Svensk bulletin 32/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0532S
Kanslibulletin 32/05 24.9.2005

INNEHÅLL
Deadline för kandidatförslag 7.10
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkursen i Pieksämäki börjar 25.9
Andra radioamatörkurser
Kris05 övning
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Deadline för kandidatförslag 7.10.

Höstmötet och valen nästar sig. I höstmötet väljs en ny ordförande och två styrelsemedlemmar åtförbundet.

Alla medlemmar har rätt att skriftligt föreslå kandidater för valet åt valnämnden. Valdokumenten, dvs. de skriftliga förslagen på valkandidater bör vara framme hos valnämndens sekreterare i SRALs kansli senast den 7.10.2005, adressen är:

Suomen Radioamatööriliitto, Vaalivaliokunta, Sihteeri Annika Wahlström, PL 44, 00441 HELSINKI.

I valdokumentet bör man nämna kandidatens efternamn samt förnamn, och ifall denne deltar i val av ordförande, styrelsemedlem eller bägge. Ytterligare bör ingå ett skriftligt intyg att personen ifråga går med på att vara kandidat. De som står i tur att avgå kan delta i omröstningen, men även de bör sända in valdokumenten.

Kandidaterna kan presentera sig i novembernumret av tidningen Radioamatööri, i dessa fall önskas att kandidaten sänder in en bild (gärna i elektronisk form) och en presentation på sig själv (max 200 tecken). Texten och bilden skall sändas till SRAL:s kansli eller adressen ra-lehti@sral.fi senast den 10 oktober.

Valkatalogen över de röstberättigade finns för påseende från och med nästa måndag 26.9. hos valnämndens sekreterare i SRAL:s kansli under öppet tiderna. I katalogen finns alla medlemmar som blivit godkända som person- och klubbmedlemmar i SRAL av styrelsen t.o.m. den 24.9.2005.

Klubbarna meddelar

Sikläger i Pyhävuori

OH6AR och OH3CRAC ordnar ett läger i Pyhävuori, Kristinestad den 21-23 oktober 2005. I lägerprogrammet finns bl.a. sikrökning, möjligheter till lopptorg, och Lasse, OH0RJ berättar om sina erfarenheter på olika expeditioner. På lägret finns övernattningsmöjlighet för ca trettio personer i fyra, sex och åtta personers rum, med våningssängar. Lägerkostnaden är 50 euro, som innehåller övernattning, laxsoppa på lördagen, samt sikar för rökning på lördag kväll. Dagvisit med lunch är 30 euro. Husvagnsplatser finns tillräckligt. Bastun är varm enligt behov. Mer information fås av Heka, OH6AWB/OH6HEKA per telefon 0400 360 570 eller e-post oh6awb ät sral.fi. Förhandsanmälning är önskvärt för att underlätta planering av mat och övernattning.

Radioskrotsdag

Alla radioentusiasters gemensamma radioskrotsdag hålls den 16 oktober klockan 12.00-16.00. Platsen är den bekanta och säkra Toimintojentalo i Seinäjoki på adressen Kasperinviita 15. På plats finns amatörer, DX-lyssnare, LA-folk och givetvis andra radioentusiaster. På plats finns förutom lopptorg även försäljningsutställningar.

Man strävar till att ha skyltning från alla större vägar. En karta till stället finns även på KRH:s webbplats på adressen http://www.radiohullut.net/. Försäljningsplatsena är traditionellt gratis för privatpersoner och delas ut i ankomstordning. På platsen finns ett café, där man även får lite salta små saker. Ytterligare information om evenemanget får man per telefon 0400 906 042.

Bemärkelsedagar

80 år
26.09. Martti Kilpinen, OH2RE
26.09. Matti Härkönen, OH2XO / OH7NJU
02.10. Åke Berndtson, OH4OJ

75 år
26.09. Rauno Blomvall, OH1PI

60 år
25.09. Seppo Koskela, OH8OC
29.09. Mikko Suominen, OH2ZQ
30.09. Heimo Holopainen, OH3ZA
02.10. Hannu Sjö, OH2MFR
03.10. Markku Aalto, OH2BZ

50 år
24.09. Panu Tikka, OH1BNB
25.09. Lauri Siren, OH8BSJ
27.09. Matti Takkula, OH8UE
29.09. Pauli Kronqvist, OH3LR

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkursen i Pieksämäki börjar 25.9

En radioamatörkurs börjar klockan 1800 idag i Pieksämäki i klubbutrymmena i Uhonmaja.

Andra radioamatörkurser

Kouvolan Putkiradiomuseo påbörjar nästa kurs söndagen den 2 oktober 2005 kl 17. Kursen avslutas i december med provtillfälle. Kurskvällarna är söndagar. Mer information av Pekka Wahlman, tfn 050 564 9049 eller e-post oh4qn ät sral.fi.

I Björneborg ordnas under hösten en radioamatörkurs. Kursen påbörjas med samlingstillfälle den 5 oktober 2005 kl 1800 i Teljän Radioamatöörit ry:s klubbutrymmen i Viasvesi, Björneborg (bredvid FK-banan). Förhandsanmälningar åt Matti, OH1FU, matti.ampio ät dnainternet.net eller 0440 942 743

I Åbo börjar en radioamatörkurs på onsdagen den 5 oktober klockan 1800 i Data City, Lemminkäisenkatu 14 A 2, andra våningen. Mer information och anmälningar: Alpo Kautiainen, OH1MG, tfn (02) 246 1160 eller Esa Rae, OH1GU, 040 527 3661.

Kris05 övning

Svenskarna håller en Kris05 övning lördagen den 1 oktober klockan 1000-1300 finsk tid. Övningen genomförs nu för andra gången, med Turva 2003 som förebild.

I övningarna strävar man att aktivera samtliga 290 kommuner i Sverige. I varje distrikt finns en huvudstation. Det nationella huvudkvarteret är i Stockholm.

Du bör alltså inte undra, ifall det på 80 meter hörs speciella meddelanden, det är inte fråga om någon katastrof, utan en övning. I övningarna används frekvenser från 3600-3710 kHz och 144-145 MHz. Ytterligare kan det finnas trafik på 40 meter.

DX-tips

K7C Kure, fram till den 6 oktober, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL via K4TSJ.

KH9/W0CN Wake, fram till den 30 september, 160-10 m, CW och SSB. QSL via K9JS.

7P8RH Lesoto, fram till den 2 oktober, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via OE1ZKC.

VP5RED Turks & Caicos, deltar detta veckoslut i CQWW RTTY. QSL via K2RED.

På kommande:

FR/F6AML Reunion, 27.9-23.10, 40-10 m, CW och SSB. Operatören är dessutom igång från Mayotte den 10-14 oktober med anrop FH/F6AML. QSL åt bägge via F6AML.

IOTA-tips

SY8S, EU-060, fram till den 27 september, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via SV2DGH.

På kommande:

SU8GFT, en ny IOTA ögrupp är igång under fyra dagars tid den sista veckan i september. CW, SSB och RTTY, 40-10 m, mest dock 40 och 20 m. QSL via IZ8CCW.

T32Y, en ny IOTA ö är igång den 28 september - 15 oktober. QSL via IT9YRE. Även T32SNW och T32EJW är igång, QSL via I1SNW respektive IT9EJW.

S79RRC/A, AF-025, igång 30.9-2.10 samt S79RRC/F, AF-035, 5-7.10. QSL via RZ3EC. Även S79NAN och S79EC är igång, QSL via RA3NAN respektive RZ3EC.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SAC:s SSB del samt CQWW RTTY Contest.
Nästa tisdag står NAC Giga i tur.
Nästa veckoslut tävlas The PSK31 Rumble, EU Sprint SSB, RSGB 21/28 Mhz contest och SRAL:s grundtävling.
På måndag den 3 oktober tävlas German Telegraphy Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses om en vecka, söndagen den 2 oktober klockan 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ