Svensk bulletin 39/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0539S
Kanslibulletin 39/05 19.11.2005

INNEHÅLL
SRALs höstdagar i Salo detta veckoslut
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRALs höstdagar i Salo detta veckoslut

Finlands Radioamatörförbunds höstdagar hölls i Salo detta veckoslut. Evenemanget var arrangerat av Salon Radiokerho ry, OH1AD.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt stadgeenliga valmöte på klubben den 28 november 2005 från klockan 18.30 framåt. I mötet väljs bland annat en ny ordförande och styrelse. Även ekonomi och verksamhetsplaner för år 2006 behandlas. En hedersordförande väljs också för klubben. Noggrannare information hittas i medlemstidning 4/05 och klubbens webbplats http://koti.phnet.fi/oh3ac/. Klubben bjuder på kaffe, välkomna!

Bemärkelsedagar

60 år
27.11. Pasi Tahvanainen, OH9-4981

50 år
20.11. Juhani Hautala, OH6KJN
29.11. Kari Kautto, OH1HKG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

VK9CG Cocos Keeling, fram till den 21 november, mest 160 och 80 m, bl.a. CW och RTTY på låga band. QSL via W0YG.

9K2/PA5CW Kuwait, fram till den 30 november, alla band, CW. QSL via PA5CW.

TX0P Mayotte, fram till den 7 december, stationen deltar även i CQWW CW. QSL via F6AUS.

R1MVW Ravansaari, fram till 28 november, 160-10 m, även VHF meteor scatter under Leoniderna. Operatörerna är igång i CQWW CW med anropet R1MVC. QSL via DK4VW.

På kommande:

T88YU och T88LY Palau, den 20-25 november, 80-6 m, CW och SSB. Operatörerna är aktiva på morgon- och kvällstid (lokal tid). QSL till T88YU via JQ2GYU och T88LY via JJ2VLY.

IOTA-tips

S79WU, AF-024, fram till den 2 december, 80-10 m, främst CW. QSL via F6HWU.

På kommande:

5H1CM, AF-032, den 23 november till 18 december, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL via DL7CM.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ DX Contest.
Nästa tisdag, den 22 november står NAC Giga i tur.
Nästa veckoslut tävlas CQWW CW.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses klockan 1500 finsk tid på söndag om en vecka från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ