Svensk bulletin 27/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0527S
Kanslibulletin 27/05 20.8.2005

INNEHÅLL

Klubbarnas skolningsdag - anmäl dig nu
Höstmötesinitiativen
Silent Key
Klubbarna meddelar
CCF/OHDXF kontest- och DX möte
Bemärkelsedagar
OI-aktivitetsdagen
Aktivitetsdagarna vid Lyly signaldepå
Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet
Nya radioamatörkurser på hösten
Radioamatörkursen på Internet
Telegrafiövning dagligen på 80-meters bandet
Finlands Sjöar 2005 aktivitetsdagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarnas skolningsdag - anmäl dig nu

Klubbarnas planerings och skolningsdag anordnas i Tammerfors lördagen den 10.9.2005 kl. 10 - 18. Platsen är Hotell Ramada, Yliopistonkatu 44.

SRAL ry. står för kostnaderna för det mötespaket som man förhandlat med hotellet för en ledamot från varje klubb. Det finns nog plats även för övriga ledamoter från klubbarna, men då på egen, eller respektive klubbars bekostnad. Eventuella rese- och logikostnader faller också på eget eller klubbens konto.

Man önskar att de som övernattar på orten kunde inta en gemensam middag på lördag kväll, och på så sätt fördjupa de nya ideerna för utvecklandet av klubb- och skolningsverksamheten som kristalliserats under dagen.

Ifall er klubb önskar delta, anmäl till SRAL:s kansli senast nästa måndag den 22.8. Kontaktuppgifter: toimisto@sral.fi eller ring 09-562 5973.
Diskutera gärna era ideer om klubb- och skolningsverksamheten redan på förhand i klubbarna. - Välkommen till Tammerfors!

Höstmötesinitiativen

Skriftliga initiativ från medlemmarna till höstmötet - inklusive behöriga motiveringar - bör adresseras till styrelsen och skickas till förbundets kansli så de är framme senast 15.9.2005 kl. 17:00.

Silent Key

SRAL:s kansli har mottagit sorgebudet om följande amatörbröders bortgång:
-Aarne Lausama, OH2SR;
-Aleksi Leppiniemi, OH6QZ och
-Bjarne Pihl, OH2-9307

Vi hedrar Aarnes, Aleksis och Bjarnes minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA anordnar sitt traditionella sommarläger nästa veckoslut 26. -28.8.2005 i Tippsund i Taivassalo. I programmet ingår en litet festligare Ham-dinner på lördagen för att fira OH1AA:s 50-års jubileumsår. Dessutom företas ATV- och övriga radioamatörtekniska experiment.

Birgitta, OH1LDV mottar logibokningar per telefon, nummer 0400 112 125 eller e-post till adressen oh1ldv@sral.fi.
Vägledning till lägret erhålles vid behov via repeatern på frekvensen 145.775 MHz eller per telefon. Välkommen!

Salon Radiokerho, OH1AD har sitt sommarläger 2. -4.9.2005 i Kimito Leirisalo. Välkommen!

Teljän Radioamatöörit ry. hälsar alla som är intresserade av radioteknik, radiokommunikation eller radioamatörverksamhet välkomna på radioläger till sin klubb i Viasvesi, Björneborg (bredvid FK-banan).

Under lägrets gång kan man bekanta sig med datorunderstödd radiokommunikation, olika radioutstyr, hålla kontakter med radioamatörstationer, få nya bekantskaper samt grilla korv vid sidan av radioaktiviteten. Aktiviteten börjar middagstid på lördagen och fortsätter till kl. 12:00 på söndagen
Man kan även få logi i klubblokalen på golvet i egen sovsäck eller ute i tält eller husvagn. Utbudet av korv och förfriskningar är begränsat. Välkommen!

CCF/OHDXF kontest- och DX-möte

Det elfte "Contest and DX Meeting" som arrangeras av Contest Club Finland och OH DX Foundation hålls den 20. - 22.1.2006. I repris från i fjol anordnas evenemanget ombord på en Helsingfors - Stockholm - Helsingfors kryssning. Föredragen kommer att hållas under fredag kväll och lördagen. Tilläggsinformation kommer snarligen.

Bemärkelsedagar

75 år
24.08. Altti Koivunen, OH3MJB

70 år
26.08. Toivo Pajala,OH6GR
26.08. Teuvo Kaistila,OH1BV / OH2EX

60 år
21.08. Harri Timonen, OH3YG
25.08. Ritva Sinisalo, OH3NPN
26.08. Jukka Lappalainen,OH8MSM
26.08. Hannu Ojala, OH8LDH
29.08. Eira Halmekangas, OH6HFQ
29.08. Kari Kumpula, OH6TI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Aktivitetsdagen för OI-stationer

Radioamatörstationerna vid finska Försvarsmakten samt museistationerna , som använder prefixet OI, träffas på amatörbanden i dag den 20 augusti 2005.
En lista på stationerna samt annan information finnes på internet adressen:
http://www.mil.fi/maavoimat/joukot/viestir-viestik/sra.dsp.

Aktivitetsdagarna vid Lyly signaldepå

Stationen OI3V vid Lyly signaldepå är aktiv nästa fredag den 26.8. kl. 10:00 - 16:00. Även museet är då öppet.
Vägledning: Riksväg nr. 58, 28 kilometer från Orivesi mot Mänttä. Vid Lyly-skylten svänges till vänster till Lylyntie samt köres 1,5 km, varefter man svänger till höger vid depåskylten.

Den 21.10. hålles Lyly signaldepås årsdagsfest. Stationen är aktiv kl. 10:00 - 15:00.
Den 1.11. är det Lylydagen. Stationen sänder mellan kl. 10:00 och 15:00.

Under självständighetsdagen är stationen QRV kl. 10:00 - 15:00.

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet

Detta veckoslut anordnas det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet. Det är fråga om en leksam tillställning för att aktivera fyrar och fyrskepp, icke en tävling.

Fyrstationerna får sätta tecknen /LT efter sin anropssignal. Fyrskeppen använder /LS. I fonikontakter kan man sätta ordet "light" efter anropet.

Amateur Radio Lighthouse Society har numererat världens fyrar. Förteckningen över fyrarna och numren hittas på internet adressen: http://arlhs.com/awards/arlhs-numbers.html.

Förteckningen över de stationer som anmält sig till evenemanget jämte tilläggsinformation om fyrveckoslutet återfinns på adressen: http://illw.net/.

Från Finland har anmält sig: OH1AH Utö, OH1AK Kylmäpihlaja, OH1AM Isokari, OH3A Bengtskär, OI3W/OI6A Pellinki Glosholmen, OH5AD Fyrskeppet Helsinki, OH5YB/Rastiluoto Saimaa, OH6AC Yttergrund, OH6ADHD Strömmingsbådan, OH6NR och OH6AR Sälgrund samt OH8ABW Härkäletto.

Nya radioamatörkurser på hösten

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. anordnar en grundkurs för radioamatörer ifall tillräckligt många intresserade anmäler sig. Kursen börjar vecka 37 eller 38. Säkra kursen och anmäl dig till Jyrki, OH6VV, tel. (014) 264 049 eller e-post oh6vv@sral.fi.

Kouvolan Putkiradiomuseo's nästa radioamatörkurs börjar söndagen den 2.10.2005 kl. 17:00. Kursen avslutas i december med examen. Kurskvällarna hålles om söndagar. Tilläggsuppgifter Pekka Wahlman, tel. 050 564 9049 eller oh4qn@sral.fi.

I Björneborg anordnas på hösten en radioamatörkurs. Kursen inleds med samling den 5.10.2005 kl. 18:00 vid Teljän Radioamatöörit's klubblokal i Viasvesi, Björneborg (bredvid FK-banan).
Förhandsanmälningar till Matti, OH1FU, matti.ampio@dnainternet.net eller tel. 0440 942 743.

Radioamatörkursen på Internet

Sökes intresserade radioamatörsaspiranter för en pilotkurs som försiggår på internet. Kursen ämnar ge färdigheter för T1 examen.

Kursen kräver att deltagarna känner till och kan använda datorer, datanät samt de vanligaste programmen. En snabb internetanslutning (bredband)samt en effektiv dator är önskvärd, så att man kan arbeta med ljud och bildhantering utan större svårighet. Det krävs även ljudkort, kombinerad mikrofon/hörlurar samt web-kamera. Vid arbete i små grupper används något kommunikationsprogram t.ex. Microsoft Netmeeting. Även Skype-telefonprogrammet kan användas.
Man kommer att bilda niomanna grupper av kursdeltagarna, som kommer att arbeta i tremanna grupper.

Ifall det finns tillräckligt många deltagare med Mackintosh datorer och Mac OSX operativsystem, kommer man att bilda en egen grupp för dessa. Möjligen även för Linux användare.

Kursen börjar i september och den torde slutföras till Julen. Kursen kostar 50 Euro plus materialkostnaderna (åtminstone "Tiimissä Hamssiksi" boken).
Tilläggsuppgifter samt anmälningar till Rauno Vauramo, OH6AYW, 044 3174 555 eller rv@puv.fi

Telegrafiövning dagligen på 80 metersbandet

Övning i telegrafi försiggår dagligen mellan kl. 18:00 och 19:30 finsk tid på 80 meters bandet ända till slutet av året. Efterspelet går vid behov på SSB genast efter kl.19:30 på frekvensen 3680 kHz.

CW-övningen har startat väl och ett stort antal stationer är aktiva på 80 meters bandet.

Övningen försiggår så, att de som övar sig håller CW-kontakter med "sparrarna" som är aktiva på sina punktfrekvenser samt även med andra aktiva stationer.

Personer som önskar bli "sparrare" kan kontakta sitt eget områdes CW-moderator. En lista på dessa finns på SRAL:s hemsida och den kan också erhållas från SRAL:s kansli.

På basen av den feedback som kommit har det beslutits att lägga till en ytterligare punktfrekvens och moderator för att avhjälpa den trängsel som uppstått.

På frekvensen 3512 kHz finns i fortsättningen Elmer Juhantie, OH6XK från Jyväskylä som moderator, så han kan kontaktas för att komma överens om att fungera som sparrare.
Hans område är detsamma som för Jorma, OH8GQT, dvs. Jyväskylä, St Michel, Kuopio, Iisalmi med omnejd.
De andra sparrarna arbetar på punktfrekvenserna: 3515, 3518, 3521, 3524, 3527, 3530, 3533 samt 3536 kHz.

Välkommen att öva. Håll sändningshastigheten låg.

"CW is fun!"

Finlands Sjöar 2005 aktivitetsdagar

Sjötävlingens aktivitetskvällar fortsätter alla onsdagar tom. slutet av augusti. Även under veckosluten hör man ofta sjöstationer på 80 meter SSB samt CW.

Tidpunkten är onsdagar fr. o.m. kl. 17:00 Finsk tid och frekvensen är den gamla vanliga mobilfrekvensen 3675 kHz, +- QRM.

Tilläggsuppgifter: http://personal.inet.fi/kerho/oh7ab/

DX-tips

FG/JJ2RCJ Guadaloupe, fram till 21.8., mest nedre banden och digimodes. QSL via AB2RF.

HP2GLT Panama, aktiv detta veckoslut i fyrweekend-evenemanget, alla band, CW,SSB och PSK31. QSL via HP1IBF.

OD5/F5NED Libanon, aktiv fram till 25.8.

V25LR Antigua, fram till 25.8., 20,17,15,12 och 10m, mest PSK31 och RTTY. QSL via W1LR. Även V25WX, QSL via W4WX.

V47UY St. Kitts and Nevis, fram till 26.8., 160-6m. QSL via KJ4UY.

IOTA-tips

9A/IZ7ECL/P, EU-016, fram till 26.8. Mest 40 och 20m. Aktiv från olika fyrar.
QSL via IZ7ECL.

DA2005LH, EU-128, ARLHS FED-226, aktiv detta veckoslut i fyrweekend-evenemanget. QSL via DJ2HD.

TC0SV, AS-099, aktiv i fyrweekend-evenemanget. QSL via TA2DS.

VK4YN/P, OC-142, fram till 21.8. QSL enligt operatorns anvisningar.

På kommande:

YE7P, ny IOTA ögrupp är aktiv 1. -5.9., 40, 20, 17, 15, 12 och 10m samt möjligen 80 och 30m, CW, SSB, PSK31, RTTY och SSTV.
Tilläggsuppgifter: http://dxpedition.orari.web.id/karimata/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas det om SARTG RTTY Contest samt SSA Portabeltest.
Tisdagen den 23.8. är NAC Giga i turen.
Nästa veckoslut tävlar man ALARA YL Contest, SCC RTTY, TOEC Grid Contest samt YO DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 28 augusti klockan 15:00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB