Svensk bulletin 35/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0535S
Kanslibulletin 35/05 15.10.2005

INNEHÅLL
Höstdagar 2005 i Salo
Kandidater i SRALs styrelseval
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Scoutläger i etern
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Höstdagar 2005 i Salo

Finlands Radioamatörförbund håller sina Höstdagar i Salo den 18-20 november 2005. Evenemanget ordnas av Salon Radiokerho ry., OH1AD. De flesta evenemang under höstdagarna sker i Sokos Hotel Rikala som finns mindre än en halv kilometer från järnvägs- och busstationerna. SRAL:s höstmöte ordnas lördagen den 19 november i Kivahallen, som är ca 300 meter från hotellet.

På fredag kväll är mottagningen klockan 18.00-21.00. DX-bastun är varm fram till klockan 22.00. På lördag öppnar mottagningen klockan 09.00. Höstdagarnas öppningsceremoni hålls 10.00.

Efter öppningsceremonin ser lördagens program ut enligt följnde:

kl 10.30 HF-tävlingsforum
kl 10.30 Ovanlig mikrovågspropagation
kl 11.30 Planering av mekaniken i en finsk radioamatörsatellit
kl 12.00 Styrelsens frågetimme
kl 12.00 Lördning av SMD-komponenter och tillverkning av kretskort
kl 12.30 Vapepa ur myndigheternas ögon samt aktuella ärenden inom Vapepaverksamhet
kl 13.00 Olika tillämpningar av radiomodem
kl 13.30 Skolningsforum
kl 13.30 YL-forum
kl 14.00 Roklots "pansarvagnsradio"
kl 14.30 Handiham -träff
kl 14.45 Elementärklassens och nya radioamatörers forum
kl 15.00 DX-forum
kl 16.00 SRALs höstmöte

På söndag klockan 10.00 finns ännu en presentation om utveckling av "Kyynelradio". Klockan 11.30 finns en "Bazookan kommer, är du redo?" demonstration. På Farmos plan presenteras hur men får en antenn i ett 60 meter högt träd. På söndagen runt middagstid finns även möjlighet att bekanta sig med tävlingsstationen OH4A. Körinstruktioner fås under söndagen från infopunkten.

På lördag finns en HF-station på lägerområdet som får användas. Även lopptorg, försäljningsutställningar finns på lördag, dessa är öppna 10.00-16.00.

På lördag och söndag kan man bekanta sig med utställningen Mobiili-Mekko i Salon taidemuseo i Veturitalli byggnaden. I utställningen har man kombinerat föremål från Salo stads elektroniksamlingar och Marimekkos textilier. På fredag eller söndag kan man även besöka Salon Teatteri för att se pjäsen "Tohvelisankarin rouva", där bl.a. Memma, OH1EG är med.

På lördag kväll ornas en kvällsfest klockan 20.00-24.00. Lunchkort bör bokas före 12 november. Se instruktioner i oktobernumret av tidningen radioamatööri. Ur samma tidning framgår även annan information om praktiska detaljer.

Kandidater i SRALs styrelseval

I SRALs styrelseval kandiderar följande personer:

Ordförande kandidat
2. Pasi Bergman, OH3WS

Följande kandiderar för styrelsemedlemmar:
3. Merja Koivaara, OH1EG
4. Kauko Koskinen, OH3KQ
5. Toni Linden, OH2UA
6. Markku Nyyssönen, OH8SR
7. Pekka Pussinen, OH8HBG

Kandidaterna presenteras i novembernumret av tidningen Radioamatööri. Under inkommande vecka öppnas valsidor, där även stödskrivelser presenteras. Skrivelserna kan skickas till adressen: webmaster ät sral.fi.

Poströstningsmaterial sänds med novermbernumret av tidningen Radioamatööri, de som inte röstar postledes kan rösta i Kivahallen klockan 14.00-16.00.

De medlemmar som bor utomlands kan be om att få röstningsmaterial tillsänt av sekreteraren via flygpost. E-post adressen till sekreteraren är oh2hsj ät sral.fi, telefon (09) 562 5988.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Jorma Taipale, OH1MBW lämnat oss. Vi hedrar Jormas minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH6AAD:s höstläger

Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD, håller sitt traditionella höstläger i Koliman Leirikeskus, Pasala, Viitasaari den 21-23 oktober 2005. På lägret finns allt möjligt program som hör till radioamatörverksamheten, bl.a. information om Pula-Ilmari tvåans ruttinformation samt programmering och användning av MDR-150-paketburkar och QSOande. På lägret värms även tjuvsteksgropen, dit man kan föra egen mat för uppvärmning. Bastun är varm kvällstid. På lägret finns en del elplatser för husvagnas. Kvartering inomhus finns för ca 50 personer, anmäl dig till lägret så vi kan reservera och värma upp tillräckligt med utrymmen. En lägerkostnad är valfri, och bl.a. kaffet och andra utgifter ämnas täckas med dessa intäkter. Det finns varken en övre eller undre gräns för lägerkostnaden. Ytterligare information fås från oh6aad ät sral.fi eller via Veke, OH6NTG per telefon 040 414 5556. Lägerprogrammet i sin helhet finns på internet www.sral.fi/oh6aad. Välkomna på läger till Viitasaari! Styrelsen för OH6AAD.

Sikläger i Pyhävuori

OH6AR och OH3CRAC ordnar ett läger i Pyhävuori, Kristinestad den 21-23 oktober 2005. I lägerprogrammet finns bl.a. sikrökning, möjligheter till lopptorg, och Lasse, OH0RJ berättar om sina erfarenheter på olika expeditioner. På lägret finns övernattningsmöjlighet för ca trettio personer i fyra, sex och åtta personers rum, med våningssängar. Lägerkostnaden är 50 euro, som innehåller övernattning, laxsoppa på lördagen, samt sikar för rökning på lördag kväll. Dagvisit med lunch är 30 euro. Husvagnsplatser finns tillräckligt. Bastun är varm enligt behov. Mer information fås av Heka, OH6AWB/OH6HEKA per telefon 0400 360 570 eller e-post oh6awb ät sral.fi. Förhandsanmälning är önskvärt för att underlätta planering av mat och övernattning.

Bemärkelsedagar

85 år
22.10. Jaakko Salonen, OH2KEY

75 år
17.10. Väinö Järveläinen, OH6NI

70 år
22.10. Ismo Sihvonen, OH7NJ
22.10. Ilpo Sihvonen, OH2MLP

60 år
17.10. Anja Rouhiainen, OH2BAG
21.10. Pauli Similä, OH8KLD
23.10. Sauli Isokungas, OH6AZT

50 år
16.10. Arto Salo, OH1ID
21.10. Helvi Siponen, OH7JPH

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Scouter i etern

Detta veckoslut har etern fyllts av scoutstationer. 500.000 scouter från runtom i världen deltar i Jamboree On The Air (JOTA) evenemanget. Ca 10.000 stationer beräknas vara igång. Evenemanget började lördag 00.01 och slutar nu på söndag 23.59, lokaltid i respektive land.

OH2JAM fungerar som Finlands "huvudstation", denna gång från Kangasala. Finska scoutstationer är igång
från olika håll med S-, SUF- och SGF-suffix. Detta är ett bra tillfälle att försöka få SUF-awardet. Stationerna anropar med
CQ JAMBOREE på SSB och CQ JAM på telegrafi.

De flesta stationerna som deltar i JOTA lägger till /J i sitt anrop, den internationella huvudstationen opererar
från Geneve med anropet HB9S. De flesta har JAM eller S i sina suffix.

Mer information om evenemanget: www.partio.fi/vipepa ja www.scout.org/jota.

DX-tips

TO5R Reunion, fram till den 23 oktober, 40-10 m, CW och SSB. Operatören är även igång från Mayotte den 10-14 oktober med anropet kutsulla TX5M. QSL för bägge via F6AML.

S21SHQ Bangladesh, en JOTA station är igång detta veckoslut på 40, 20, 17, 15 ja 10 m. QSL via S21D.

På kommande:

J37LR Grenada, den 18 oktober till 16 november, 40-6 m, CW, SSB och PSK31. QSL via VE3EBN.

IOTA-tips

5R8HH, AF-057, fram till den 19 oktober, alla HF-band, SSB och RTTY. QSL via I5JWH.

5H1GHW, AF-032, fram till den 20 oktober, 160-10 m, CW, SSB, PSK31 och RTTY. QSL via DL6JGN. Även 5H1JCH är igång, QSL via DJ8NK.

ZK1EQL, ZK1ETW och ZK1CQA, OC-083, fram till den 18 oktober, 80-20 m, CW, SSB och digimodes. QSL enligt operatörernas instruktioner.

PJ4/W9NJY, SA-006, fram till den 19 oktober, 40-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via WD9DZV.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, Worked All Germany Contest, RSGB 21/28 MHz contest och Femmornas Höstkamp. Den 14-16 oktober tävlas YL Anniversary Party på CW.

Nästa tisdag, den 18 oktober står NAC SHF i tur.

Nästa veckoslut tävlas CIS DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses klockan 15.00 finsk tid söndagen den 22 oktober från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ