Svensk bulletin 41/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca S$SRAL0541S
Kanslibulletin 41/05 3.12.2005

INNEHÅLL
Kansliet öppet nästa vecka
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Självständighetsdagens evenemang - nostalgi på radiovågorna
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kansliet öppet nästa vecka

Inkommande måndag, den 5 december och på Självständighetsdagen den 6 december är SRAL:s kansli stängt.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Martti Mela, OH8RA lämnat oss. Vi hedrar hans minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Hyvinkään Radiokerho ry, OH2AU, ordnar sin traditionella QRP-dag nästa lördag, den 10 december. OH2AU/QRP är QRV på 3,5 MHz CW med några watts effekt. Stationen är igång från och med 1200 UTC. Verkliga rapporter önskas, och liksom tidigare år lottas tre överraskningspriser ut bland de anrop som finns i loggen.

Lahden Radioamatöörikerho ry:s 75 års jubileum
Klubbens historik publiceras nästa veckas söndag, den 11 december 2005 klockan 1400 på Radiomuséet. Efter evenemanget flyttas festligheterna till klubben, ca klockan 1500. På klubben serveras lite smått att tugga på samt livemusik. Musiken bjuder OH3MBV med orkester på. MEr information fås från sida 4 i novembernumret av tidningen Radioamatööri. Även klubbens webbplats bjuder på information: http://koti.phnet.fi/oh3ac. Välkomna!

Kuopion Seitoset, OH7AA håller sin lillajul i klubbutrymmet i Tikkalansaari den 11 december 2005 klockan 1300. Välkomna på julkaffe.

Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, håller sitt traditionella julkaffe på tisdag, den 13 december klockan 18.00 i Mäntylän Nuorisotalo i Uleåborg. Alla som är intresserade av radioamatörverksamhet är välkomna!

Ham Finland ry vill påminna OH-amatörerna om 2005 års stipendium som nu kan ansökas. Stipendiet delas i år ut åt en OH-amatör, som under år 2005 aktivt har byggt, planerat eller på annat sätt deltagit i utvecklandet av radioamatörutrustning. Stipendiet är speciellt till för nya eller unga amatörer för att sporra dem lite extra. Ingen ålders- eller erfarenhetsgräns finns dock. Stipendiet är värt 200 euro. Mer information från adressen: www.oh5x.com.

Bemärkelsedagar

70 år
05.12. Kauko Rönkkö, OH7SQ
09.12. Teuvo Paukamainen, OH6NEJ

60 år
06.12. Ulf Broman, OH2BCK
11.12. Erkki Liimatainen, OH6DV

50 år
05.12. Markku Vanonen, OH2BLV / OH2-3681

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Självständighetsdagens radioamatörevenemang - nostalgi på radiovågorna

En grupp finska radioamatörstationer är igång under Självständgihetsdagen för att fira självständigheten. I huvudsak används krigstida radioutrustning, t.ex. Bertta-, Celsius- och Kyynelradioapparatur. Även diverse andra militärradioversioner kan finnas.

Stationerna är den 6 december igång enligt följande:

- kl 12-14 finsk tid på CW på 3508-3574 kHz, med 6 kHz mellanrum. Totalt 12 stationer är igång.

- kl 14-16 finsk tid på AM på 3610-3650 kHz, med 10 kHZ mellanrum, totalt 5 stationer.

En lista på nostalgistationerna och deras anrop, utrustning etc finns inom en när framtid på SRALs webbplats under "ajankohtaista" samt på text-tv sida 590.

Alla radioamatörer är välkomna att fira självständighetsdagen och hålla kontakter med sällsynta nostalgistationer.

Förutom nostalgievenemangets stationer är Lylyn viestivarikkos station OI3V igång 1000-1500 på självständighetsdagen.

DX-vihjeitä

P40TA Aruba, stationen deltar detta veckoslut i ARRL 160 meter contest. Även P40K är igång. Operationen pågår fram till den 21 december, SSB, CW och RTTY. Speciellt låga band och WARC-band. QSL för båda anropen via WM6A.

PZ5WP och PZ5PA Suriname, fram till den 14 december, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL för bägge via PA7FM.

4U60UN FN:s huvudkvarter, specialanropet är igång alla veckoslut fram till årets slut. QSL via HB9BOU.

IZ4AFW/HI9 Dominikanska republiken, operatören är aktiv under sin fritid. QSL till hemanrop.

IOTA-tips

9H3MR och 9H3LEO, EU-023, fram till den 21 december. Mestadels låga band, CW och RTTY. QSL via IK1PMR.

5H1CM AF-032, fram till den 18 december. CW, SSB och RTTY. Operatören är aktiv under en semesterresa. QSL via DL7CM.

På kommande:

8Q7IH, AS-013, 5-12.12. QSL via IW1RIH.

YE5M, OC-215, 6.-9.12., SSB och digimodes. QSL via YB9BU.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlias ARRL:s 160 meter Contest, TARA RTTY Contest och SRALs grundtävling.
Nästa tisdag, den 6 december tävlas NAC VHF och Sexornas sjätte dags Cup.
På torsdag den 8 december tävlas NAC 50 MHz.
Nästa veckoslut står ARRL:s 10 meter Contest i tur.
11-15.12 tävlas BCC meteor scatter tävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds klockan 1500 finsk tid på söndagen den 11 december från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ