Svensk bulletin 13/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0513S
Kanslibulletin 13/05 9.4.2005

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Silent key
Examen i Vasa
Bemärkelsedagar
Telegrafiövning på bandet
OI-aktivitetsdag
Den internationella radioamatördagen
DX-tips
IOTA-tips
OH2AP:s 40-års kommunmaraton
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, firar i samband den internationella
radioamatördagen (18 april) med öppna dörrar söndagen den 17 april i
klubbutrymmena på Radiomäki. Dörrarna är öppna mellan klockan 12 och 16.
Det finns skyltning till stället. Alla intresserade är välkomna.

Gigalägret och Kakkosten kerhos gemensamma vårläger hålls den 13-15 maj i
Kontion maja. Adressen är Kukkaniityntie 10, Helsingfors. Platsen fins på
gångavstånd från t.ex. metrostation vid Itäkeskus. Noggrannare information
om programmet finns t.ex. på OH2AA:s webbplats:
http://www.kolumbus.fi/hextek/oh2aa/.

Salon Radiokerho, OH1AD, ordnar en tillställning för hela familjen under
"lutikoiden tuuletuksen lauantai", lördagen den 14 maj klockan 10-16.
Lutikoiden tuuletus hålls på klubben och i närmiljön i Isokylä skola.
Adressen är Vanha Perttelintie 200. Skyltning finns från Somerovägen.
Plättar, våfflor och korv serveras. På lopptorget har man möjlighet att
sälja sina saker. Försäljningsplatsen kostar en slant. Välkommen.

Silent key

Kansliet har nått av budet att vår radioamatörbroder Matti Tyynelä, OH5PD,
lämnat oss. Vi hedrar Mattis minne med en stunds tystnad.

Examen i Vasa

I Vasa ordnas en radioamatörexamen tisdagen den 19 april 2005 klockan
16-18. Platsen är Vaasan yrkeshögskola, Wolffskavägen 30, auditorium
WB132.

K-, T1- och T2-modulerna kan utföras. Förhandsanmälning är obligatorisk
och bör göras senast den 15 april 2005 åt Rauno, OH6AYW per e-post:
oh6ayw ät sral.fi eller per telefon 044 317 4555.

Bemärkelsedagar

75 år
16.04. Martti Lintonen, OH6QQ

70 år
09.04. Reino Tuominen, OH5RW
10.04. Rolf Österblad, OH6TS
11.04. Martti Niittynen, OH3KHU

50 år
10.04. Antero Risto, OH4WW
12.04. Sauli Manninen, OH9MWB

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Telegrafiövning på bandet

Telegrafiövningarna sker dagligen klockan 17-18 finsk tid, så att följande
OH-stationer finns på respektive frekvens:

3536 kHz OH8GQT
3533 kHz OH1FJ
3530 kHz OH6WI
3539 kHz OH1HWB
3527 kHz OH1LOW
3524 kHz OH6XV
3521 kHz OH5NS eller OH2MEE
3518 kHz OH6LP
3515 kHz reservfrekvens

På vissa frekvenser kan aktiviteten börja redan klockan 16, eller
fortsätta fram till klockan 19 beroende på hur operatörerna hinner.
Önskemål finns att mellan även andra deltar på punktfrekvenserna mellan
klockan 16-17 och 18-19, samt att man håller hastigheten relativt lågt (40
tecken/minut).

Övningsinformations ges vid behov på SSB före eller efter på 3680 kHz. Man
strävar till att hålla igång aktiviteten till slutet på maj. De som
behöver övningshjälp och även de mer erfarna operatörerna bör alltså ta
tillfället i akt och aktivera sig. Det finns även möjlighet att få nya
kommuner via denna aktivitetsform!

OI-aktivitetsdag

Försvarsmaktens och museistationerna med OI-prefix samlas på bandet på
aktivitetsdagen som infaller fredagen den 15 april 2005. Aktiviteten
börjar klockan 11 finsk tid.

Den internationella radioamatördagen

Måndagen den 18 april 2005 firas åter den internationella
radioamatördagen. Dagen firas eftersom IARU grundades detta datum. IARU
grundades i Paris den 18 april 1925. Organisationen har över 150
nationella radioamatörförbund som medlemmar.

Detta år är temat "Radioamatörerna expanderar den trådlösa
kommunikationens värld". Den internationella radioamatördagen är ett bra
tillfälle för klubbarna och varför inte även för den enskilde
radioamatören att visa andra vad hobbyn handlar om och sprida kännedomen
om den.

DX-tips

TZ6U Mali, fram till den 13 april, 160-10 m, CW och SSB. QSL via JA1UT.

V85SS Brunei, 160, 80, 40 och 30 m, CW.

A52JO Bhutan, fram till den 12 april, CW och SSB.

YU8/IZ0BGS Kosovo, fram till slutet på juli, operation sker under fritid,
80, 40, 20, 15 och 10 m, SSB. QSL via IZ0BGS.

ZK1APX South Cook, fram till den 12 april, 40-10 m, mestadels CW.

På kommande:

EX/ES1FB ochEX/ES1RA Kirgistan, från ungefär den 19 april till den 28
april och 16 maj. Möjligtvis även UK/ES1RA, Uzbekistan. QSL till hemanrop.

IOTA-tips

PJ4/W9NJY, SA-006, fram till den 12 april, 40-10 m, CW och lite SSB. QSL
via WD9DZV.

VI5PN, OC-220, fram till den 12 april, 40 och 30 m CW samt 20, 17 och 15 m
SSB. Europa körs speciellt klockan 0500-0800 UTC. QSL direkt via VK3QI
eller via byrån.

OH2AP:s 40-års kommunmaraton

OH2AP:s 40-års kommunmaraton hålls sen 1 maj till 30 september 2005.

I tävlingen finns fem klasser: kungklassen, drottningklassen,
kronprins/kronprinsessklassen, prins/prinsessklassen och tvättfatsklassen.
I kungklassen får OM-tävlaren köra QSOn från vilken kommun som helst eller
enligt reglerna från grannländer. I drottningklassen gäller samma regler,
men enbart YL stationer får delta. I kronprins/kronprinsess klassen får
man köra QSOn från två olika kommuner eller länder. I
prins/prinsessklassen får man köra QSOn från en kommun eller ett land. I
tvättfatsklassen används enbart frekvenser ovanför 30 MHz.

Med samma station får man köra ett QSO från samma kommun, oberoende av
frekvensområde eller sändmodulation. För en ny kontakt bör endera
stationen byta kommun eller land.

Medlemmarna i OH2AP ger följande meddelande: rapport + kommunnummer + AP.
Övriga OH- och OH0-stationer ger rapport och kommunnummer. Stationer i
andra länder ger rapport och ett löpande nummer påbörjandes från 001.
Tävlingsanropet är CQ kommun (CQ kunta). För varje godkänd kontakt får man
en poäng, med undantag OH2AP:s medlemmar, som ger 2 poäng. Mellanrapporter
över poäng publiceras.

Fullständiga regler finns på SRAL:s webbplats
http://sral.fi/tapahtumat.php. Reglerna publiceras även i majnumret av
tidningen radioamatööri. Vid behov fås reglerna även från SRAL:s kansli.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävla(d)es EU Spring Spring och Japan International CW
Contest.
Nästa tisdag, den 12 april står NAC UHF i tur, och på torsdagen den 14
april NAC 6m.
Nästa veckoslut tävlas TARA Digi Prefix Contest, YU DX Contest och EU
Sprint CW.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds klockan 1500 finsk tid söndagen den 17 april från
OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ