Svensk bulletin 29/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0529S
Kanslibulletin 29/05 3.9.2005

INNEHÅLL

Klubbarna meddelar
Silent key
Motioner till höstmötet
Bemärkelsedagar
Handikappkommitténs nästa möte
Radioamatörkurser
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

OH1AD:s läger

Salon Radiokerho, OH1AD, håller sitt sommarläger detta veckoslut i Leirisalo, Kimito. Välkomna.

Radioläger i Björneborg

Teljän Radioamatöörit ry. hälsar alla som är intresserade av radioteknik, radiokommunikation eller radioamatörverksamhet välkomna på radioläger till sin klubb i Viasvesi, Björneborg (bredvid FK-banan) detta veckoslut.

Under lägrets gång kan man bekanta sig med datorunderstödd radiokommunikation, olika radioutstyr, hålla kontakter med radioamatörstationer, få nya bekantskaper samt grilla korv vid sidan av radioaktiviteten. Aktiviteten börjar middagstid på lördagen och fortsätter till kl. 12:00 på söndagen. Man kan även få logi i klubblokalen på golvet i egen sovsäck eller ute i tält eller husvagn. Utbudet av korv och förfriskningar är begränsat. Välkommen!

OH2AP fyller 40 år

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, firar sitt 40-års jubileum i Metsäpirtti, Tusby, lördagen den 10 september 2005. Programmet är: kl 12.00-12.30 mottagning av gratulationer och kl 12.00-13.00 kaffe. Festen börjar klockan 1300 med välkomst av OH2AP:s ordförande Matti Friman, OH2BDQ. Finlands Radioamatörförbund representeras av viceordförande Raimo Lehto, OH2BCI. Dessa efterföljs av andra hälsningar. En jubileumspresentation gålls av Raili och Miika Heikinheimo, OH2BAD. Under dagens lopp hålls även andra presentationer och radiokontakter och en festmåltid. Välkomna. Metsäpirtti är Tusby kommuns lägercentral och finns beläget vid Rusutjärvis strand. Skyltning finns från Gamla Tavastgatan.

OH6AD:s höstläger

Keski-Suomen radioamatöörit ry, OH6AD, håller sitt höstläger den 9-11 september 2005 i Uurainen. Begränsad mängd sovplatser finns. Körinstruktioner från OH6AD:s webbplats. Instruktioner får även under lägerdagarna på repeatern på 145,700 MHz. Du kan även ta kontakt per telefon 0400 765 816 eller e-post oh6ggh ät sral.fi. Välkommen!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Raimo Väisälä, OH2XY lämnat oss. Vi hedrar Raimos minne med en kort stunds tystnad.

Motioner till höstmötet

Skriftliga motioner från medlemmarna till höstmötet - inklusive behöriga motiveringar - bör adresseras till styrelsen och skickas till förbundets kansli så att de är framme senast 15.9.2005 kl. 17:00.

Bemärkelsedagar

75 år
05.09. Yrjö Oksala, OH1TF / OH1-2419
07.09. Paavo Taimela, OH2XF
12.09. Pekka Aalto, OH1PQ

70 år
03.09. Asko Myllys, OH4NX / HB9KOR / OH2NX
06.09. Sulo Impiö, OH9KBB
07.09. Jaakko Tikka, OH1UC

60 år
04.09. Stig Wallner, OH2LAW / OH2-6272
05.09. Heikki Uotila, OH1YO
06.09. Esa Jaakkola, OH1XW
07.09. Arvi Pulkka, OH7RI
07.09. Jaakko Kojo, OH2KO
08.09. Hannu Suuronen, OH5JLS
10.09. Harry Korpela, OH2-1418

50 år
04.09. Seppo Toivanen, OH2JVA
08.09. Hannu Haataja, OH3VC

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Handikappkommitténs nästa möte

SRAL:s handikappkommitté håller sitt möte inkommande torsdag, den 8 september 2005, klockan 19.00 i Järvenpää. Mötesplatsen är My Way caféet i Hotell Rivoli. Rivoli finns nära Järvenpää station. Hotellets adress är Asema-aukio. Alla som är intresserade av handiham ärenden är välkomna till mötet. Välkomna att diskutera handiham verksamhet och framföra idéer för att utveckla den.

Radioamatörkurser

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. anordnar en grundkurs för radioamatörer ifall tillräckligt många intresserade anmäler sig. Kursen börjar vecka 37 eller 38. Säkra kursen och anmäl dig till Jyrki, OH6VV, tel. (014) 264 049 eller e-post oh6vv ät sral.fi.

Kouvolan Putkiradiomuseos nästa radioamatörkurs börjar söndagen den 2.10.2005 kl. 17:00. Kursen avslutas i december med examen. Kurskvällarna hålles om söndagar. Tilläggsuppgifter Pekka Wahlman, tel. 050 564 9049 eller oh4qn ät sral.fi.

I Björneborg anordnas på hösten en radioamatörkurs. Kursen inleds med samling den 5.10.2005 kl. 18:00 vid Teljän Radioamatöörit's klubblokal i Viasvesi, Björneborg (bredvid FK-banan). Förhandsanmälningar till Matti, OH1FU, matti.ampio ät dnainternet.net eller tel. 0440 942 743.

I Åbo början en radioamatörkurs onsdagen den 5 oktober klockan 18.00. Platsen är Data City, Lemminkäisenkatu 14 A 2, andra våningen. Mer information och anmälningar: Alpo Kautiainen, OH1MG, (02) 246 1160 eller Esa Rae, OH1GU, 040 527 3661.

DX-tips

Martti, OH2BH, och Leena, OH2BE, är på Palau fram till tisdagen. Detta veckoslut byts anropet T88BH ut mot T80A under All Asian Contest. Trots att du inte är i Asien, kan du brejka och hålla en kort kontakt med det speciella T80 anropet. Tim, OH4GN, opererar med anropet T88GG och är QRV främst på CW, WARC- och RTTY-banden. Kort via OH2BN.

FY/F5IRO Franska Guyana, igång under fyra månaders tid, HF-band, CW och PSK. QSL via F5KIN.

HP1/WN6K Panama, fram till den 13 september, 160-10 m, speciellt WARC banden och CW.

ST0RM Sudan, operatorn arbetar i landet ett år. Alla band, mest CW, men även SSB och digimodes. QSL via T93Y.

TI0SP, 0T805P och 0T705G Costa Rica, specialstationerna är igång fram till den 30 september. QSL enligt qrz.com eller via EA7FTR.

IOTA-tips

NA-175 och/eller en ny NA-IOTA ögrupp är eventuellt igång fram till den 7 september. Anropet är ännu obekant.

IM0/IK5ZTT, EU-041, fram till den 5 september. 40, 20 och 15 m.

YE7P-peditionen har flyttats. Den nya IOTA ögruppen kommer igång med anropet YE7P den 16 eller 17 september och är igång under fem dagars tid. 40, 20, 17, 15, 12 och 10 m samt eventuellt 80 och 30 m, CW, SSB, PSK31, RTTY och SSTV. Ytterligare information fås från internetadressen http://dxpedition.orari.web.id/karimata/.

På kommande:

SU8GFT, en ny IOTA ögrupp är igång fyra dagar under sista veckan i september. SSB och CW, mest 40 och 20 m.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Russian RTTY Contest, All Asian Contest, SRAL Field Day och SRAL:s grundtävling.

Tisdag den 6 september står NAC VHF i tur och på torsdag den 8 september NAC 6 m.

Nästa veckoslut tävlas Worked All Europe SSB Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11 september klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ