifter via internet adressen: http://radioam.tp.spt.fi/.

Telegrafiövning på banden

Övning i telegrafi försiggår dagligen mellan kl. 17:00 och 18:00 finsk tid på följande frekvenser med respektive jourhavande OH-stationer:

3536 kHz OH8GGT
3533 kHz OH1FJ
3530 kHz OH6WI
3539 kHz OH1HWB
3527 kHz OH1LOW
3524 kHz OH6XV
3521 kHz OH5NS eller OH2MEE
3518 kHz OH6LP
3515 kHz reservfrekvens

Aktiviteten kan på någon frekvens börja redan kl. 16:00 eller fortsätta ända till kl. 19:00 enligt den jourhavandes eget val. Vi rekommenderar att vid tidpunkterna mellan kl. 16:00 och 17:00, samt mellan kl. 18:00 och 19:00 även övriga stationer som önskar medverka i övningsaktiviteten sänder långsam telegrafi på fria punktfrekvenser. Vid CW-övningen bör sändningshastigheten hållas omkring 40 tecken i minuten.

Övningsinformation ges vid behov på SSB före och efter aktivitetstiderna på frekvensen 3680 kHz. Vi strävar till att upprätthålla aktiviteten fram till slutet av maj. De av er som önskar övningshjälp samt även mer förkovrade telegrafister, tag vara på detta tillfälle, man kan ju förvärva nya kommuner även genom denna aktivitet!

Bemärkelsedagar

75 år
08.04. John Finnäs, OH6ZA

70 år
02.04. Lasse Mattila, OH3ZD
05.04. Yrjö Hofström, OH2AVS / OH2NMW
09.04. Reino Tuominen, OH5RW
10.04. Rolf Österblad, OH6TS
11.04. Martti Niittynen, OH3KHU

60 år
05.04. Paavo Tarna, OH1NYY / OH1XP
06.04. Pertti Koukkula, OH5MMO
07.04. Erkki Heikkinen, OH2BF / F5VJF

50 år
02.04. Olli Lahti, OH2-7549
04.04. Ari Perkkiö, OH8VE
07.04. Ilkka Lätti, OH3EV
10.04. Antero Risto, OH4WW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Aktivitetsdagar på 5 MHz bandet

Kommunikationsverket har utfärdat tillstånd för innehav och användning av sändarutrustning för 5 MHz, eller 60 metersbandet för experimentell verksamhet sedan början av år 2004. Tillstånd utfärdas endast åt klubbstationer. Det finns för närvarande 18 klubbar i Finland med tillstånd för 5 MHz.

Vårens aktivitetsdagar, då alla finska innehavare av tillstånd för 5MHz-bandet kallas till att hålla fonikontakter, arrangeras i år enligt följande:

8.4.2005 kl. 17:00, 20:00, 23:00
9.4.2005 kl. 05:00, 08:00, 11:00

Under ovannämnda tidpunkter lönar det sig för klubbstationerna att lystra till samt hålla möjligast många amatörradiokontakter. Marko, OH2LRD, önskar få kopior på klubbstationernas logger för att göra ett sammandrag. Detta sammandrag distribueras till alla deltagare samt via SRAL's informationskanaler. Markos e-postadress är oh2lrd & sral.fi.

5 MHz aktiviteten marknadsförs även till utlandet, så även DX-kontakter är möjliga.

Aktivitetsdagar för OI-stationer

Radioamatörstationerna vid finska Försvarsmakten samt museistationerna , som använder prefixet OI, träffas på amatörbanden på aktivitetsdagen den 15 april 2005.
Aktiviteten börjar kl. 11:00 finsk tid.

DX-tips

CP6 / DF9GR, Bolivien, fram till 15.4., 80 - 10m, mestadels CW, RTTY och PSK. QSL via DF9GR.

På kommande:

XX9, Macao, 7.-11.4., 20, 15 och 10m, SSTV och RTTY. Anropssignal meddelas då operationen startar. QSL via JA0SC.

IOTA-tips

DX0K, AS-051, fram till 30.4., 160 - 6 m. QSL via 4F2KWT

J6 / WB5ZAM, NA - 108, fram till 3.4., mestadels CW. QSL via WB5ZAM.

XF2ZEX, NA-224, fram till 3.4., samtliga band och moder.

På kommande:

7X, ny IOTA-ögrupp blir aktiv 1. - 5.5.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas det om SP DX, EA RTTY samt SRAL's Peruskilpailu.
Tisdag 5.4. står NAC VHF i turen och på torsdag 7.4. NAC 10 m.
Nästa veckoslut tävlas det om EU Sprint Spring och Japan International CW Contest.

Nya regler för SRAL's Peruskilpailu

Reglerna för SRAL's Peruskilpailu ändras fr.o med tävlingen i april. De nya reglerna finns i Radioamatööri tidningens mars nummer på sida 28 samt på SRAL's hemsida under "Kilpailut" delen.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 10 april klockan 15:00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB