Svensk bulletin 19/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0519S
Kanslibulletin 19/05 21.5.2005

INNEHÅLL
Examens- och frekvensnyheter
Bokning av övernattningsställe vid sommarlägret
Bemärkelsedagar
Kuntakumaus 28.5.2005
Examen i Jyväskylä
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Examens- och frekvensnyheter

SRALs representanter har denna vecka förhandlat med Kommunikationsverket. SRAL har sökt om tillstånd att ordna radioamatörexamen. Kommunikationsverket vill ännu ha utredningar om vissa saker. Det nuvarande examenssystemet gäller åtminstone till slutet på detta år.

Kommunikationsverket skulle vilja enhetliga radioamatörexamenskraven så att de liknar andra länder. För allmän klass kommer inga ändringar. Inom elementär klass kommer några mindre förändringar.

SRAL gav ett önskemål om en nybörjarklass och myndigheterna lovade fungera åt det hållet. Nybörjarklassen behandlas nästa vecka i samband med ett internationellt möte.

Strålsäkerhetscentralen har framfört sin oro över att höja den allmänna klassens maximala sändareffekt till 1,5 kilowatt. Det har överenskommits att Kommunikationsverket, Strålsäkerhetscentralen och SRALs representanter omformar texterna i de nya radioamatörbestämmelserna.

Från SRAL framfördes även önskan att 7 MHz området skulle utbredas till 7,200 MHz. Ficoras representanter konstaterade att utbredningen senast sker 2009 enligt internationella avtal, men de lovade att utforska möjligheterna att man skulle kunna använda dessa frekvenser redan tidigare.

Bokning av övernattningsställe vid sommarlägret

Jouko Viitanen, OH3MUS, börjar ta emot övernattningsbokningar från och med den 24 maj klockan 18.00. Bokningar skall göras per telefon (019) 730 015. Inomhusutrymmen är begränsade. Därför hyrs dessa främst ut för hela lägertiden och med fullbokade rum. Bokningen träder i kraft genast när räkningen är betald. Ifall det finns lediga utrymmen efter dessa bokningar kommer det att meddelas i bulletiner och på OH3AD:s lägersidor. Länken till lägersidorna finns på SRAL:s webbplats första sida.

Bemärkelsedagar

75 år
23.05. Osmo Lehtinen, OH3UR
25.05. Gunnar Lindgren, OH2EY

70 år
26.05. Ahti Aintila, OH2RZ / OH6RZ
29.05. Heikki Rentola, OH8RH / OH8-2851
30.05. Aarne Ryttyläinen, OH3LCI / OH3-5512

60 år
23.05. Simo Salo, OH2-5649
30.05. Kalevi Hämäläinen, OH3MO
31.05. Brage Finskas, OH6BM

50 år
23.05. Mauno Väisänen, OH1KIU
29.05. Sakari Jorri, OH1XH

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Kuntakumaus 28.5.2005

Kuntakumaus hålls nästa lördag, den 28 maj klockan 10-17 finsk tid. Under evenemanget hopas arrangörerna på stort deltagande, speciellt från stug- och mobilstationer. Ifall intresse finns kan evenemanget även fortsätta på söndag, så fixa era antenner och sätt upp era stationer. Samtidigt testar ni hur bra stationerna lämpar sig för field day -verksamhet. Frekvenserna är SSV ± 3685 kHz och CW ± 3525 kHz.

En lista över de stationer som meddelat att de deltar finns på internet adressen http://www.sral.fi/kuntakumaus.html. Om du vill med på listan, ta kontakt med Arto, OH2KW per telefon 040 585 3076 eller oh2kw ät sral.fi.

Examen i Jyväskylä

Vårens sista examenstillfälle i Jyväskylä hålls måndagen den 23 maj klockan 1730. Examen hålls i klubbutrymmet i Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3. Anmäl dig fram till den 22 maj åt Jyrki, OH6VV per telefon 014 264 049 eller oh6vv & sral.fi.

DX-tips

TT8PK Tchad, fram till den 20 juli, alla band och modes. Operation sker under fritid. QSL via F4EGS.

Specialstationer:

CQ1M Portugal, Formula 1-tävlingens station är igång fram till den 22 maj, 40-10 m, SSB. QSL via CT1ITZ.

EM50KIEV, EN50KIEV, EN50UN, EM50UKY och EO50UA, Eurovisionsstationerna är igång fram till den 23 maj. QSL enligt operatörens instruktioner.

C37JPE Andorra, en specialstation är igång från den 23 maj till den 5 juni. QSL via byrå.

IOTA-tips

XY4U, AS-167, fram till den 22 maj, de sedvanliga IOTA frekvenserna, mest CW. QSL via UT4UT.

D90HE/2, AS-105, fram till den 22 maj, 80-10 m, SSB och RTTY. QSL via DS2GOO.

TM0L, EU-070, fram till den 28 maj, 160-2 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL via F5OIU.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Noras Second Operator VHF-tävling, EU PSK Contest, KS Sainio, Baltic contest och SSA Portabeltest.
Nästa tisdag, den 24 maj står NAC Giga i tur.
Nästa veckoslut tävlas CQ WPX CW Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 29 maj klockan 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz ± QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ